FLASH! Faunaschade in de landbouw


Datum en tijd
17 april 2018 15:00 tot 20:00
Locatie
vab, Maanlander 43 3824 MN Amersfoort
Termijn
16 april 2018 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 95,- excl. BTW
Niet leden € 150,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
3
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ing. R.H.M. (Rolf) Beex RBc ab
Beex Advies & Administratie
 
Dhr. ir. E.G.J. (Erik) Schuerink
Maalderink en Lutke Willink
 
Dhr. ing. C. (Cor) van der Vaart ab
van der Vaart, Bedrijfsadvies en dienstverlening
 
Dhr. ing. J.L.J. (Jules) Jansen
Deelstra Jansen administratie en advies
Dhr. J. (Jippe) Jongsma
Van der Woude Adviesbureau
Dhr. A. (Arnout) Hopman
Aeres Hogeschool Dronten Agrarische Bedrijfskunde
De kaart wordt geladen…

FLASH! Faunaschade in de landbouw

 

In de (agrarische) media hoor je vaak dat boeren meer 'natuurinclusief' moet worden. Het agrarisch bedrijf in balans met de natuur. Heel mooi, maar een schaduwzijde is er ook. De grote groepen everzwijnen en herten op akkers en velden, vrij uitlopende kippen die een gemakkelijk doelwit zijn van roofvogels, de eerste teruggekeerde wolven in schapenweitjes en steenmarters die wonen in stallen en schuren, er ontstaat ook schade door het loslopend wild.

Wat kan en mag je doen om de schade te beperken? En zijn er mogelijkheden om compensatie te krijgen? Hoog tijd voor een Flashbijeenkomst over faunaschade. Dan ben je snel én compleet op de hoogte.
 

Natuur bouwen en beheersen

Kees van Helvoirt (VanGoud advocaten en vab-lid) start de bijeenkomst met een algemene inleiding over onder meer jacht, beheer en schadebestrijding onder de nieuwe Wet natuurbeheer (Wnb) . Natuur is van groeiend belang. Niet alleen in het overvolle Nederland, waar natuur al jaren wordt gepland, georganiseerd en beheerst, maar wereldwijd is de behoefte hieraan enorm. Vanuit politiek Den Haag wordt naarstig gezocht naar mogelijkheden om de natuur meer plek te geven en daarbij toch op verschillende manieren rekening te houden met die andere grootgrondgebruiker op het platteland: de boer.
 

Procedure bij faunaschade

Juuk Hulshof (VanGoud advocaten) vervolgt met alle 'ins and outs' van de vernieuwde procedure rond vergoedingen van faunaschade. Hiermee kan een goed geïnformeerd agrarisch bedrijfsadviseur zijn klant het natuurinclusief boeren in een gezond financieel evenwicht laten uitvoeren. Er bestaan namelijk genoeg regelingen waarmee schade kan worden beperkt of zelfs helemaal gecompenseerd. Waar kan je terecht? Welke overheden en instanties kan je inschakelen als het uit de hand loopt met die 'wilde natuur'?

 

Bepaling van faunaschade

De Wnb biedt dus verschillende mogelijkheden voor de boer rondom faunaschade. Hoe bepaal je de hoogte van de schade? Wim van Werven (Wiberg taxaties) legt uit wat wel en wat niet opgevoerd kan worden als schade en hoe een taxatie van de schade tot stand kan komen. Hij geeft daarbij enkele pakkende voorbeelden, zodat inzichtelijk wordt waar de scheidslijn ligt tussen verhaalbare schade en het zoeken naar andere manieren om in de toekomst herhaling van schade te voorkomen. Ook geeft hij inzage in wanneer het nu zinvol is om een taxateur in de hand te nemen (drempelschade).

Drie sprekers die een veelvoorkomend fenomeen van natuurinclusief boeren op overzichtelijke en complete wijze voor het voetstuk brengen.

Programma

15:00 uur  Ontvangst
15:30 uur  Welkomstwoord
15:35 uur  Algemene inleiding over jacht, beheer en schadebestrijding
                door Kees van Helvoirt (VanGoud advocaten)
16:15 uur  Procedures bij faunaschade door Juuk Hulshof (VanGoud advocaten)
16:55 uur  Pauze
17:15 uur  Bepaling van faunaschade
                 door Wim van Werven (Wiberg taxaties)
18:00 uur  Ruimte voor vragen en discussie
18:15 uur  Afsluiting en Buffet
19:30 uur  Einde

Downloads