Groen Kennisnet inspiratiesessie: nutriëntenkringloop


Datum en tijd
24 juni 2021 13:00 tot 14:30
Locatie
Online,
Bijdrage
Externe activiteit, kosten bekend bij organisator (zie omschrijving / download)
PE-punten
1

Er zijn nog geen deelnemers aangemeld.

De kaart wordt geladen…

Groen Kennisnet inspiratiesessie: nutriëntenkringloop


De inspiratiesessie van Groen Kennisnet staat deze keer in het teken van een waardevolle grondstof: mest. Tijdens dit online event gaan we in gesprek met verschillende experts en ambassadeurs op het gebied van mestverwaarding, organische reststromen en de nutriëntenkringloop op regionaal niveau.

Meer weten en inschrijven, ga naar de website van Groen Kennisnet.

Programma

13.00 Opening door Rikus Marring (programmamanager Groen Kennisnet 3.0)
13.10 Mestverwaarding. Mest is een waardevolle grondstof. Door mest te bewerken kun je zorgen voor een betere afstemming tussen vraag en aanbod, voor betere meststoffen of betere milieuprestaties. Groen Kennisnet gaat in gesprek met Jan Roefs, directeur Nederlands Centrum Mestverwaarding.
13.35 Kringlopen en reststromen. Gerard Ros, adviseur van NMI Agro en Oscar Schoumans, onderzoeker van Wageningen University & Research, worden door Groen Kennisnet geïnterviewd over mogelijkheden rondom organische reststromen en de Nutriëntenkringloop.
14.05 Leerreis Nutriëntenkringloop. De Leerreis Nutriëntenkringloop is een initiatief van het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM), ZLTO, de Topsector Agri & Food en het Regiebureau POP. Wageningen University & Research is hierin kennispartner. Het doel van de Leerreis is om de kennis die is ontwikkeld over het sluiten van nutriëntenkringlopen bij elkaar te brengen en beter te laten aansluiten bij de behoefte van de praktijk. Deze Leerreis loopt tot en met 2022.