Informatie en tarieven | Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs

Informatie over het lidmaatschap

Bij de vab kennen we twee soorten lidmaatschap:

Indien je besluit om lid te worden van de vab kun je online het formulier invullen en elektronisch versturen.


Regulier lidmaatschap vab

Vereisten

 • Beschikken over een met goed gevolg afgeronde opleiding op HBO- of WO-niveau
 • Beschikken over tenminste vijf jaar aantoonbare werkervaring 
 • Het beroep agrarisch bedrijfsadviseur tenminste drie jaar zelfstandig uitoefenen
 • Is bereid zichzelf te ontwikkelen en is in staat zijn of haar eigen adviezen kritisch te beoordelen
 • Heeft kennis van zaken en weet het advies in het perspectief van de gehele onderneming te plaatsen
 • Heeft naast de rationele aspecten ook oog voor de irrationele aspecten bij het advies.
 • Een vab-lid werkt voor minimaal 50% van zijn of haar tijd, direct of indirect, voor primaire agrarische bedrijven

Geboden faciliteitenVerplichtingen

 • Voldoen aan het PE-puntensysteem van de vab, welke ter eigen verantwoording ligt. Voor opname in het Bedrijfsadviessysteem (BAS) van de Europese Unie en het Ministerie van Economische Zaken dient het lid inzage te geven in het aantal per jaar gescoorde PE-punten.

Kosten

 • De contributie voor 2020 bedraagt € 286,- (excl. btw)
 • Het entreegeld voor nieuwe leden is € 150,- (excl. btw)​​

Word nu lid van de vab!


Aspirant lidmaatschap vab

Vereisten

Gelijk aan 'regulier lidmaatschap vab' (zie hierboven), waarbij echter hij of zij nog niet kan voldoen aan de vereiste werkervaring (junior bedrijfsadviseurs met minder dan vijf jaar ervaring). Op de jaarvergadering van 10 november 2005 is vastgesteld dat ook agrarische adviseurs met een opleidingsdeficit kunnen toetreden als aspirant-lid. Zij kunnen binnen de vereniging alleen doorstromen naar het 'regulier' lidmaatschap met een bewijs van HBO-denk/werkniveau of toelating tot een MSc-studie. De vab biedt de mogelijkheid om een test af te nemen om het HBO-niveau te toetsen. Dit kan via GITP. Meer informatie hierover kun je via info@vabnet.nl aanvragen. Voorwaarde voor deze leden is dat binnen twee jaar aan de opleidingseis voor het lidmaatschap wordt voldaan anders vervalt eveneens het aspirant-lidmaatschap.

Geboden faciliteiten

 • Gereduceerd tarief voor vab-activiteiten
 • Netwerk van meer dan 300 adviseurs
 • Automatische omzetting van aspirant-lidmaatschap naar regulier lidmaatschap na het voldoen aan het aantal jaren werkervaring


Verplichtingen

 • Voldoen aan het PE-puntensysteem van de vab, welke ter eigen verantwoording ligt. Voor opname in het Bedrijfsadviessysteem (BAS) van de Europese Unie en het Ministerie van Economische Zaken dient het lid inzage te geven in het aantal per jaar gescoorde PE-punten.

Uitzonderingen t.o.v. regulier lidmaatschap

 • Deelname aan het certificeringstraject is niet mogelijk.

Kosten

 • De contributie voor 2020 bedraagt € 286,- (excl. btw)
 • Het entreegeld voor nieuwe leden is € 150,- (excl. btw)

Word nu aspirant-lid van de vab!