iAR cursusmorgen conformiteit | Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs

iAR cursusmorgen conformiteit


Datum en tijd
29 juni 2018 09:00 tot 13:00
Locatie
Fletcher Hotel-Restaurant De Wageningsche Berg, Wageningen
Bijdrage
Externe activiteit, kosten bekend bij organisator (zie omschrijving / download)
PE-punten
3

Er zijn nog geen deelnemers aangemeld.

De kaart wordt geladen…

iAR cursus Conformiteit bij de overdracht van agrarisch onroerend goed


De verkoper dient aan de koper een zaak te leveren die aan de overeenkomst beantwoordt. Aan dit conformiteitsvereiste is niet voldaan als de zaak niet de eigenschappen bezit die de koper mag verwachten. In toenemende mate wordt er geprocedeerd over gebreken die na de koop van een (agrarische) onroerende zaak opduiken. Kopers spreken verkopers daar op aan. Te denken valt aan puin in de grond, asbest, onjuiste verbouwingen, ziekten in het land, etc. Deze studiemiddag biedt een overzicht van de rechtspraak en bespreekt de relevantie van clausules in koopovereenkomsten, zoals de ouderdomsclausule. Wat kunt u doen om te voorkomen dat na de overdracht problemen ontstaan?

Details en programma treffen jullie aan in de bijlage. Inschrijven kan via de iAR-website.

Downloads