Sectoren & vakgebieden

Onze leden werken binnen de volle breedte van de agrarische wereld. Vaak zijn hun werkzaamheden sector-overstijgend, maar er zijn ook adviseurs die juist diepgaand gespecialiseerd zijn.

Hieronder kun je per sector zoeken naar vab-leden, nieuwsberichten en activiteiten.

Sectoren & vakgebieden

Foto van Gesloten teelten: Glastuinbouw
Gesloten teelten: Glastuinbouw
Gesloten teelten: (Glas)groenten
Foto van Gesloten teelten: Paddenstoelenteelt
Gesloten teelten: Paddenstoelenteelt
Gesloten teelten: Paddenstoelenteelt
Foto van Grondgebonden veehouderij: Geitenhouderij
Grondgebonden veehouderij: Geitenhouderij
Grondgebonden veehouderij: Melkgeiten
Foto van Grondgebonden veehouderij: Kalverhouderij
Grondgebonden veehouderij: Kalverhouderij
Grondgebonden veehouderij: Vleeskalversector
Foto van Grondgebonden veehouderij: Melkveehouderij
Grondgebonden veehouderij: Melkveehouderij
Grondgebonden veehouderij: Melkveehouderij
Foto van Grondgebonden veehouderij: Paardenhouderij
Grondgebonden veehouderij: Paardenhouderij
Grondgebonden veehouderij: Hippische sector
Foto van Intensieve Veehouderij algemeen
Intensieve Veehouderij algemeen
Intensieve Veehouderij algemeen
Foto van Intensieve veehouderij: Opfok
Intensieve veehouderij: Opfok
Intensieve veehouderij: Opfok van jonge dieren: biggen, hennen.
Foto van Intensieve veehouderij: Pluimveehouderij
Intensieve veehouderij: Pluimveehouderij
Intensieve veehouderij: Legpluimvee en vleeskuikens
Foto van Intensieve veehouderij: Varkenshouderij
Intensieve veehouderij: Varkenshouderij
Intensieve veehouderij: Vleesvarkens en zeugenhouderij
Foto van Open teelten: Akkerbouw
Open teelten: Akkerbouw
Aardappelen, uien en granen
Foto van Open teelten: Bloembollen- en sierteelt
Open teelten: Bloembollen- en sierteelt
Open teelten: Bloembollen, bloemen en potplanten
Foto van Open teelten: Boomteelt
Open teelten: Boomteelt
Open teelten: Bomen, struiken en heesters
Foto van Open teelten: Fruitteelt
Open teelten: Fruitteelt
Open teelten: Hardfruit en zachtfruit
Foto van Open teelten: Vollegronds groenteteelt
Open teelten: Vollegronds groenteteelt
Open teelten: Teelt van groenten in de open lucht
Foto van Open teelten: akker- en tuinbouw algemeen
Open teelten: akker- en tuinbouw algemeen
De plantaardige sector in het algemeen
Foto van Overig: Loon- en mechanisatiebedrijven
Overig: Loon- en mechanisatiebedrijven
Overig: Loonbedrijven, mechanisatiebedrijven, landbouwtechniek
Foto van Overig: Mestverwerking
Overig: Mestverwerking
Overig: Mestverwerking en mestvergisting
Foto van Overig: Sectoronafhankelijk
Overig: Sectoronafhankelijk
Overig: Onderwerpen die de agrarische sector als geheel betreffen
Foto van Overig: Verwerkende industrie
Overig: Verwerkende industrie
Overig: Levensmiddelenindustrie en slachterijen
Foto van Overig: Voederindustrie
Overig: Voederindustrie
Overig: Productie van veevoer
Foto van Overig: Zuivelindustrie
Overig: Zuivelindustrie
Overig: Verwerkende zuivelsector
Foto van Overige (klein)veehouderij
Overige (klein)veehouderij
Nertsen, konijnen, kalkoenen, schapen