FLASH! Praktijk AMvB Grondgebonden Groei melkveehouderij


Datum en tijd
19 januari 2016 14:30 tot 20:00
Locatie
Asschatterweg 233 in Leusden,
Termijn
17 januari 2016 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 113,05 excl. BTW
Niet leden € 178,50 excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
3
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ing. R.H.M. (Rolf) Beex RBc ab
Beex Advies & Administratie
 
Dhr. B.H. (Erik) Beumer
Beumer Agro Service
Dhr. R.B.J. (Richard) Elshof
V'alans
 
Dhr. ir. W.J. (Gerwi) Engberts
Engberts Adviseurs
 
Dhr. J.G.Th. (Johan) Geurts
OOvB adviseurs en accountants
 
Dhr. C. (Cees) van Klinken
Countus accountants + adviseurs
 
Dhr. N.G. (Coen) Knook ab
De Dijken agrarische diensten
 
Dhr. ing. T. (Teus) Kool
ComponentAgro B.V.
 
Dhr. ir. J.A.A. (Jos) Koopman
Rabobank Gelderse Vallei
 
Dhr. ing. S.A.H. (Bas) Korsten
ABAB Accountants en Adviseurs
 
Dhr. W. (Willem) Nijmeijer
MTH Accountants & Adviseurs
 
Dhr. ing. T. (Tjipke) Okkema
Lise Accountancy
 
Teunissen
Rombou B.V.
 
Dhr. ing. C. (Cor) van der Vaart ab
van der Vaart, Bedrijfsadvies en dienstverlening
 
 
Dhr. ing. D. (Dirk) Wijnker
Alfa Accountants en Adviseurs
 
Dhr. ing. J.J.P.M. (Jeroen) van Zuylen
ABAB Accountants en Adviseurs
De kaart wordt geladen…

FLASH!

Praktijk AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij

door werkgroep: DIER

Op 1 januari 2016 treedt de AMvB Grondgebonden Groei in werking. Voor alle melkveehouders met een fosfaatoverschot dierlijke mest (dus de fosfaatreferentie hoger dan nul) geldt dan de verplichting passende maatregelen te nemen om dit overschot te nivelleren. Er wordt gestuurd op grondgebonden groei, maar als dat niet kan in de situatie van de melkveehouder dan kan deze AMvB tot ernstige productiebeperking leiden in 2016. Hoe ga je hier als adviseur mee om? Welke maatregelen kan en moet de melkveehouder nemen? Wat wordt jouw advies?

Praktijk AMvB Grondgebonden Groei
Deze AMvB is nieuw voor zowel melkveehouder als adviseur. Daarom is het goed om alvast te anticiperen op jouw rol. Rik Vlemminx (ZLTO) en Rolf Beex (Beex Advies en Administratie) zijn ervaringsdeskundig op dit gebied. Zij maken aan de hand van verschillende uitgewerkte scenario's duidelijk hoe de verschillende onderdelen van het programma op elkaar aansluiten en hoe de individuele ondernemer hier gebruik van kan maken. Aan de hand van verschillende rekenmodellen lichten zij de praktische invulling van de scenario's toe.

De KringloopWijzer brengt de mineralenkringloop van voer, mest en bodem van het melkveebedrijf in beeld. Zo ontstaat inzicht in de benutting van mineralen met onder andere bepalingen in fosfaat, stikstof, ammoniak en broeikasgassen. De KringloopWijzer laat ook verbeterpunten zien, want bovenal is het een managementtool waarmee ook het financieel rendement verbeterd kan worden.

Grondgebondenheid melkveehouderij
Na deze praktische voorbeelden is er ruimte om in een open discussie van gedachten te wisselen over de kansen en bedreigingen voor individuele bedrijven en hoe we ons hier als bedrijfsadviseur kunnen opstellen. Heeft de op grondgebondenheid aansturende AMvB de toekomst of is dit de eerste stap in een proces waarvan we de afloop nog helemaal niet kunnen overzien?

Kringloopwijzer_logo 

Programma
15:00 uur Ontvangst
15:30 uur Verschillende scenario's door Rolf Beex (Beex Advies en Administratie)
                met implementatie van rekenmodellen door Rik Vlemminx (ZLTO)
16:45 uur Pauze
17:15 uur Voortzetting scenario's en rekenmodellen
17:45 uur Open discussie grondgebondenheid
18:15 uur Afsluiting en buffet
20:00 uur Einde

Let op!
Heb je praktijkvoorbeelden, die onder de loep genomen kunnen, stuur deze dan vooraf naar Paul Daniëls!

Locatie
Boerderij De Riet, Asschatterweg 233 in Leusden

 


Bekijk alle activiteiten in de rubriek: