Informatie over het lidmaatschap

Bij de vab kennen we drie soorten lidmaatschap:

Indien je besluit om lid te worden van de vab kun je online het formulier invullen en elektronisch versturen.


Volwaardig lidmaatschap vab

Vereisten

 • beschikken over HBO- of WO-niveau werk en/of denkniveau
 • beschikken over tenminste vier jaar aantoonbare werkervaring
 • het beroep agrarisch bedrijfsadviseur tenminste drie jaar zelfstandig uitoefenen
 • bereidheid jezelf te ontwikkelen en is in staat zijn of haar eigen adviezen kritisch te beoordelen
 • heeft kennis van zaken en weet het advies in het perspectief van de gehele onderneming te plaatsen
 • heeft naast de rationele aspecten ook oog voor de irrationele aspecten bij het advies en doet dit op basis van onpartijdigheid
 • een vab-lid werkt voor minimaal 50% van zijn of haar tijd, direct of indirect, voor primaire agrarische bedrijven.
   

Geboden faciliteiten

 • gereduceerd tarief voor vab-activiteiten
 • netwerk van meer dan 600 adviseurs
 • vabnet portaal met profielpagina, opname adviseurszoekmachine en PE-punten registratiesysteem
 • mogelijkheid om middels toetsing erkend te worden in het Bedrijfsadviseringssysteem (BAS-register - zie hieronder)
 • mogelijkheid deelname certificeringstraject (persoonlijke ontwikkeling), waar bij goed resultaat de ab-titel gevoerd mag worden.
   

Kosten

De contributie voor 2024 bedraagt € 320,- (excl. btw) *
Het entreegeld voor nieuwe leden is € 150,- (excl. btw)

*   Word je gedurende het jaar lid, dan wordt de contributie naar rato over het resterende jaar berekend. Contributie wordt met CPI-index van september voor het nieuwe jaar aangepast.


Erkenning volwaardige leden in BAS

Voor opname in het Bedrijfsadviseringssysteem (BAS) van de Europese Unie en het Ministerie van LNV dient het lid inzage te geven in het aantal per jaar gescoorde PE-punten, onder eigen verantwoording geadministreerd in het PE-puntensysteem van de vab. Voor elk nationaal aandachtsgebied waarin een lid wil worden opgenomen, dient hierbij een portfolio op betreffende gebied ter beoordeling te worden voorgelegd aan een expert (zie Bedrijfsadviseringssysteem).
 

Nota bene: volwaardige leden die erkend zijn in één of meerdere aandachtsgebieden van het BAS-register, verplichten zich om minstens één keer per jaar deel te nemen aan een fysieke vab activiteit.


Kosten BAS opname in 2024 voor het eerste nationale aandachtsgebied € 320,- (excl. BTW).
Elk volgend aandachtsgebied  € 160,- (excl. BTW)
Jaarlijkse administratiekosten voor opname in het eerste aandachtsgebied in het BAS-register bedragen € 160,- (excl. BTW) per jaar. 
Elk extra aandachtsgebied bedraagt € 80,- (excl. BTW) per jaar 1

1   de jaarlijkse administratiekosten worden met CPI-index van september lopend jaar naar het nieuwe jaar aangepast.

Nota bene: leden krijgen een korting van € 100,- op de jaarlijkse administratiekosten. 

Tenslotte: elke wijziging die na aanvraag wordt doorgevoerd in o.a. aandachtsgebieden of gehele aanvraag, worden onder aftrek van € 75,- administratiekosten verwerkt. 
 Word nu lid van de vab!


Aspirant lidmaatschap vab

Vereisten

Gelijk aan 'volwaardig lidmaatschap vab' (zie hierboven), waarbij echter hij of zij nog niet kan voldoen aan de vereiste werkervaring (junior bedrijfsadviseurs met minder dan vijf jaar ervaring). Op de jaarvergadering van 10 november 2005 is vastgesteld dat ook agrarische adviseurs met een opleidingsdeficit kunnen toetreden als aspirant-lid. Zij kunnen binnen de vereniging alleen doorstromen naar het 'volwaardig' lidmaatschap met een bewijs van HBO-denk/werkniveau of toelating tot een MSc-studie. De vab biedt de mogelijkheid om een test af te nemen om het HBO-niveau te toetsen. Dit kan via GITP. Meer informatie hierover kun je via het verenigingsbureau aanvragen. Voorwaarde voor deze leden is dat binnen twee jaar aan de opleidingseis voor het lidmaatschap wordt voldaan anders vervalt eveneens het aspirant-lidmaatschap.
 

