Certificering bij de vab: Het pad naar de ab-titel

Exclusief voor volwaardige leden, biedt de vab sinds 2004 een certificering voor agrarisch bedrijfsadviseurschap. Gecertificeerde leden mogen de ab-titel (agrarisch bedrijfsadviseur) voeren. De certificering bestond daarvoor uit een individuele toetsing, die vooral draaide om inhoudelijke kennis en ervaring. De leden hadden echter aan behoefte aan een meer persoonlijke invulling van de certificering. Daarom is de huidige vorm van certificeren ontwikkeld met de nadruk op persoonlijke ontwikkeling.


Ambitie centraal

De certificering draait om zelfreflectie en de wil tot leren. Er wordt niet getoetst op kennis en er is geen examen. De adviseurs leggen hun ambitie vast en geven zo structuur aan hun eigen ontwikkeling. Daarbij gaat het om persoonlijke ontwikkeling, adviesvaardigheden en vakinhoudelijke kennis. In een Persoonlijk Ambitie Plan geven de deelnemers antwoord op vragen als: Waar sta ik; waar wil ik heen; wat houdt me tegen; wat kan me helpen; en wat ga ik doen? Dit plan is drie jaar geldig.

In het eerste jaar wordt het plan gemaakt, daarna is er sprake van 'onderhoud'. Ieder jaar komt de certificeringsgroep weer samen op de zogenaamde inspiratiedag om te kijken of iedereen nog op koers ligt.


In een groep werken vond ik een stuk positiever. Het had voor mij vooral toegevoegde waarde om ook met adviseurs uit volstrekt andere sectoren te praten.
— Johan van Dragt, Rabobank Enschede-Haaksbergen


Kwaliteit borgen

De vab streeft met de certificering naar de ontwikkeling van de kwaliteit van haar leden. Tijdens het certificeringstraject krijg je inzicht in je eigen kwaliteiten, je eigen kennis en kunde, je eigen grenzen en je eigen ontwikkeling. Agrarisch bedrijfsadvies is een vak dat voortdurend aan veranderingen onderhevig is en daarom een voortdurende ontwikkeling van de adviseurs vraagt. Adviseurs uit verschillende vakdisciplines en met verschillende achtergronden en ervaringen komen samen bij de vab.


Doel van de certificering

De vab streeft naar leden met ambitie: adviseurs met een eigen visie en eigen doelen, de wil om te leren en zelfreflectie. 

De certificering is er om:

  • De wil en het vermogen om te leren en te ontwikkelen te beoordelen (niet het niveau)
  • Handvatten te bieden om een stapje verder te komen
  • Het proces van leren en ontwikkeling te faciliteren

Doelen voor de adviseurs zijn:

  • Vanuit je eigen ambitie komen tot ontwikkeling van je kwaliteiten
  • Het bewustzijn van wat je denkt en doet als adviseur bevorderen
  • Je eigen grenzen kennen, aansluiten bij de echte klantvraag

Doelen voor de adviseurs en de vab zijn:

  • Borgen van ontwikkeling en kwaliteit van vab leden
  • Keurmerk in de markt, dat meer marktwaarde krijgt en onderscheidend werkt

De certificering zelf gebeurt op basis van de getoonde wil tot leren en zelfreflectie en vereist een stevige, maar reële inspanning.


Het schrijven van een Persoonlijk Ambitie Plan is een positieve bezigheid. Het is heel nuttig om even pas op de plaats te maken en twee jaar vooruit en achteruit te kijken. ​
— Marleen Lamain, Weisterklap Advies


Ook meedoen?

Kijk onder activiteiten voor de data en om je op te geven!