Het PE-puntensysteem | Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs

Systeem, criteria, registratie en controle

De vab geeft je de mogelijkheid om je PE-punten (Permanente Educatie) bij te houden middels een administratieve tool in je vabnet omgeving. Hieronder lees je hoe dat werkt en wat dit je oplevert.


Het PE-puntensysteem

De vab streeft ernaar dat ieder lid over de afgelopen vier jaar gemiddeld twintig punten per jaar behaald, bij voorkeur verdeeld in vakinhoudelijke (kennis-) en adviesvaardigheidspunten. Bijhouden van de PE-punten kan middels je login of kan worden gedaan met behulp van een excel-bestand met bijgevoegde bewijsstukken. Zie ook hieronder, bij het kopje ‘Hoe registreer ik mijn PE-punten?’


Let op: De vab is niet verantwoordelijk voor de registratie van je PE-punten, dat ben je zelf! De vab kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het wel of niet op orde zijn van het persoonlijke PE-dossier.


Criteria toekenning PE-punten

De activiteiten die meetellen voor de vab PE-punten-telling moeten in basis (bij zowel activiteiten van de vab als daarbuiten) betrekking hebben op het verrijken van kennis en vaardigheden van agrarische bedrijfsadviseurs. Het thema en de relevantie van de activiteit moeten daartoe aansluiten op de adviespraktijk van agrarisch bedrijfsadvies.

Samenvattend moet een activiteit de volgende elementen bevatten:

 • het niveau van kennis en adviesvaardigheden verrijken
 • het thema en de relevantie van de activiteit sluiten aan bij de adviespraktijk van een agrarische bedrijfsadviseur
 • de activiteit vindt (bij voorkeur) in groepsverband (bijvoorbeeld met collega-adviseurs) plaats.

De volgende activiteiten komen in aanmerking voor PE-punten:

 • vab-activiteiten (let op: PE-punten worden automatisch geregistreerd in het vab lid portaal, bewijs van aanwezigheid wordt door het vab secretariaat vijf jaar bewaard)
 • actief lidmaatschap in een vab werkgroep (deelname aan overleg, organiseren van bijeenkomsten etc. - bewijsstukken als verslagen van werkgroepoverleg wordt door het vab secretariaat vijf jaar bewaard, maar punten dienen zelf te worden opgegeven)
 • het volgen van cursussen, opleidingen, trainingen en dergelijke (niet-vab), waarvan een diploma, certificaat, aanwezigheidsregistratie o.i.d. aantoonbaar maakt dat men deze heeft gevolgd
 • het zelf geven van cursussen, workshops, trainingen, waarbij voorbereidingstijd ook PE-punten-waardig is. Bewijsstukken hiervoor kunnen zijn: uitnodiging voor bijdrage, aankondiging van organiserende partij, gegeven presentatie e.d.
 • het publiceren van een artikel of blog; vakinhoudelijk, 1 PE-punt per 500 woorden (kopie artikel of indien online een URL bijvoegen)
 • het volgen van interne studiebijeenkomsten of vakinhoudelijk overleg (verslaglegging of notulen dienen bij een steekproef te kunnen worden getoond)
 • deelnemen aan seminars of congressen, waarbij een inhoudelijk thema op het vakgebied centraal staat (gescand entreebewijs, uitnodiging en aanwezigheidsregistratie kunnen als bewijsstuk dienen).

Iedereen bepaalt zelf of een activiteit voldoet en zal moeten kunnen aantonen of de punten behaald zijn indien dit gevraagd wordt door het bestuur of derde instanties. Hiertoe houdt men een eigen administratie van PE-punten bij (als dit niet online kan via je vab-profiel). Grofweg kan gesteld worden dat 1 PE-punt gelijk staat aan 1 uur activiteit.

De informatie die bij alle opgegeven PE-punten vermeld dient te worden:

 • datum activiteit
 • duidelijke omschrijving activiteit
 • organiserende partij(en)
 • locatie
 • aantal PE-punten
 • bewijsstukken
 • voor BAS-punten ook het toepasselijke aandachtgebied.

