FLASH! ROM / Natura 2000 / PAS (regio noord/midden) | Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs

FLASH! ROM / Natura 2000 / PAS (regio noord/midden)


Datum en tijd
12 december 2013 15:30 tot 19:45
Locatie
Countus, Dr. Stolteweg 2 in Zwolle,
Termijn
5 december 2013 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden € 107,10 excl. BTW
Niet leden € 214,20 excl. BTW
PE-punten
4
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
Mevr. L (Lisette) Arends
Acconavm
Mevr. A (Anke) Bruinsma
Accon avm accountants en adviseurs
Dhr. R.B.J. (Richard) Elshof
V'alans
Dhr. HJM (Harry) Engbers
Flynth
Dhr. R. (Roy) Floot
Kobra Accountants en Adviseurs
 
Dhr. ing. H.T. (Huub) Frons
Hendriksen, Accountantskantoor B.V.
Dhr. L.J.G (Laurens) Groeneveld
Hendriksen Accountants
 
Dhr. ir. A. (Arend) Hoekstra RB ab
acconavm adviseurs en accountants
 
Dhr. ing. H. (Herman) Hofstee
D&U groep Accountants & Adviseurs
 
Dhr. R. (Roelof) Jacobi
Friesland Bank NV
Dhr. ing. H.D. (Hinrik) Nap
Rabobank Gemeente Voorst, kostenplaats 3628615
 
Dhr. ing. Pot (Jolte) Pot
Alfa Accountants en Adviseurs
Dhr. A.M. (Fons) Rensen
Rensen Milieu Advies B.V.
Mevr. H. (Hebel) Sikkema
Acconavm
Dhr. ing. J. (Jan) Steenhagen ab
Slot-Poortman, Stapel en Co
 
Dhr. ing. E.J.M. (Erik) Zandbelt ab
Countus accountants + adviseurs
Dhr. ing. A. (Arjan) Zant
De Dijken Agrarische Diensten
De kaart wordt geladen…

FLASH! ROM
NB-vergunning Natura 2000 gebieden met nieuwe PAS

Door: Erik Zandbelt en Jan Lauwerijssen, werkgroep ROM


Deze Flash! bijeenkomst draait om de NB-vergunningen voor Natura 2000 gebieden en de nieuwe PAS voor Noord en Midden Nederland. Deze middag vindt plaats in Zwolle (of omgeving).

Tijdens deze bijeenkomst word je bijgepraat over met name het beleid van de provincies Overijssel, Gelderland, Drenthe en de andere provincies (niet Brabant en Limburg). Spreker is Erik Zandbelt van Countus. 

NB vergunning & nieuwe PAS
De natuurbeschermingswet is belangrijk voor iedereen, zeker voor de veehouders. De ammoniakuitstoot (emissie) van het bedrijf kan mogelijk een significant negatief effect hebben op een Natura 2000 gebied of een beschermd Natuurmonument in de buurt. Bijna alle veehouders moeten dus een NB-vergunning hebben van de provincie, zeker bij wijzigingen op het bedrijf. 

Het probleem is dat alle provincies hun eigen beleid hebben bij vergunningverlening. En... de wetgeving blijft wijzigen! Het is de bedoeling dat per 1-1-2014 de Programatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking treedt. De beoordeling van NB-aanvragen gaat dan mogelijk weer helemaal op de kop. Ook wordt dan een nieuw rekenmodel in gebruik genomen, AERIUS (i.p.v. AAgrostacks). 

In deze Flash! bijeenkomst wordt  aandacht besteed aan de huidige wet- en regelgeving en de toekomstige situatie.Programma:

15:30u: Ontvangst met koffie en thee
16:00u: Opening door de dagvoorzitter
16:05u: Inleiding Erik Zandbelt
17:10u: Korte pauze
17:30u: Vervolg Inleiding Erik Zandbelt
18:15u: Vragen en discussie
18:45u: Maaltijd
19:45u: Einde bijeenkomst

De zuidelijke FLASH! bijeenkomst over dit onderwerp staat gepland voor dinsdag 19 november in Den Bosch. Klik hier.

FLASH!  
Deze bijeenkomst is een zogenaamde FLASH bijeenkomst. Een FLASH is een kleinschalige kennisbijeenkomst, waarbij we ingaan op een actueel thema. Een FLASH vindt plaats op locatie bij een accountantskantoor of bank en is bedoeld om snel te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Je doet er kennis op en hebt de gelegenheid om vragen te stellen aan experts. Dit alles in een kleine groep adviseurs. Er is voldoende ruimte voor vragen en discussie.