Partners en links

De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs werkt samen met een aantal professionele organisaties binnen en buiten de agrarische sector. Zo bieden we onze leden een nog groter netwerk en een divers aanbod van activiteiten.Vab-leden die aan het PE-punten criterium voldoen kunnen worden geregistreerd in het BAS-register van RVO. Alleen BAS-geregistreerde adviseurs komen in aanmerking voor het begeleiden van projecten waarbij bepaalde Europese subsidies betrokken zijn. 

Klik hier voor het BAS-register op de website van RVO


 

Logo Europese Unie EU ModernAKIS FAS i2connect ATTRACTISS Horizon projecten

Als kennisnetwerk is vab in diverse Europese projecten actief. Voorop staat hierin ModernAKIS, het EU project dat overkoepelend werkt aan de modernisering van het agrarisch kennis en innovatie systeem (agricultural knowledge innovation system). Vanuit bestuur of verenigingsbureau draagt de vab bij aan diverse Europese EIP-AGRI projecten (3.000 Operational Groups en meer dan 400 Horizon 2020). Dit gebeurt regelmatig door ook leden adviseurs hierin te betrekken om zo onze kennis te ontsluiten op Europees niveau.

www.europeseprojecten.eu


 

Logo Groenpact

De vab is als strategisch partner aangesloten bij Groenpact. Een logische stap in de ontwikkeling die vab doormaakt naar een duurzamere agrarische sector. Groenpact is hét innovatieplatform en samenwerkingsverband voor het groene domein. De Vereniging van Agrarische Bedrijfsadviseurs (vab) is de erkende landelijke beroepsvereniging voor agrarische bedrijfsadviseurs die ondernemers in de land- en tuinbouw adviseren en begeleiden.

www.groenpact.nl


 

Een aanzienlijk deel van onze adviseurs werkt bij een kantoor dat aangesloten is bij de VLB. De vab en de vlb trekken daarom regelmatig samen op en stemmen opleidingen op elkaar af.

www.vlb.nl


 


Het Instituut voor Agrarisch Recht, opgericht in 1993, houdt zich bezig met de "bevordering van de beoefening van het agrarisch recht". Veel vab-leden hebben behoefte en kennis en kunde op het juridisch vlak. En iAR-leden willen hun kennis vaak aanvullen met financieel-economische of strategische achtergronden in de agrarische praktijk. We nemen elkaars activiteiten op in de agenda en erkennen / delen PE-punten als onderdeel van een plezierige samenwerking.

www.iar.nl


 


Het Register Belastingadviseurs (RB) behartigt de belangen van aangesloten belastingadviseurs. Net als vab, heeft het Register Belastingadviseurs kwaliteit hoog in het vaandel staan en beide verenigingen bieden een uitgebreid programma aan voor Permanente Educatien. Hierin zijn vab PE-punten erkend door RB voor fiscalisten, die een agrarisch werkveld hebben. Via het PE-online portaal worden de PE-punten van vab activiteiten automatisch bij hun leden bijgeschreven.

www.rb.nl


 

De jeugd heeft de toekomst en daarvan is de vab zich bewust. In Nederland is het dan vanzelfsprekend om geregeld de handen ineen te slaan met het NAJK, dat de agrarische jongeren verbindt en positioneert. Vanaf 2019 is vab actief in het opzetten van een kenniscentrum bedrijfsopvolging, waarvan NAJK de initiator is en tot doel heeft het bedrijfsopvolgingsproces optimaal te stroomlijnen zodat het naar tevredenheid verloopt voor alle betrokken partijen, nu en in de toekomst.

www.najk.nl


 


Agrivaknet is de beroepsvereniging voor adviseurs die zich bezig houden met meer technisch advies, met name in de veehouderij (bijvoorbeeld veevoeding- of fokkerijadvies). De vab richt zich vooral op adviseurs die bedrijfseconomisch, financieel, juridisch en strategisch advies geven, over de volle breedte van de agrarische sector. De vab en Agrivaknet zijn daarom complementaire verenigingen en werken bij gelegenheid samen om agrarisch bedrijfsadviseurs van de best mogelijke informatie te voorzien.

www.agrivaknet.nl


 

Logo GroenKennisNet GKN

Groen Kennisnet is het kennisplatform voor de groene sector. Met een Kennisbank met honderdduizenden digitale vrij toegankelijke kennisbronnen ontsluit Groen Kennisnet de grootste Nederlandstalige verzameling actuele en betrouwbare kennisbronnen voor de domeinen agri, voedsel en groen. Met ons team en partners werken wij dagelijks aan het optimaal ontsluiten van kennis voor de verschillende sectoren. Hieronder lees je meer over wie wij zijn en hoe wij dat doen.

www.groenkennisnet.nl


 

Vab-leden kunnen als Agripooler uitgezonden worden naar ontwikkelingslanden. Beschikbare projecten worden op onze website gepubliceerd. Een unieke kans voor bedrijfsadviseurs om hun kennis te delen in andere culturen en ook zelf nieuwe ervaringen op te doen!

www.agriterra.org