Flash! agrarisch subsidielandschap in vogelvlucht


Datum en tijd
7 februari 2019 15:00 tot 20:00
Locatie
vab, Maanlander 43 3824 MN Amersfoort
Bijdrage
Leden* € 95,- excl. BTW
Niet leden € 180,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
3
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ing. J.L.J. (Jules) Jansen
Deelstra Jansen administratie en advies
 
Mevr. ing. A. (Annemieke) Tromp ab
Alfa Accountants en Adviseurs (Gorinchem)
Mevr. J (Jolanda) de Jong
WEA Accountants en adviseurs
Dhr. J (Jack) Blank
WEA Accountants en adviseurs
 
Dhr. ing. R.H.M. (Rolf) Beex RBc ab
Beex Advies & Administratie
 
Dhr. H.-W. (Hein-Willem) Leeraar ab
Hein-Willem Leeraar & partners
 
Dhr. ing. H.W.M. (Hein) Koenraad
Leermakers Accountants & Belastingadviseurs
 
Dhr. ing. G. (Gijsjan) Coers
Nieuw Veldhoen Accountants & Adviseurs
 
Dhr. J.G.Th. (Johan) Geurts
OOvB adviseurs en accountants
 
 
Dhr. A.G. (Anton) Koops ab
Rabobank Flevoland
Dhr. J. (Jippe) Jongsma
Van der Woude Adviesbureau
 
Dhr. ing. S.G. (Sjoerd) Bootsma FFP ab
Flynth adviseurs en accountants (Geldermalsen)
De kaart wordt geladen…

Optimaal gebruik van ondersteunende maatregelen

Flash! Subsidielandschap in vogelvlucht


Zien we door alle regelgeving de ondersteunende maatregelen nog wel helder? Hebben we zicht op alle subsidies en overheidsgelden die voor de agrarische sector beschikbaar zijn?

In het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) wordt onder andere de regeling voor directe inkomenssteun uitgevoerd, met daarin vinden we diverse subsidies, zoals daar onder andere zijn de basisbetalingsregeling en de vergroeningsbetaling. Daarnaast is er geld beschikbaar voor markt- en prijsbeleid en plattelandsontwikkeling. Het Nederlandse uitgangspunt verandert daarin wel naar meer duurzaam innoveren, circulaire landbouw, betere aansluiting op markten en zodoende steeds minder gericht op inkomenssteun. Deze verandering sluit direct aan op de landbouwvisie van minister Schouten, maar ... wat houdt het subsidielandschap nu precies in? Hoe zijn de kaders hiervan vastgelegd en waaraan moet ik voldoen om die potjes aan te spreken. Een bedrijfsadviseur, meer nog dan de boer zelf, moet door die vele bomen het bos blijven zien.

Deze Flash! bijeenkomst is uitermate geschikt voor bedrijfsadviseurs die behoeft hebben om alles nog eens op een rij gezet te krijgen, maar ook voor de senior bedrijfsadviseur, die vanuit zijn werkveld vragen heeft over bepaalde subsidies of de procedures erin en hierin zijn ervaringen wil delen. We gaan en staan tenslotte allemaal voor de Nederlandse agrariër.
 

Reflecties vanuit het werkveld

Om één en ander verder uit te werken hebben we subsidiespecialist Judith Maas (subsidiefocus / ABAB) gevraagd om vanuit haar praktijk eens inzicht te geven over de bewegingen die momenteel gaande zijnd op het gebied van ondersteunende gelden die uit Den Haag en Brussel beschikbaar worden gesteld aan de Nederlandse agrariër en waaraan hij / zij dan zoal zou moeten voldoen om in de richting van dit soort subsidies te bewegen. 
 

Kennis haal je bij de bron

De vab heeft twee RVO ambassadeurs uitgenodigd om eens een helder overzicht te brengen over alle subsidies die er zijn. Vanuit Den Haag en vanuit Brussel, een vogelvlucht over alle ondersteunende maatregelen, waarna er vooral voldoende ruimte wordt ingepland om - al dan niet verbonden met het zojuist gehoorde - vragen gesteld kunnen worden aan deze specialisten in het veld:

  • Sonja Buist is RVO ambassadeur op de kennisgebieden van GLB, betalingsrechten, I&R en percelen.
  • Annet Oosterhof is als RVO ambassadeur gespecialiseerd in de rechtstreekse betalingen GLB en gecombineerde opgave.

Nadat alle sprekers hun verhaal hebben gedaan, nemen we ruim de tijd om gericht vragen te stellen vanuit de praktijk en eventueel discussie te voeren rond dit thema. De discussie zal geleid worden door de dagvoorzitter, waarbij het doel is om van elkaar te leren. 
 

 

Programma

15:00 uur  Ontvangst
15:30 uur  Welkomstwoord door dagvoorzitter
15:35 uur  Subsidielandschap in vogelvlucht door Judith Maas (subsidiefocus / ABAB)
16:30 uur  Pauze
17:00 uur  RVO ambassadeurs Sonja Buist en Annet Oosterhof geven inzicht
18:00 uur  Ruimte voor vragen en discussie
18:30 uur  Afsluiting en buffet
20:00 uur  Einde