iAR Basiscursus Agrarisch Recht 2019 | Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs

iAR Basiscursus Agrarisch Recht 2019


Datum en tijd
20 februari 2019 13:00 tot 17:00
Locatie
iAR, Wageningen
Bijdrage
Externe activiteit, kosten bekend bij organisator (zie omschrijving / download)
PE-punten
40

Er zijn nog geen deelnemers aangemeld.

De kaart wordt geladen…

Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een

Basiscursus Agrarisch Recht

in de periode 20 februari t/m 19 juni 2019 in Wageningen.
 

Het agrarisch recht is een veelomvattend en zich voortdurend ontwikkelend rechtsgebied. Agrarisch recht omvat privaatrechtelijke aspecten, zoals pacht en bedrijfsopvolging, maar ook publiekrechtelijke onderdelen zoals ruimtelijke ordening, landinrichting, agrarisch milieurecht en productiequota. De Basiscursus Agrarisch Recht heeft een inleidend karakter. In de cursus komen de belangrijkste agrarisch-rechtelijke onderwerpen aan de orde.

De cursus is bestemd voor juristen (advocaten, notarissen, adviseurs) die werkzaam zijn in de praktijk en daarin te maken krijgen met het agrarisch recht. De cursus is voorts bestemd voor niet-juristen die in hun werk stuiten op agrarisch-rechtelijke problemen en daarin een algemene, inleidende scholing willen ontvangen. De cursus wordt op academisch niveau gegeven.

 

Opzet

De cursus is interactief, dat wil zeggen dat van de cursisten een actieve bijdrage wordt verwacht door middel van het schrijven van papers, het opzoeken van regelgeving, rechtspraak en literatuur en het bediscussiëren van stellingen. Er zijn tien bijeenkomsten van vijf uur (middag) voorafgegaan door een broodjeslunch. Bij elke bijeenkomst wordt door de docent een inleiding verzorgd en is er ruim gelegenheid voor het bespreken van door cursisten geleverde schriftelijke bijdragen. Het aantal plaatsen wordt beperkt gehouden vanwege de opzet van de basiscursus: minimaal 6 en maximaal 20 deelnemers. Er is de mogelijkheid om – in overleg met de docenten – eigen praktijkervaringen in de cursus in te brengen. Cursisten ontvangen cursusmateriaal en bij goed gevolg doorlopen van de cursus een certificaat.

Te behandelen onderwerpen:

 • Inleiding agrarisch recht
 • Pacht
 • Ruimtelijke ordening
 • Landinrichting en reconstructie
 • Landbouw en natuur
 • Agrarisch milieurecht
 • Bedrijfsoverdracht / bedrijfsvormen
 • Fiscaal agrarisch recht
 • Financiële administratie / jaarrekening
 • Marktordeningsrecht / Productiequota.
   

Docenten

De cursusleiding is in handen van de heer prof. mr. D.W. Bruil. De docenten zijn de heer prof. mr. D.W. Bruil, mevrouw prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg en de heer mr. P.L. Seegers.

Alle details en de mogelijkheid tot inschrijven, tref je aan op de de website van iAR.

Nota bene: als vab-lid kun je gebruik maken van de EUR 15,= korting op iAR activiteiten.

Cursusdata

Woensdag 20 februari 2019
Woensdag 6 maart 2019
Woensdag 20 maart 2019
Woensdag 3 april 2019
Woensdag 17 april 2019
Woensdag 1 mei 2019
Woensdag 15 mei 2019
Woensdag 29 mei 2019
Woensdag 5 juni 2019
Woensdag 19 juni 2019