Geboden faciliteiten

 • gereduceerd tarief voor vab-activiteiten
 • netwerk van meer dan 600 adviseurs
 • vabnet portaal met profielpagina, opname adviseurszoekmachine en PE-punten registratiesysteem
 • automatische omzetting van aspirant-lidmaatschap naar volwaardig lidmaatschap na het voldoen aan het aantal jaren werkervaring.
   

Uitzonderingen t.o.v. volwaardig lidmaatschap

Erkenning in het Bedrijfsadviseringssysteem (BAS-register) is enkel mogelijk onder bepaalde uitzonderlijke voorwaarden (nadere informatie hierover is beschikbaar bij het verenigingsbureau). Deelname aan het certificeringstraject is niet mogelijk.
 

Kosten

De contributie voor 2024 bedraagt € 320,- (excl. btw) *
Het entreegeld voor nieuwe leden is € 150,- (excl. btw)

*   Word je gedurende het jaar lid, dan wordt de contributie naar rato over het resterende jaar berekend. Contributie wordt met CPI-index van september voor het nieuwe jaar aangepast.
 Word nu aspirant-lid van de vab!

Beperkt lidmaatschap (BAS-gebruik)

Voor agrarische bedrijfsadviseurs stelt de vab haar portaal open om binnen dezelfde voorwaarden als volwaardige en aspirant leden, opgenomen te worden in het Bedrijfsadviseringssysteem (BAS) om zodoende je klanten gebruik te kunnen laten maken van de GLB-vouchers.

Geboden faciliteiten

 • netwerk van meer dan 600 adviseurs
 • vabnet portaal met profielpagina, opname adviseurszoekmachine en PE-punten registratiesysteem
 • toetsing op aandachtsgebied(en) van het BAS-register door de onafhankelijke BAS-commissie en een deskundige op het aandachtsgebied.

Erkenning BAS-register beperkte leden

Beperkte leden voor enkel BAS-gebruik kunnen zich aanmelden via de vab website. Hiermee starten ze het volgende op:

 • de Commissie van Toelating buigt zich over de eisen rondom HBO werk- en/of denk niveau, als ook over voldoende opgebouwde ervaring. Dit wordt teruggekoppeld naar de aanmelder;
 • na het voldoen van de instapkosten, opent het secretariaat het vab portaal en reikt login gegevens aan. In het portaal treft het beperkte lid de basis van zijn profiel als adviseur aan (ten behoeve van de zoekmachine).
 • in het gebruikersportaal kan het beperkte lid zijn/haar PE-punten administreren. Het BAS-register vereist twintig PE-punten gemiddeld genomen per jaar, over de afgelopen vier jaar. Wat PE-punten zijn, kun je nalezen op de daarvoor ingerichte webpagina
 • mogelijkheid tot het bewijzen van voldoende kennis en vaardigheid op specifieke aandachtsgebieden van de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadviseurs en Educatie. Hiervoor stellen wij via de speciaal ingerichte webpagina inzake deze Module een standaardformulier (portfolio) beschikbaar
 • mogelijkheid tot het bewijzen van onafhankelijkheid, verbonden aan de eisen in de Europese verordening, de SBI-code van de hoofdactiviteit van de organisatie waaraan ze zijn verbonden en die middels een adviseursverklaring wordt bevestigd.

Nota bene: Beperkte leden, die erkend zijn in één of meerdere aandachtsgebieden van het BAS-register, verplichten zich om minstens één keer per jaar deel te nemen aan een fysieke vab activiteit. Let wel, bij minder dan twee gevolgde vab activiteiten is volwaardig lidmaatschap voordeliger!

Kosten in 2024 voor BAS opname bedragen € 320,- (excl. BTW) voor een eerste nationale aandachtsgebied. Elk volgend aandachtsgebied bedraagt  € 160,- (excl. BTW)

Jaarlijkse administratiekosten voor opname in het eerste aandachtsgebied van het BAS-register bedragen € 160,- (excl. BTW) per jaar. Elk extra aandachtsgebied bedraagt € 80,- (excl. BTW) per jaar *

* de jaarlijkse administratiekosten worden met CPI-index van september lopend jaar naar het nieuwe jaar aangepast.

Tenslotte: elke wijziging die na aanvraag wordt doorgevoerd in o.a. aandachtsgebieden of gehele aanvraag, worden onder aftrek van € 80,- administratiekosten verwerkt. 


Word nu BAS-gebruiker via de vab!