Leergang Actie is Reactie in de Keten


Datum en tijd
6 april 2017 12:00 tot 12:15
Termijn
5 april 2017 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Externe activiteit, kosten bekend bij organisator (zie omschrijving / download)
PE-punten
Externe activiteit, PE-punten bekend bij organisator (zie omschrijving / download)

Er zijn nog geen deelnemers aangemeld.

De kaart wordt geladen…

Als ondernemer heb je te maken met een maatschappelijke realiteit die voortdurend verandert. We leven in een tijd van ingrijpende transities, ver weg en lokaal dichtbij huis. Je weet nog niet hoe de toekomst eruit gaat zien, maar wel dat je er als ondernemen mede vorm aan geeft en telkens opnieuw je eigen positie moet kiezen. Iedere dag maak je keuzes die bepalend zijn voor de toekomst van jezelf, je bedrijf en omgeving.

Het wordt nog crucialer om voor jezelf scherp te stellen wat je ankerpunten zijn: waar zit mijn kracht, waar onderscheid ik me in? En om goed op de hoogte te zijn van richting waarin je omgeving zich ontwikkelt en op welke manier dit van waarde is voor je bedrijf. Een opvallende ontwikkeling is dat dat veel ondernemers zoekende zijn in hoe ze zich het meest effectief in bestaande ketens positioneren en hoe ze nieuwe ketens in hun eigen regio en daarbuiten handen en voeten kunnen geven. Het programma 'Actie is reactie in de keten' faciliteert ondernemers uit allerlei schakels van de keten om met elkaar aan tafel te gaan zitten en kennis te delen om partnerships te verkennen en op te bouwen.

Gedetailleerde informatie tref je hier aan.

Het programma faciliteert in:
1. Inzicht ontwikkelen in diverse bestaande agro-foodketens en de succes- en faalfactoren hiervan. Inzicht in nieuwe samenwerkingsvormen binnen ketens en wat dat van elkaar vraagt.
2. Het scherpstellen van het eigen kompas: wie ben ik en wat maakt mij interessant voor andere ketenspelers? Welke ketenpartners passen bij mij en mijn bedrijf?
3. Het onderzoeken en in beeld brengen van ketenmogelijkheden.
4. Het realiseren van nieuwe samenwerkingsvormen.

De thema's van deze leergang zijn:
1. Transities in de voedselketen (mondiaal - regionaal).
2. Circulair denken en doen (ketens, kringlopen, nieuwe verdienmodellen).
3. De betekenis van marketing en communicatie voor ketenontwikkeling.
4. De betekenis van zelfkennis voor het vinden van een nieuwe/zelfbewuste positie in de voedselketen.
5. De natuur als leerschool: Jezelf positioneren in de keten.

Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten in de periode april - november 2017, van 13.30 uur tot 20.30 uur, waarin gastsprekers je verrijken met kennis over actuele thema's die in het werkveld en rond duurzame ketenontwikkeling spelen, interactieve opdrachten waardoor je met andere deelnemers je leiderschapskwaliteiten verdiept en praktijkgerichte opdrachten waarin je actief aan de slag gaat in je eigen omgeving met ketenontwikkeling.
Voorafgaand aan het programma vindt een intakegesprek plaats met de moderator, degene die het programma begeleidt, waarin persoonlijke doelen worden scherp gesteld. Tussentijds vinden twee opdrachten plaats in de eigen regio.

Downloads