Sectoren & vakgebieden | Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs

Sectoren & vakgebieden

Onze leden werken binnen de volle breedte van de agrarische wereld. Vaak zijn hun werkzaamheden sector-overstijgend, maar er zijn ook adviseurs die juist diepgaand gespecialiseerd zijn.

Hieronder kun je per sector zoeken naar vab-leden, nieuwsberichten en activiteiten.

Sectoren & vakgebieden

Foto van 0. BAS erkenning (EU - Farm Advisory System)
0. BAS erkenning (EU - Farm Advisory System)
Bedrijfsadviseringssysteem EU BAS-register
Foto van Akker- en tuinbouw algemeen
Akker- en tuinbouw algemeen
De plantaardige sector in het algemeen
Foto van Akkerbouw
Akkerbouw
Aardappelen, uien en granen
Foto van Bloembollen- en sierteelt
Bloembollen- en sierteelt
Bloembollen, bloemen en potplanten
Foto van Boomteelt
Boomteelt
Bomen, struiken en heesters
Foto van Fruitteelt
Fruitteelt
Hardfruit en zachtfruit
Foto van Geitenhouderij
Geitenhouderij
Melkgeiten
Foto van Kalverhouderij
Kalverhouderij
Vleeskalversector
Foto van Loon- en mechanisatiebedrijven
Loon- en mechanisatiebedrijven
Loonbedrijven, mechanisatiebedrijven, landbouwtechniek
Foto van Mestverwerking
Mestverwerking
Mestverwerking en mestvergisting
Foto van Opfok
Opfok
Opfok van jonge dieren: kalveren, biggen, hennen.
Foto van Overige (klein)veehouderij
Overige (klein)veehouderij
Nertsen, konijnen, kalkoenen, schapen
Foto van Paardenhouderij
Paardenhouderij
Hippische sector
Foto van Paddenstoelenteelt
Paddenstoelenteelt
 
Foto van Pluimveehouderij
Pluimveehouderij
Legpluimvee en vleeskuikens
Foto van Sectoronafhankelijk
Sectoronafhankelijk
Onderwerpen die de agrarische sector als geheel betreffen
Foto van Tuinbouw / Glastuinbouw
Tuinbouw / Glastuinbouw
(Glas)groenten
Foto van Varkenshouderij
Varkenshouderij
Vleesvarkens en zeugenhouderij
Foto van Veehouderij algemeen
Veehouderij algemeen
 
Foto van Verwerkende industrie
Verwerkende industrie
Levensmiddelenindustrie en slachterijen
Foto van Voederindustrie
Voederindustrie
Productie van veevoer
Foto van Vollegronds groenteteelt
Vollegronds groenteteelt
Teelt van groenten in de open lucht
Foto van Zuivelindustrie
Zuivelindustrie
Verwerkende zuivelsector