Geannuleerd: FLASH! ROM / Natura 2000 / PAS (regio zuid)


Datum en tijd
19 november 2013 15:30 tot 19:45
Locatie
Den Bosch (of omgeving),
Termijn
12 november 2013 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 107,10 excl. BTW
Niet leden € 214,20 excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
4
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ing. P.G.M. (Piërre) van Berkel ab
ABAB Accountants-Belastingadviseurs-Juristen
 
Dhr. J. (Janus) Kerkhofs MAB
Berk en Kerkhof Makelaars en Taxateurs
Dhr. ing. J.B.M. (Jan) Lauwerijssen
ABAB Vastgoedadvies B.V.
De kaart wordt geladen…

FLASH! ROM
NB-vergunning Natura 2000 gebieden met nieuwe PAS

Door: Erik Zandbelt en Jan Lauwerijssen, werkgroep ROM


Deze Flash! bijeenkomst draait om NB-vergunningen voor Natura 2000 gebieden en de nieuwe PAS voor Zuid Nederland. De middag vindt plaats in Den Bosch (of omgeving).

Tijdens deze bijeenkomst word je bijgepraat over met name het beleid van de provincies Brabant. Spreker is Jan Lauwerijssen van ABAB. 

NB vergunning & nieuwe PAS
De natuurbeschermingswet is belangrijk voor iedereen, zeker voor de veehouders. De ammoniakuitstoot (emissie) van het bedrijf kan mogelijk een significant negatief effect hebben op een Natura 2000 gebied of een beschermd Natuurmonument in de buurt. Bijna alle veehouders moeten dus een NB-vergunning hebben van de provincie, zeker bij wijzigingen op het bedrijf.

Het probleem is dat alle provincies hun eigen beleid hebben bij vergunningverlening. En... de wetgeving blijft wijzigen! Het is de bedoeling dat per 1-1-2014 de Programatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking treedt. De beoordeling van NB-aanvragen gaat dan mogelijk weer helemaal op de kop. Ook wordt dan een nieuw rekenmodel in gebruik genomen, AERIUS (i.p.v. AAgrostacks). Jan Lauwerijssen gaat in op het ruimtelijk beleid van de provincie Noord-Brabant.

In deze Flash! bijeenkomst wordt  aandacht besteed aan de huidige wet- en regelgeving en de toekomstige situatie.


Programma:

15:30u: Ontvangst met koffie en thee
16:00u: Opening door de dagvoorzitter
16:05u: Inleiding Jan Lauwerijssen
17:10u: Korte pauze
17:30u: Vervolg inleiding Jan Lauwerijssen
18:15u: Vragen en discussie
18:45u: Maaltijd
19:45u: Einde bijeenkomst

De FLASH! bijeenkomst voor midden/noord Nederland over dit onderwerp staat gepland voor donderdag 12 december in Zwolle. Klik hier.

FLASH!  
Deze bijeenkomst is een zogenaamde FLASH bijeenkomst. Een FLASH is een kleinschalige kennisbijeenkomst, waarbij we ingaan op een actueel thema. Een FLASH vindt plaats op locatie bij een accountantskantoor of bank en is bedoeld om snel te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Je doet er kennis op en hebt de gelegenheid om vragen te stellen aan experts. Dit alles in een kleine groep adviseurs. Er is voldoende ruimte voor vragen en discussie.


Bekijk alle activiteiten in de rubriek: