Flash! Faillissement, schuldsanering of ...?

Door: Werkgroep Strategie


Datum en tijd
17 maart 2016 15:30 tot 20:00
Locatie
Maanlander 43 3824 MN Amersfoort
Termijn
14 maart 2016 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden € 95,- excl. BTW
Niet leden € 150,- excl. BTW
PE-punten
3
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk

Er zijn nog geen deelnemers aangemeld.

De kaart wordt geladen…

Een faillissement dreigt. Wat is de rol van de adviseur, en wat doet de curator? Hoe definieer je een 'schone lei' en wat gebeurt er met de schulden? Als iemand zijn schulden niet betaalt, kan hij of zij failliet worden verklaard. Mogelijk kan deze persoon ook gebruik maken van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, de WSNP. In deze krachtige bijeenkomst komen de verschillende trajecten aan de orde en zetten we het thema in de actualiteit. En is er nog een andere optie dan genoemde twee? De ontwikkelingen staan niet stil: de doorstart is terug!

Advocaat en insolventiespecialist Harjo Bakker van RWV Advocaten gaat tijdens de bijeenkomst in op de volgende onderwerpen en actualiteiten rond faillissementen en schuldsanering. Onno Eijkelboom van EC consultancy diept daarna de nieuwe mogelijkheden tot doorstarten uit.


Faillissement

Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is aan zijn financiele verplichtingen te voldoen, of (bewust) is opgehouden met het betalen van zijn schulden, dan kan door de schuldeisers via een advocaat een faillissement worden aangevraagd. Een faillissement is dus het (financieel) onvermogen of onvermogend zijn, de insolventie of het insolvent zijn.


Schuldsanering

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) geldt wanneer de schuldenlast van een privépersoon te hoog wordt om nog te kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen. De WSNP, doorgaans de Kredietbank, helpt deze mensen door tot een betalingsplan te komen. Via de rechter kan dan een aanvraag worden gedaan voor Schuldsanering.


Doorstart?

Na de pauze zal Onno Eijkelboom van EC consultancy ingaan op de een belangrijke actualiteit rond de mogelijk tot doorstarten. Enkele recente cases in de agrarisce sector laten hierin nieuwe mogelijkheden zien, die onder bepaalde omstandigheden een doorstart kunnen inhouden, waarbij veel leed bespaard blijft en de bank een verrassende rol op zich neemt. Juist dit kan voor bedrijfsadviseurs een welkome aanvulling zijn en een licht aan het einde van de donkere tunnel, waardoor zijn hun klant begeleiden.

In deze Flash!-bijeenkomst krijg je meer inzicht in welke wegen je moet bewandelen in een schuldsaneringstraject en welke partijen er betrokken zijn. Wat kom je tegen en wanneer moet je iemand anders inschakelen? Daarnaast gaan we in op buitengerechtelijke regelingen, surseances, faillissementen met het accent op de agrarische sector. Hierbij komen ook insolventie, de nieuwe Wet Werk & Zekerheid en de mogelijkheid tot doorstarten in de actualiteit, om de hoek kijken.

15:30 uur: Ontvangst met koffie en thee
16:00 uur: Opening door dagvoorzitter
16.05 uur: Faillissement of schuldsanering door Harjo Bakker (RWV advocaten)
17:00 uur: Korte pauze
17:15 uur: Nieuwe mogelijkheden tot doorstart door Onno Eijkelboom (EC consultancy) en Fiscale aspecte van saneren of doorstarten door Eric Verhagen (ABAB)
18.15 uur: Vragen en discussie
18.30 uur: Buffet
19.30 uur: Einde bijeenkomst