FLASH! Overdracht fosfaatrechten | Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs

FLASH! Overdracht fosfaatrechten


Datum en tijd
24 april 2018 15:00 tot 19:30
Locatie
Vab kantoor, Maanlander 43 3824 MN Amersfoort
Termijn
17 april 2018 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden € 95,- excl. BTW
Niet leden € 150,- excl. BTW
PE-punten
3
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ing. W.J.C. (Willem) Manders
ABAB Agro Advies (Helmond)
 
Dhr. ing. A.B. (Arjan) Strootman ab
AgroAdvies Oost-Nederland
Dhr. H.J. (Johan) Dijkman
V'alans Accountancy B.V.
 
Dhr. G. (Gerrit) Nijenhuis
ABN AMRO Risk management Commercial Clients, Retail & Private Banking
 
Dhr. ing. A.J. (Arthur) van Diemen ab
Flynth adviseurs en accountants (Boskoop)
Dhr. ing. A.A.M. (Andre) Willems
Willems&Wetens AgroAdvies
Dhr. J.G.Th. (Johan) Geurts
OOvB adviseurs en accountants
 
Dhr. A.C.M. (Arno) Kroese
Maatschap Westelijke Accountantskantoren Roosendaal
Dhr. G. (Gijsbert) de Greef
Vallei Accountants Agri B.V.
 
Dhr. J.A.H.M. (Jan) Bloo BC ab
Flynth adviseurs en accountants (Raalte)
 
Dhr. R. (Roelof) Jacobi
Agrifirm Exlan BV
 
Dhr. ing. J. (Jan) Kuiper
Flynth adviseurs en accountants (Joure)
Dhr. R. (Ronald) Mijnheer
Farmers Funding
Mevr. W. (Willemien) Versteeg
Kobra accountants en adviseurs
 
Dhr. ing. H.G. (Herman) Vrielink
Boschland Accountants & Adviseurs
Dhr. J. (Joep) Visser
Optimus advies
De kaart wordt geladen…

FLASH! Overdracht van fosfaatrechten

Sinds begin dit jaar kunnen melkveehouders hun fosfaatrechten overdragen en verhandelen. Bedrijfsadviseurs en agrarisch makelaars krijgen uiteraard ook met deze overdrachten te maken. Wanneer kan je gebruik maken van 'fosfaatmaatschappen' of van leaseconstructies met kooprecht? Wie is er eigenaar van de overgedragen fosfaatrechten? Tijd voor opheldering in een Flash! bijeenkomst.

Sinds de invoering van de fosfaatrechten zijn melkveehouders naarstig op zoek naar de beste (fosfaat)balans voor hun bedrijf. Een mogelijkheid daarbij is het aankopen, leasen of juist afstoten van fosfaatrechten. Sinds begin 2018 kunnen fosfaatrechten verhandeld worden. Er zijn meerdere opties mogelijk. De fosfaatmaatschap is een veelbelovende vorm waarin fosfaatrechten worden overgedragen.

Peter Pals (Farmers Funding) schetst de kaders van de huidige overdracht van fosfaatrechten, zoals dit is opgenomen in de Meststoffensbesluit. Wat kan wel? Wat kan niet? Wat is afromen en wanneer doe je dat wel of niet? Welke mogelijkheden zijn er om fosfaatrechten over te dragen en hoe werkt de meest gekozen overdrachtsmethode van dit moment: de fosfaatmaatschap?

In balans?

Rianne Verbakel en Arjan Schouten (Remie Fiscaal Juridisch Adviesbureau) legt uit wat de juridische en fiscale gevolgen zijn van de verschillende manieren van overdracht van fosfaatrechten. Welke rechten en plichten hebben de betrokken partijen en wie is eigenaar van de fosfaatrechten die worden overgedragen? Wat zijn de fiscale consequenties van verschuivingen in de fosfaatrechten van het bedrijf? Hierbij zullen zij met name de do's & don'ts van de fosfaatmaatschap helder uiteenzetten.

Na afloop van deze Flash! weet je als adviseur in welke gevallen de fosfaatmaatschap kan worden ingezet, aan welke voorwaarden je moet voldoen en waar je daarbij aan moet denken.

 

Links:

www.quotum.nu - Actuele prijzen en verhandelen van fosfaatrechten
RVO - Alle informatie van RVO over (handel in) fosfaatrechten

15:00 uur           Ontvangst
15:30 uur           Opening
15:35 uur           Fosfaatrechten overdragen, de mogelijkheden
                          Peter Pals (Farmers Funding)
16:15 uur           Pauze
16:45 uur           Fosfaatrechten overdragen, juridische en fiscale consequenties

                          Rianne Verbakel en Arjan Schouten (Remie)
18:15 uur           Mogelijkheid tot vragen en discussie
18:30 uur           Afsluiting en buffet
20:00 uur           Einde

Downloads