FLASH! Rendementsverbetering in bedrijfsbegeleiding | Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs

FLASH! Rendementsverbetering in bedrijfsbegeleiding


Datum en tijd
14 mei 2013 15:30 tot 20:00
Locatie
Flynth, Maanlander 43, Amersfoort,
Termijn
7 juli 2013 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden € 107,10 excl. BTW
Niet leden € 214,20 excl. BTW
PE-punten
4
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
Dhr. AJ (Bram) Dorresteijn
ForFarmers
Dhr. H.A.A. (Erik) van Gorp
ABAB Accountants en Adviseurs
 
Dhr. ir. S.R. (Sake) Kooistra
Alfa Accountants en Adviseurs
 
Dhr. ing. A.J. (André) Koot
Adviesbureau André Koot
 
Dhr. ing. C.A.A. (Kees) Ligthart ab
ABAB Accountants en Adviseurs
 
Dhr. W. (Willem) Nijmeijer
Meeuwsen Ten Hoopen
 
Dhr. ing. T. (Tjipke) Okkema
Lise Accountancy
 
Dhr. ing. C. (Cor) van der Vaart ab
Alfa Accountants en Adviseurs
Dhr. ing. A.A.M. (Andre) Willems
Willems&Wetens AgroAdvies
 
Dhr. ing. J.J.P.M. (Jeroen) van Zuylen
ABAB Accountants en Adviseurs
De kaart wordt geladen…

FLASH! Rendementsverbetering in bedrijfsbegeleiding

De boer aan het roer


Door Werkgroep Dier: Rik Vlemminx

Voor een veehouder is de veterinair een belangrijke adviseur. Maar soms werken de verschillende adviezen van dierenarts en bedrijfsadviseur elkaar tegen. Hoe zorg je voor een optimale samenwerking tussen ondernemer, veterinair, bedrijfsadviseur en voeradviseur?

Om te beginnen schetst Henk Hogeveen van de Universiteit Utrecht het krachtveld en het ideale verloop van de samenwerking tussen boer, voeradviseur, dierenarts en bedrijfsadviseur. Wat gebeurt er bijvoorbeeld rondom het wegvallen van het quotum? Drie adviseurs zouden hier wellicht hele verschillende adviezen over gaan geven en elkaar misschien zelfs tegenspreken. 
In de ideale situatie heeft de veehouder, als opdrachtgever, de regie. Hij stelt voor de juiste vragen een team. Kortom: de boer aan het roer.

Concurreren of samenwerken?
Hogeveens collega Marjolein Derks presenteert vervolgens enkele data die verzameld werden over de praktijk van het adviseren. Staat de boer eigenlijk wel aan het roer, of is de harde werkelijkheid anders? Spelen concurrentieposities een rol? Wat zijn typische onderwerpen voor samenwerking? Kunnen de gezamenlijke adviseurs ook met gezamenlijke campagnes komen?


Tijdens deze bijeenkomst proberen we inzicht te krijgen in de vraag wat de agrarisch bedrijfsadviseur voortaan kan doen om het proces te verbeteren. Welke oplossingsrichtingen zijn er voor het huidige gebrek aan regie?

Programma
15.30 uur Ontvangst
16.00 uur Opening door dagvoorzitter Sake Kooistra
16.05 uur Henk Hogeveen: Krachtenveld en schets ideale samenwerking dierenarts, veevoeradviseur en adviseur
16.25 uur Marjolein Derks: De harde werkelijkheid op basis van verzamelde data
16.50 uur Vragen en eerste aftrap discussie
17.15 uur Korte pauze
17.30 uur Discussie
18.15 uur Afronding
18.30 uur Buffet
19.30 uur Einde bijeenkomst

FLASH!  
Deze bijeenkomst is een zogenaamde FLASH bijeenkomst. Een FLASH is een kleinschalige kennisbijeenkomst, waarbij we ingaan op een actueel thema. Een FLASH vindt plaats op locatie bij een accountantskantoor of bank en is bedoeld om snel te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Je doet er kennis op en hebt de gelegenheid om vragen te stellen aan experts. Dit alles in een kleine groep adviseurs. Er is voldoende ruimte voor vragen en discussie.