Lid zijn loont! | Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs

Voordelen van het lidmaatschap

De vab is de erkende beroepsvereniging voor agrarisch bedrijfsadviseurs. Wij zijn een netwerk van ervaren kwaliteitsadviseurs, die ondernemers in de land- en tuinbouw begeleiden bij strategische beslissingen en het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Leden van de vab onderscheiden zich door hun grote inhoudelijke kennis en ervaring, maar vooral ook door hun ambitie om de beste te willen zijn in hun vakgebied.


Kennis en netwerk voor agrarisch adviseurs

De vab is hét netwerk voor elke bedrijfsadviseur, zowel specialist als generalist, die zich inzet voor agrarisch ondernemers. De vab ondersteunt haar leden bij het onderhouden, verbreden en verdiepen van hun kennis en het verwezenlijken van hun ambities. De vab organiseert bijeenkomsten waarin kennisuitwisseling centraal staat, maar ondersteunt leden ook bij het aanscherpen van hun adviesvaardigheden, middels trainingen en workshops. Ook bieden we je een platform voor uitwisseling van gedachten middels discussie en intervisie. Naast inhoudelijke kennis besteden we tijdens de bijeenkomsten ook volop aandacht aan het goed overbrengen van je advies, de omgang met de klant en je persoonlijke ontwikkeling. 


Kwaliteit voor je klant

De vab staat voor kwaliteit, erkende kwaliteit! Alleen vab-leden kunnen worden opgenomen in het Bedrijfsadviseringssysteem van RVO, dat toegang geeft tot Europese landbouwsubsidies (GLB gerelateerde projecten). Daarnaast biedt de vab certificering tot agrarisch bedrijfsadviseurs (ab). Leden die succesvol de certificering doorlopen mogen de titel 'ab' voeren. Zo helpt de vab agrarische ondernemers bij de keuze voor de juiste adviseur. Bij complexe projecten en grote investeringen heeft een ondernemer een adviseur nodig die veel in huis heeft. En wanneer de projecten verbonden zijn met EU-regelingen, dan komen alleen vab-adviseurs in aanmerking voor alle mogelijkheden. 

Lid zijn van de vab biedt je dus vele voordelen. Word lid of lees meer over informatie en tarieven.

vab: werkt aan advieskwaliteit!


Informatie en tarieven Ik wil lid worden!