Studiebijeenkomst Precisielandbouw in de varkensstal


Datum en tijd
7 maart 2023 14:30 tot 20:00
Locatie
Volgt,
Termijn
7 maart 2023 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden € 175,- excl. BTW
Niet leden € 320,- excl. BTW
PE-punten
3
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ing. R.H.M. (Rolf) Beex RBc
Beex Agrarisch Advies B.V.
Dhr. J.G. (Huub) Markslag AA
Markslag Accountants
Dhr. ir. R (Rick) ter Haar Msc
Countus accountants + adviseurs (Zwolle)
De kaart wordt geladen…

Studiebijeenkomst Precisielandbouw in de varkensstal


Bij precisielandbouw denkt men geregeld aan allerlei vernuftige apparaten, zoals drones die over akkers vliegen en "kijken" naar waar de zwakke plekken zitten in het veld, om vervolgens op locatie te onderzoeken wat er mis is en dan met een GPS de bemestingsronde zo af te stellen, dat op bepaalde locaties er iets meer en op andere locaties iets minder bemesting gegeven wordt. Sommige adviseurs denken dan ook dat precisielandbouw met name aan akkerbouw vastzit is en niets is minder waar. Het begint allemaal bij data, want "Meten is weten". In deze studiebijeenkomst zoomen we eens diep in op de varkensstal, want hier valt nog een hele slag te slaan als het gaat om precisielandbouw.
 

Het gaat allemaal om data

Jacob van den Borne (Praktijkcentrum voor precisielandbouw) is zelf akkerbouwer, maar bovenal precisielandbouwer en een brede inzetbare kennis daarin. Hij beseft terdege dat het bovenal gaat om het "meten is weten" en het hieruit filteren van juiste informatie. Of dat nu gaat om een perceel aardappelen of de luchtstromingen en -bestanddelen in een stal. Jacob zet zich geregeld in voor pilots in de veehouderij om het besef van het belangrijkste component van precisielandbouw te benadrukken: data. Je kunt er niet genoeg van verwerven.
 

Data en klimaat in de varkensstal

Verzamelen van data kan in de varkensstal op heel veel manieren en om nu alles met sensoren vol te stoppen is natuurlijk onbegonnen werk (maar valt in de toekomst wellicht niet uit te sluiten!). In de varkensstal zijn luchtstromen en daarmee mogelijke luchtlekken van vitaal belang om het klimaat stabiel te krijgen. Bij een optimaal klimaat met "schone" lucht en stabiele temperaturen, leven de dieren het beste. Sensoren dienen derhalve de lucht en daarmee het klimaat te meten en - daar waar nodig - apparaten aan te sturen, die eventuele onbalans herstellen. Uiteraard is het streven dat dit zo min mogelijk gebeurt, weet Twan Teurlings (Total Pigfarmers Management), die ons in geuren en kleuren (soms letterlijk!) zal uitleggen welke waarden van belang zijn om de varkensstal tot precisiestal om te vormen. Daarmee kan een etiket, dat door de maatschappij en overheden wordt toegejuicht en met de juiste verwaarding tot een gedegen (overlevings)strategie kan uitgroeien.
 

Precisielandbouw en de wereld

Hamvraag bij de gemiddelde boer is toch telkens weer "wat kost dat?" en al die data en technologie kosten een hoop, maar dienen ook hun waarde terug te verdienen. Vanuit onderzoek zijn menig cijfers bekend in de varkenshouderij. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd is hier groeiende aandacht voor. En die wereldmarkt, daar valt of staat de Nederlandse varkenshouderijsector bij. Welke invloed heeft omschakelen tot een data-gestuurde stal hierbij? Wordt men vrijer of juist meer gebonden? Robert Hoste (WUR) is betrokken bij deze projecten en verzameld - ook hier - zoveel mogelijk data om te komen tot heldere kosten-baten-analyses, waarmee varkenshouders hun financiële zaken ook goed op orde kunnen krijgen bij omschakelen. Bovendien komen hierbij veel andere zaken kijken, zoals diergezondheid. Dit is maatschappelijk een heet hangijzer en dus van groot belang om een mogelijke meerprijs voor het uiteindelijke varkensvlees te kunnen bedingen. Precisielandbouw kan hierin het verschil maken en Robert vanuit zijn wereldwijde ervaring zien hoe dat eruit kan zien.

 

Programma

14:30 uur  Ontvangst
15:00 uur  Welkomstwoord dagvoorzitter
15:05 uur  "Het gaat allemaal om data" door Jacob van den Borne (Praktijkcentrum voor precisielandbouw)
16:00 uur  Precisielandbouw vertaald naar de varkensstal door Twan Teurlings (Total Pigfarmers Management)
16:45 uur  Pauze
17:15 uur  Precisielandbouw varkenshouderij in cijfers door Robert Hoste (WUR)
18:15 uur  Ruimte voor vragen en discussie
18:30 uur  Afsluiting en buffet
20:00 uur  Einde