Excursie Agro Forestry


Datum en tijd
17 mei 2022 10:30 tot 14:00
Locatie
Food Forum Floriade Expo 2022, Arboretum West 100 1325 WB Almere
Termijn
16 mei 2022 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 50,- excl. BTW
Niet leden € 95,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
2
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk

Er zijn nog geen deelnemers aangemeld.

De kaart wordt geladen…

Excursie Agro Forestry


Agroforestry is een eeuwenoude vorm van kringlooplandbouw. In tegenstelling tot andere Europese landen wordt Agroforestry in Nederland nog weinig toegepast. Terwijl het een grote meerwaarde kan bieden voor de huidige landbouw: het gaat klimaatsverandering tegen, maakt landbouw veerkrachtiger tegen klimaatextremen en is van belang bij het herstel van biodiversiteit.

Op de Floriade Agroforestry Experience (1,4 hectare) is een uniek project gerealiseerd dat laat zien hoe voedselvoorziening en ecosysteem herstel met elkaar kunnen samengaan. Hiermee wordt Agro Forestry nationaal en internationaal op de kaart gezet en geeft inzage in mogelijkheden mogelijkheden van kringlooplandbouw met gebruik van bomen en struiken.
We nodigen je uit om dit op het Utopia eiland te beleven in een excursie door het Agroforestry Living Lab. Er staan acht systemen voor verschillende type bedrijven. Een systeem bestaat uit een strook met houtige gewassen gecombineerd met een kruidachtige gras of akkerbouwteelt.

De verwachting is dat in het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid, deze elementen ingezet kunnen worden voor bepaalde regelingen en subsidiestromen. Vandaar dat je als agrarisch bedrijfsadviseur de mogelijkheden die agroforestry zeker wilt leren kennen.

De excursie is onderdeel van de masterclass Carbon Farming en Agro Forestry, waar je je voor het middaggedeelte je op een aparte webpagina kunt inschrijven. Nota bene: alleen bij het volgen van de excursie inclusief de studiemiddag natuurinclusieve landbouw voldoet deze activiteit als zijnde een verplichte fysieke vab activiteit, die meetelt voor BAS of ab-titel-erkenning.

Programma

10:30 uur  Ontvangst excursie Agro Forestry Living Lab
10:35 uur  Aanvang excursie
12:30 uur  Einde excursie
13:30 uur  Ontvangst middagdeel
14:00 uur  Start middagdeel masterclass Carbon Farming en Agro Forestry