Het PE-puntensysteem | Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs

Systeem, criteria, registratie en controle

De vab geeft je de mogelijkheid om je PE-punten (Permanente Educatie) bij te houden middels een administratieve tool in je vabnet omgeving. Hieronder lees je hoe dat werkt en wat je dit je oplevert.


Het PE-puntensysteem

De vab streeft ernaar dat ieder lid over de afgelopen vier jaar gemiddeld twintig punten per jaar behaald, bij voorkeur verdeeld in vakinhoudelijke (kennis-) en vaardigheidspunten. Bijhouden van de PE-punten kan middels je ledenlogin of kan worden gedaan met behulp van een excel bestand. Zie ook hieronder, bij het kopje ‘Hoe registreer ik mijn PE-punten?’


Let op: De vab is niet verantwoordelijk voor de registratie van je PE-punten, dat ben je zelf! De vab kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het wel of niet op orde zijn van het persoonlijke PE-dossier.


Criteria toekenning PE-punten

De activiteiten die meetellen voor de vab PE-puntentelling moeten in basis (bij zowel activiteiten van de vab als daarbuiten) betrekking hebben op het verrijken van kennis en vaardigheden van de agrarische bedrijfsadviseur. Het thema en de relevantie van de activiteit moeten daartoe aansluiten op de adviespraktijk van de agrarisch bedrijfsadviseur.

Samenvattend moet een activiteit de volgende elementen bevatten:

 • Het niveau van kennis en adviesvaardigheden wordt verrijkt
 • Het thema en de relevantie van de activiteit sluiten aan bij de adviespraktijk van de agrarische bedrijfsadviseur
 • De activiteit vindt (meestal) in groepsverband (bijvoorbeeld met collega-adviseurs) plaats

De volgende activiteiten komen in aanmerking voor het puntensysteem:

 • Vab-studiebijeenkomsten (PE-punten worden automatisch geregistreerd in het vab lid portaal)
 • Actief lidmaatschap in een werkgroepen (deelname aan overleg, organisatie bijeenkomsten etc.)
 • Het volgen van cursussen, opleidingen, trainingen en dergelijke (niet-vab )
 • Het zelf geven van cursussen, workshops, trainingen
 • Het publiceren van een artikel (vakinhoudelijk, 1 PE-punt per 500 woorden)
 • Het volgen van interne studiebijeenkomsten of vakinhoudelijk overleg (notulen aanwezig)
 • Deelnemen aan seminars of congressen, waarbij een inhoudelijk thema op het vakgebied centraal staat

Ieder lid bepaalt zelf of een activiteit daaraan voldoet en zal moeten kunnen aantonen of de punten behaald zijn indien dit gevraagd wordt door het bestuur of derde instanties. Hiertoe houden leden een eigen registratie van PE-punten bij (dit kan ook online via je vab-profiel). Grofweg kan gesteld worden dat 1 PE-punt gelijk staat aan 1 uur activiteit.

De informatie die bij alle opgegeven PE-punten vermeldt dient te worden is:

 • datum activiteit
 • duidelijke omschrijving activiteit
 •  organiserende partij(en)
 •  locatie
 • aantal PE-punten.
   

Controle PE-punten

Bij de ledenvergadering in november 2015 heeft het bestuur de rollen van verantwoording over de PE-punten omgedraaid. Met de erkenning van de kwaliteitsborging van de vab binnen het Bedrijfsadviessysteem van de Europese Unie en het Ministerie van Economische Zaken is het de verantwoordelijkheid van het vab-lid zelf geworden om inzage te verlenen in zijn PE-punten. De vab is hierin flexibel door verschillende manieren van inzage toe te staan. Het is mogelijk door het hiervoor ingerichte deel van het vabnet leden portaal te gebruiken, waar sowieso de gevolgde vab activiteiten al automatisch in worden verwerkt, maar men kan ook het secretariaat PE-punten overzichten toesturen, die al intern gebruikt worden en welke voldoen aan de voorwaarden, die de vab hieraan stelt. Tenslotte stelt de vab ook een standaard Excel formulier beschikbaar, waarin PE-punten snel en gemakkelijk kunnen worden verantwoord. Vraag ernaar bij het secretariaat of neem contact met ons op.


Sanctie bij niet voldoen aan PE-punten

Een jaarlijkse steekproef vanuit de vab komt hierbij te vervallen, maar voor hen die willen worden opgenomen in het Bedrijfsadviessysteem (BAS), is het van belang om zelfstandig jaarlijks hun overzichten aan het secretariaat door te sturen of bij te werken op vabnet. Het BAS-register, openbaar gemaakt via de RVO website, wordt meerdere keren per jaar geüpdate. Daarvoor houdt het secretariaat een overzicht bij van de vab-leden, die voldoen aan de gestelde eisen binnen het vab-lidmaatschap én inzage hebben gegeven in gemiddeld twintig PE-punten per jaar over de periode van de afgelopen vier jaar. Zonder inzage in de PE-punten of bij een tekort hieraan, is de sanctie dat men niet in het BAS-register wordt opgenomen. Bij een steekproef (door de Europese Reken Kamer) vanuit de Europese Unie inzake projecten die mede gefinancierd zijn met Europees geld, geldt dat verantwoordelijkheid van juistheid en compleetheid van de PE-punten geheel onder de eigen verantwoording vallen van het vab-lid.


Hoe registreer ik mijn PE-punten?

Via het MijnVab Ledensysteem krijg je toegang tot de afgeschermde ledenomgeving. Je bent vervolgens in staat een overzicht van PE-punten te bekijken en zelf PE-punten toe te voegen. PE-punten zijn van belang voor, onder meer, jouw registratie in het BAS-register. Je kunt je PE-punten eenvoudig zelf bijhouden. 

 • Stap 1
  Ga naar inloggen voor leden. Kies in het MijnVAB navigatiemenu voor: PE-punten.
   
 • Stap 2
  De PE-punten die je bij vab-activiteiten hebt gehaald worden door ons geregistreerd. Deze staan dus al in het overzicht. Controleer het overzicht. Mocht er onverhoopt iets ontbreken, stuur dan even een mailtje naar het secretariaat.
   
 • Stap 3
  De PE-punten die je buiten de vab-bijeenkomsten om behaald hebt, moet je zelf registreren. Ga daarvoor naar: Voeg PE-punten toe voor een niet-vab-activiteit.

Een andere mogelijkheid is om een Excel-overzicht te sturen naar het vab secretariaat waarop per jaar minimaal de volgende gegevens worden genoteerd per activiteit dat PE-punten heeft opgeleverd. Download hier de Excelsheet.


PE-voorschriften 

Download de PE-voorschriften (PDF, 79KB).


Heb je een vraag? Neem contact op.