Controle PE-punten

Bij de ledenvergadering in november 2015 heeft het bestuur de rollen van verantwoording over de PE-punten omgedraaid. Met de erkenning van de kwaliteitsborging van de vab binnen het Bedrijfsadviessysteem (BAS) van de Europese Unie en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid is het de verantwoordelijkheid van het lid / gebruiker zelf geworden om inzage te verlenen in zijn PE-punten, wanneer men opgenomen wil worden in het BAS. De vab is hierin flexibel door verschillende manieren van inzage toe te staan. Het is mogelijk door het hiervoor ingerichte deel van het vabnet portaal te gebruiken, waar sowieso de gevolgde vab activiteiten al automatisch in worden verwerkt. Men kan ook het secretariaat PE-punten compleet ingevulde overzichten toesturen, die bijvoorbeeld al intern gebruikt worden en welke voldoen aan de voorwaarden, die de PE-registratie hieraan stelt. Daarbij dienen bewijsstukken ook te worden aangeleverd. Hiervoor stelt de vab ook het standaard Excel formulier beschikbaar. Zie onder.


Sanctie bij niet voldoen aan PE-punten

Voor hen die willen worden opgenomen in het Bedrijfsadviessysteem (BAS), is het van belang om zelfstandig jaarlijks hun overzichten aan het secretariaat door te sturen of bij te werken in het vabnet portaal. Het BAS-register, openbaar gemaakt via de RVO website, wordt meerdere keren per jaar ge-update. Daarvoor houdt het secretariaat een overzicht bij van de vab-leden en BAS-gebruikers, die voldoen aan de gestelde eisen binnen het Bedrijfsadviseringssysteem én inzage hebben gegeven in gemiddeld twintig PE-punten per jaar over de afgelopen vier jaar. Zonder inzage in de PE-punten of bij een tekort hieraan, is de sanctie dat men niet in het BAS-register wordt opgenomen. Bij een steekproef door de Europese Reken Kamer inzake projecten die mede gefinancierd zijn met Europees geld, geldt dat verantwoordelijkheid van juistheid en compleetheid van de PE-punten geheel onder de eigen verantwoording vallen van het vab-lid / de BAS-gebruiker. Hetzelfde geldt voor steekproeven genomen door een onafhankelijke certificerende partij inzake gebruik van vouchers uit de Regeling Agrarische Bedrijfsadvisering en -Scholing (RABS).


Hoe registreer ik mijn PE-punten?

Via LOGIN op de vab website (menu rechtsboven) krijg je toegang tot de afgeschermde vab portaal. Je bent vervolgens in staat een overzicht van PE-punten te bekijken en zelf PE-punten toe te voegen. PE-punten zijn van belang voor, onder meer, jouw registratie in het BAS-register. Je kunt je PE-punten eenvoudig zelf bijhouden. 

 • Stap 1
  Ga naar LOGIN. Kies in het navigatiemenu voor: PE-punten.
   
 • Stap 2
  De PE-punten die je bij vab-activiteiten hebt gehaald worden door ons geregistreerd. Deze staan dus al in het overzicht. Controleer het overzicht. Mocht er onverhoopt iets ontbreken, stuur dan even een bericht naar het secretariaat.
   
 • Stap 3
  De PE-punten die je buiten de vab-bijeenkomsten om behaald hebt, moet je zelf registreren. Ga daarvoor naar: Voeg PE-punten toe voor een niet-vab-activiteit. Vergeet daarbij niet eventuele bewijsstukken of vul bij opmerkingen in dat je de bewijsstukken in eigen beheer bewaard.

Een andere mogelijkheid is om een compleet ingevuld Excel-overzicht te sturen naar het vab secretariaat, waarop per jaar alle vereiste gegevens worden genoteerd per activiteit dat PE-punten heeft opgeleverd. Voeg daar eventuele bewijsstukken aan toe. Download hier de Excelsheet.


PE-voorschriften 

Download de PE-voorschriften (PDF, 79KB).


Heb je een vraag? Neem contact op.