Welkom bij de vab, de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs!


De vab is dé erkende beroepsvereniging voor agrarisch bedrijfsadviseurs. Wij zijn een netwerk van ervaren kwaliteitsadviseurs, die ondernemers in de land- en tuinbouw begeleiden bij strategische beslissingen en het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Leden van de vab onderscheiden zich door hun grote inhoudelijke kennis en ervaring, maar vooral ook door hun ambitie om de beste te willen zijn in hun vakgebied. De vab staat voor kennis, kwaliteit en een goed netwerk. 


Voor ondernemers

De vab staat voor kwaliteit, erkende kwaliteit! Alleen vab-leden kunnen worden opgenomen in het Bedrijfsadviseringssysteem van RVO, dat toegang geeft tot Europese landbouwsubsidies (GLB gerelateerde projecten). Daarnaast biedt de vab certificering tot agrarisch bedrijfsadviseurs (ab). Leden die succesvol de certificering doorlopen mogen de titel 'ab' voeren. Zo helpt de vab agrarisch ondernemers bij de keuze voor de juiste adviseur. Bij complexe projecten en grote investeringen heeft een ondernemer een adviseur nodig die meer dan alleen kennis in huis heeft, namelijk vaardigheid en ervaring. Wanneer een project bovendien verbonden is met EU-regelingen, dan komen alleen vab-adviseurs in aanmerking voor alle mogelijkheden. Kies dus voor de zekerheid van een adviseur die is aangesloten bij de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs!


Voor adviseurs

De vab is hét netwerk voor alle bedrijfsadviseurs, specialist en generalist, die zich inzetten voor agrarisch ondernemers. De vab ondersteunt haar leden bij het onderhouden, verbreden en verdiepen van hun kennis en het verwezenlijken van hun ambities. De vab organiseert bijeenkomsten waarin kennisuitwisseling centraal staat, maar ondersteunt leden ook bij het aanscherpen van hun adviesvaardigheden, middels trainingen en workshops.

Ook biedt de vereniging een platform voor uitwisseling van gedachten middels discussie en intervisie. Inhoudelijke kennis is de natuurlijke basis, maar de vab besteedt naast en tijdens de bijeenkomsten volop aandacht aan het goed overbrengen van je advies, de omgang met de klant en je persoonlijke ontwikkeling. 

Lees meer over de voordelen van het lidmaatschap van de vab.

vab: werkt aan advieskwaliteit!Het profiel van de vab

De vab is dé erkende beroepsvereniging voor agrarisch bedrijfsadviseurs. De vab is in 1997 opgericht en telt bijna 400 leden. Geen andere vereniging timmert al zo lang aan de weg en biedt zo’n breed netwerk binnen de agrarische advieswereld.

De vab houdt zich onder andere bezig met profilering van haar leden, waarbij deskundigheid, integriteit en permanente zelfontwikkeling van de agrarisch bedrijfsadviseur haar belangrijkste doelstellingen zijn.

De vab richt zich tot agrarisch bedrijfsadviseurs die in hoge mate zelfstandig adviseren en denken vanuit de klant: een agrarisch ondernemer. Deze adviseurs anticiperen op actualiteit en ontwikkeling in de agrarische sector in het algemeen of specifiek in hun specialistische vakgebied en vertalen dit naar strategische adviezen. Hierbij werken ze intensief samen en halen het beste naar boven voor, maar ook in hun klant.

Lees meer over het profiel van de agrarisch bedrijfsadviseur (PDF, 27 KB).


Uitgangspunten van de vab

De vab heeft de volgende uitgangspunten:

  • De vab richt zich op het topsegment van de agrarische bedrijfsadvieswereld
  • De vab waarborgt en stimuleert de kwaliteit van agrarische bedrijfsadviseurs
  • De vab positioneert en profileert zich als erkende beroepsorganisatie en biedt daarmee een kwaliteitskeurmerk voor agrarische bedrijfsadviseurs.

De vab is als beroepsvereniging erkend door de afdeling Europese Landbouw- en Visserijbeleid en Voedselveiligheid (E.L.V.V.) van het Ministerie van Economische Zaken. Vab-leden die voldoen aan alle gestelde eisen binnen het BAS (Bedrijfsadviseringssysteem) worden in een register opgenomen dat is gepubliceerd door de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Daarnaast is de vab erkend door de NBA, waarbij geldt dat leden van de vab die binnen aangesloten accountantskantoren werkzaam zijn, hun beroepsverantwoordelijkheid volledig zelfstandig kunnen dragen.


De vab-adviseur:

  • Heeft een goed begrip van de diverse disciplinaire aspecten van het management van ondernemingen in de agribusiness
  • Is in staat om de inbreng van diverse vakdisciplines te integreren en toe te passen op problemen uit de beroepspraktijk van de advisering in de agribusiness
  • Heeft op het gebied van de advisering een helikopterview ontwikkeld, waarmee prioriteiten gesteld kunnen worden met betrekking tot problemen en kansen voor ondernemingen in de agribusiness
  • Is in staat om voor de ondernemer, door gebruikmaking van verschillende vaardigheden en door zich goed bewust te zijn van zijn persoonlijke rol, een goede sparringpartner te zijn
  • Kan de essentie van situaties goed en vlot doorgronden
  • Gaat actief aan de slag met de materie om te kunnen blijven anticiperen op de ontwikkelingen in de markt en zo permanent zijn persoonlijke ontwikkeling op hoger niveau te brengen
  • Is merkbaar aanwezig binnen zijn agrarische netwerk

Voordelen van het lidmaatschap