Studiebijeenkomst Nieuwe Eiwitbronnen


Datum en tijd
26 september 2017 14:00 tot 20:00
Locatie
EcoFerm Kroes BV, Uddelerveen 91 3888 ML Uddel
Termijn
24 september 2017 (de uiterste restitutiedatum)
Bijdrage
Leden € 185,- excl. BTW
Niet leden € 320,- excl. BTW
PE-punten
4
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ing. G.H. (Gert) Nieuwenhuis
Flynth adviseurs en accountants (Groenlo)
Mevr. ing. C.C.C.M. (Claudia) Arts-Vermeulen ab
Countus accountants + adviseurs (Dronten)
De kaart wordt geladen…

Studiebijeenkomst Nieuwe Eiwitbronnen

Duurzaamheid en circulaire economie: termen die veel rondzoemen, maar ook vragen oproepen. Want hoe gaan we hier nu praktisch mee om? Veel ondernemers twijfelen aan de toepasbaarheid in hun bedrijfsvoering, anderen gooien het roer gedurfd drastisch om. Er zijn hoe dan ook volop kansen en mogelijkheden. Bijvoorbeeld bij het produceren van eiwitten ten behoeve van veevoeders. 

Om minder afhankelijk te zijn van import van bijvoorbeeld ver weg verbouwde soja, kun je overschakelen op nieuwe eiwitbronnen. Dit blijkt tegenwoordig op allerlei innovatieve wijzen te kunnen en tijdens deze bijeenkomst passeren er een aantal de revue. Ook krijgen de deelnemers direct handvatten om de impact van een dergelijke omschakeling te doorgronden.

Streven naar een circulair bedrijf

Ecoferm Kroes BV is een bijzondere kalverhouderij in Uddel. De meer dan 3.000 vleeskalveren geven hier juist helemaal geen mestproblematiek, want de mest wordt op verschillende wijzen gebruikt. Een deel gaat de vergister in, die niet alleen het bedrijf van energie voorziet maar ook 200 huishoudens in de buurt. Een ander deel van de mest diende als de grondstof voor het telen van eendenkroos en algen, waaruit dan weer eiwitten worden gewonnen voor het voer van de kalveren. Dit wierp qua kennis veel vruchten af, maar op de grote schaal bleek het niet rendabel. Toch liggen er wel kansen voor andere veehouderijvormen. Kees Kroes vertelt over de experimenten op het bedrijf en geeft een presentatie over alle facetten van Ecoferm Kroes BV.

Allemaal beestjes

In de vakbladen en op internet is er al geruime tijd informatie beschikbaar over insectenteelt. Vab-lid en directeur van MRGN Geert Kuipers, heeft hiermee uitgebreide ervaring opgedaan. Hij stond aan de basis van één van de eerste insectenboerderijen van Nederland en zet voor ons op een rij wat de mogelijkheden zijn van het telen van insecten als eiwitbron voor feed èn food. Dus ja, óók voor menselijke consumptie! Op verschillende plaatsen in Nederland zijn inmiddels projecten gestart waarbij verschillende soorten insecten worden gekweekt als eiwitbron. We weten steeds meer over hoe dit tot een lucratief bedrijfsmodel kan worden gemaakt.

Bestemmingen en vergunningen 

Technisch is er steeds meer mogelijk en een stal ombouwen, daar weet men tegenwoordig wel snel van de hoed en de rand, maar zomaar even omschakelen op het telen van insecten of het gebruik van 'nieuwe' eiwitten in feed en food is er niet bij. Veel zal er op het bedrijf veranderen, maar ook qua wet- en regelgeving komt er al snel het nodige om de hoek kijken. Stijn de Crom (Geling Advies / Stalbouw.nl) legt uit hoe zo'n omschakeling uitwerkt op het bestemmingsplan en aan welke vergunningen je moet voldoen om nieuwe eiwitbronnen aan te kunnen spreken.

Deze bijeenkomst geeft een beeld van mogelijkheden van alternatieve eiwitbronnen. Zowel de teelt, het omschakelen van het bedrijf als het gebruik in veevoer. De kansen die in deze innovatieve teelten liggen zijn legio. Behalve eendenkroos, insectenteelt en algen, zijn er inmiddels al verschillende andere concepten uitgedacht, die allen toewerken naar het verder onafhankelijk worden van de meer traditionele eiwitbronnen. Vaak worden die van ver gehaald en stuiten op groeiend verzet van de consument en milieubewegingen. Inspelen op de kansen die nieuwe eiwitten bieden, is daarom een goed idee voor menig Nederlandse boer. En zou dus van even groot interesse moeten zijn voor jou als bedrijfsadviseur.


 

Programma

14:30 uur  Ontvangst
15:00 uur  Welkom door de dagvoorzitter
15:05 uur  Kees Kroes over EcoFerm Kroes BV
15:30 uur  Kansen met insectenteelt door Geert Kuipers (MRGN)
16:00 uur  Pauze
16:30 uur  Mogelijkheden voor nieuwe eiwitbronnen voor food & feed door Ruud Hoosemans (ZLTO)
17:30 uur  Bestemmingsplan en vergunningen bij alternatieve eiwitbronnen door Stijn de Crom (Geling Advies / Stalbouw.nl)
18:15 uur  Mogelijkheid tot het stellen van vragen
18:30 uur  Afsluiting en buffet
20:00 uur  Einde