Flash! Hoogspanning op je land


Datum en tijd
21 mei 2019 15:00 tot 19:30
Locatie
Vab kantoor, Maanlander 43 3824 MN Amersfoort
Termijn
20 mei 2019 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 95,- excl. BTW
Niet leden € 150,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
2
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ing. W.P. (Wim) Schutter ab
Flynth adviseurs en accountants (Assen)
 
Dhr. ing. R. (Rudolf) Somsen ab
Countus accountants + adviseurs (Mill)
 
Dhr. ir. E.G.J. (Erik) Schuerink
Maalderink en Lutke Willink
 
Dhr. ing. G.H. (Gert) Nieuwenhuis
Flynth adviseurs en accountants (Groenlo)
Dhr. ing. P.S. (Peter) de Bruin RMT
Overwater Rentmeesterskantoor BV
 
De kaart wordt geladen…

Flash! Hoogspanning op je land

 

Heeft je klant er al eens mee te maken gehad? TenneT komt met de mededeling dat er hoogspanningskabels over het land van je klant aangelegd gaat worden. Of de NAM besluit die nieuwe gasleidingen onder dat land door te voeren. Waar sta je dan als agrarisch ondernemer? Wat zijn je rechten en wat zijn je plichten. Kun je hier überhaupt tegen in beroep gaan en zo ja, hoe doe je dat dan en welke kans van slagen heb je? Vragen die je als goed agrarisch bedrijfsadviseur paraat moet hebben op het moment dat je klant dit aan je voorlegt.
 

Hoogspanning op je land

Erik Schuerink (Maalderink en Lutke Willink) schetst een duidelijk beeld van wat je als boer zoal allemaal kan overkomen, doordat NUTS-bedrijven of ander bedrijfsleven plotseling menen recht van oversteek te hebben en je land hieronder tijdelijk of permanent gaat lijden. Zijn er verschillen tussen het voeren van strijd tegen een netwerkbeheerder of de buurman die een windmolen wil plaatsen? Hoe zijn maatschappelijke belangen hierin vertegenwoordigd? Staan die boven of onder de eigendomsrechten van de boer? Naast het Zakelijkrecht Vestiging en de gedoogplichten zal Erik ook aandacht besteden aan de verschillende uitkoopregelingen die er bestaan bij hoogspanning en enkele praktische gevolgen benoemen, die erbij komen kijken, wanneer er hoogspanning op of over je land komt.
 

Rechten en plichten bij hoogspanning

Als het eenmaal zover is, dan gelden er vanuit eerdere praktijk al snel rechten, maar ook plichten voor de boer, jouw klant. Arjan van Delden (La Gro Geelkerken Advocaten) heeft veel ervaring met rechtzaken, die rond deze materie gepasseerd zijn. Oudere en recentelijke gerechtelijke uitspraken en jurisprudentie is er volop en hij geeft ons overzicht op waar het feitelijk op neerkomt. Arjan zoomt in op de systematiek van de Belemmeringenwet Privaatrecht, geeft aandacht aan de verhouding tot, als ook de verschillen met, het onteigeningsrecht, het principe van het recht op (volledige) schadeloosstelling en de rechtsbescherming bij een bestuursrechter (bij oplegging van een gedoogbeschikking) of de civiele rechter (bij geschillen over schades en vergoedingen). Ook voor- en nadelen van alternatieve geschillenbeslechting op basis van een overeenkomst door deskundigencommissies passeren de revue.
 

Advies in deze soms hooggespannen situaties, die jouw klant ook kan overkomen, vormt voor jou als zijn bedrijfsadviseur vaak de basis van zijn succes en dient zodoende goed onderbouwd te zijn om samen vooruit te denken. Met het bijwonen van deze bijeenkomst kun jij dit tot in de puntjes verzorgen.

 

Programma

15:00 uur  Ontvangst
15:30 uur  Opening bijeenkomst door dagvoorzitter
15:35 uur  Hoogspanning op je land, door Erik Schuerink (Maalderink en Lutke Willink)
16:15 uur  Pauze
16:45 uur  Rechten en plichten bij hoogspanning, door Arjan van Delden (La Gro Geelkerken Advocaten)
17:30 uur  Mogelijkheid tot stellen van vragen of discussie
18:00 uur  Afsluiting en buffet
19:30 uur  Einde