iAR cursusmiddag Versnipperd grondgebruik


Datum en tijd
26 november 2020 12:00 tot 17:30
Locatie
Buitenplaats Amerongen, Drostestraat 12 3958 BK Amerongen
Bijdrage
Externe activiteit, kosten bekend bij organisator (zie omschrijving / download)
PE-punten
4

Er zijn nog geen deelnemers aangemeld.

De kaart wordt geladen…

Versnipperd grondgebruik


Het door handelaren voor de agrarische waarde kopen van percelen agrarische grond, die vervolgens opknippen in kleine stukken en dan verkopen voor een te hoge niet-marktconforme prijs, wordt algemeen beschouwd als misleiding en oplichting en zorgt voor ernstige versnippering van grondeigendom en -gebruik. Het opknippen en doorverkopen aan consumenten vindt doorgaans plaats op basis van een samenstel van suggestieve en in samenhang beschouwd onjuiste uitingen, gericht op een mogelijk lucratieve (stedelijke) ontwikkeling.

Ook komt het steeds meer voor dat grondposities (grond met een verwachtingswaarde) op een zelfde manier ook weer te duur worden doorverkocht, met als consequentie dat de eigenaren een lagere prijs krijgen dan zij hebben betaald, bij het verwerven zo nodig door te onteigenen van de grond voor een gebiedsontwikkeling. Maatschappelijk leidt dit tot extra (administratieve) lasten.

Deze studiedag ziet op dit steeds omvangrijker wordende en actuele onderwerp. Het fenomeen wordt in beeld gebracht  en de bijbehorende aandachtspunten en oplossingsrichtingen worden benoemd. Deelnemers ontvangen voorafgaand aan de cursusmiddag het digitale lesmateriaal. Op de dag zelf wordt de papieren versie van de syllabus uitgereikt aan diegenen  die dat willen.

Details en programma tref je aan in de bijlage. Inschrijven kan via de iAR-website.

Nota bene: als vab-lid kun je gebruik maken van EUR 15,= korting op iAR activiteiten.

Programma

12.00 uur Ontvangst en broodjeslunch
13.00 uur Welkom/inleiding
13.15 uur Wat is de omvang van het probleem
14.00 uur Juridisch
14.45 uur Pauze
15.00 uur Waardering versnipperd eigendom
15.45 uur Praktijkvoorbeeld versnippering en gebiedsontwikkeling
16.30 uur Bespreken van dilemma’s: met panel en zaal: moreel, strafrechtelijk en civiel
17.30 uur Einde met borrel

Downloads