FLASH Mest 2: De impact en uitvoering van het nieuwe beleid


Datum en tijd
5 maart 2012 15:00 tot 18:45
Locatie
Boerderij Breevoort in Hoogland,
Termijn
27 februari 2012 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 95,20 excl. BTW
Niet leden € 190,40 excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
4
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ing. D.G.J. (Dirk) Buis AA RB ab
De Raam Accountants en Adviseurs
 
Dhr. ing. A.J. (Arthur) van Diemen ab
Flynth adviseurs en accountants BV
 
 
Dhr. J.G.Th. (Johan) Geurts
Oostendorp Otten & van Boekel
Mevr. I (Ilona) Hooijberg
WEA Accountants en Adviseurs
Dhr. A. (Aalt) van de Kamp
Boschland Accountants en Adviseurs
 
Dhr. G. (Gerard) Kemkes
Rabobank Altena
 
Dhr. C. (Cees) van Klinken
Countus accountants + adviseurs
 
Dhr. N.G. (Coen) Knook ab
De Dijken agrarische diensten
 
Dhr. W. (Willem) Nijmeijer
Meeuwsen Ten Hoopen
Mevr. ing. W.M.G. (Helma) van Rozendaal-Kaathoven ab
ABAB Accountants-Belastingadviseurs-Juristen
Dhr. ing. H.H.T.H. (Erik) Verhoeven
Biemans Accountants B.V.
Dhr. ing. A.A.M. (André) Willems
Willems&Wetens AgroAdvies
Mevr. A.L. (Annemartine) de Wit
Dhr. A. (Arjan) Zant
De Dijken agrarische diensten
De kaart wordt geladen…

Mest

De impact en uitvoering van het nieuwe beleid

Op 28 september presenteerde staatssecretaris Bleker de brief met zijn visie op het mestbeleid voor de periode 2014-2017 (het vijfde actieprogramma). In deze visie wordt het mestbeleid geschetst als een economisch en innovatief perspectief waarbij, binnen de milieudoelstellingen, meer ruimte is voor ondernemerschap.

Over de impact en de gevolgen voor de praktijk krijg je meer te horen van Wiebren van Stralen van LTO Nederland.

Op 1 december 2011 worden de eerste uitvoeringsmaatregelen bekend gemaakt in het Algemeen Overleg van EL&I. Hiskia Begeman van Dienst Regelingen komt aan het woord over deze uitvoeringsplannen. Je hoort dus de actuele stand van zaken voor wat betreft de uitvoering!


FLASH!  

Deze bijeenkomst is een zogenaamde FLASH bijeenkomst. Een FLASH is een kleinschalige kennisbijeenkomst, waarbij we ingaan op een actueel thema. Een FLASH vindt plaats op locatie bij een accountantskantoor of bank en is bedoeld om snel te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Je doet er kennis op en hebt de gelegenheid om vragen te stellen aan experts. Dit alles in een kleine groep adviseurs. Er is voldoende ruimte voor vragen en discussie.

Programma
15.00 uur ontvangst met koffie en thee
15.30 uur opening door dagvoorzitter Herman van Welie - AEC Uden & lid Werkgroep Dier
15.35 uur Inleiding door Hiskia Begeman, adviseur Kennis en Kaders van Dienst Regelingen
16.05 uur Vragen
16.15 uur Inleiding Wiebren van Stralen, beleidsadviseur Mest en Milieu Veehouderij, LTO Nederland
16.30 uur Korte pauze
16.45 uur Vervolg inleiding Wiebren van Stralen
17.15 uur Vragen en discussie
18.00 uur Maaltijd
18.45 uur Einde van de bijeenkomst

Inschrijven

Schrijf je snel in, want vol = vol.