Najaarsseminar: Toekomstperspectief! | Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs

Najaarsseminar: Toekomstperspectief!

Agrarisch advies voor 2025 - Vooraf jaarvergadering


Datum en tijd
24 november 2016 14:00 tot 20:00
Locatie
Fletcher Hotel Doorwerth, Kabeljauwallee 35 6865 BL Doorwerth
Termijn
21 november 2016 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden € 185,- excl. BTW
Niet leden € 370,- excl. BTW
PE-punten
5
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk

Er zijn nog geen deelnemers aangemeld.

De kaart wordt geladen…

Tijdens het najaarsseminar 2016 kijken we naar het perspectief voor 2025. De Nederlandse agrarische sector verdeelt zich meer en meer in twee kampen. Enerzijds is er de lachende agro periferie (het agro bedrijfsleven, de toeleveranciers, de techniek, WUR en de HAS-sen, de zuivel- en voederindustrie), maar anderzijds zijn er de 'huilende' boer en tuinder. Deze tweedeling is zorgwekkend. Hoe help jij als agrarisch adviseur je ondernemende klanten toekomstbestendig te worden?

De agro-periferie en de primaire producenten kunnen niet zonder elkaar. Verbinding zoeken is dan ook essentieel. En nadat decennia lang de focus op de kostenkant heeft gelegen, is het nu echt tijd om iets te gaan doen aan de opbrengsten. Dat kan alleen door de markt dichter te benaderen en het product niet meer te zien als een kostenpost voor de producent, maar als een beleving van de eindgebruiker. We moeten allemaal beter luisteren naar wat de consument nu precies wil.

Bedrijfsadviseur op weg naar de toekomst

De bedrijfsadviseur heeft een cruciale rol als verbinder tussen de markt (de consument) en de boer. Hij staat dicht bij de boer en is een relatief neutrale schakel in de keten. Maar wel een schakel die met het agrarisch bedrijf begaan is. Een goede adviseur helpt de ondernemer met het het nadenken over en initiëren van veranderingen en innovaties die de toekomstbestendigheid van het bedrijf vergroten. Niet alleen nuttig, maar ook een interessante uitdaging, die een verrijking van je werk zal betekenen. Hoe dat dan precies moet en wat het betekent, daarover gaat dit najaarsseminar.

Keynotes

De keynotes worden gegeven door Pierre Berntsen (ABN Amro) en Dik Kruijthoff van Novifarm.

De Nieuwe Economie

Het najaarsseminar wordt geopend door Pierre Berntsen (ABN-AMRO). Hij gaat in op de gevolgen van de zogenaamde Nieuwe Economie voor de agrarische sector.  Een groeiend en steeds diverser middensegment en meer focus op de consument hebben veel gevolgen. De eindgebruiker wordt de norm, niet de tussenschakels in de keten. Dat betekent dat de producent goed na moet denken na over wat hij produceert en voor wie. We gaan toe naar vraaggestuurde ketens: niet sector-denken maar ketendenken is daarbij cruciaal. Een ondernemer in de nieuwe economie moet aansluiten bij de keten die bij hem of haar past en het product vol trots in de markt zetten. Als bedrijfsadviseur speel je een belangrijke rol bij die omslag. Waar ligt de kracht van jouw ondernemer? Welke keten en positie past het beste?

Ondernemerspositie in de keten versterken

De verschillende ketens in de agrarische sector kunnen meer van elkaar leren. De inkomens binnen de agrarische sector verschillen sterk, de sterke punten van de ene keten kunnen een les vormen voor andere ondernemers. Tegelijkertijd kunnen ketens van elkaar leren als het gaat om communicatie en informatie delen.

Dik Kruijthoff van Novifarm zal in gaan op ketensamenwerking in de praktijk. Novifarm is een collectief van akkerbouwbedrijven, die op inovatieve wijze samenwerken om hun ketenpositie te versterken. Kruijthoff gaat in op praktijk van het samenwerken: de actieve vormen van diversificatie, samenwerking en marktbenadering van Novifarm.

Achtergrondinformatie

In het rapport ‘Leren van collega’s in andere afzetketens’, worden acht agrarische afzetketens naast elkaar gezet. De sleutelbegrippen daarbij zijn: slim delen van informatie, verbeteren van de balans tussen vraag en aanbod en onderscheidende productkwaliteit.

In de video hieronder legt Pierre Berntsen in het kort uit wat de 'Nieuwe Economie' voor de agrarische sector betekent.

Workshops

Er zullen vier workshops worden gegeven, in twee rondes. Als je je opgeeft voor het seminar kun je kiezen uit twee van de volgende onderwerpen:

  • toekomst kleine en middelgrote melkveebedrijven
  • samenwerking: juridische en fiscale aspecten
  • water: regelingen en mogelijkheden voor de toekomst
  • adviesvaardigheden voor marketingstrategie en imagoverbetering.


Workshop 1 - Toekomst kleine en middelgrote melkveebedrijven
Welke toekomst is er voor kleinere en middelgrote melkveebedrijven? Worden de 'gewone' en meer 'traditionele' melkveehouders platgedrukt tussen de megaboeren en de nicheboeren? Of is er ook nog ruimte voor hen? Waar gaat het in de praktijk naar toe en aan welke knoppen kunnen adviseur en boer draaien? Als er iemand de insteek tot antwoorden op die vragen kan geven, is het Jelle Zijlstra, projectmanager Dairy Farm Management bij de WUR. Hij zet de deelnemers aan het werk in deze workshop en geeft ze voldoende stof tot denken mee.

Workshop 2 - Samenwerkingsverbanden: juridische en fiscale aspecten
Verschillende soorten samenwerkingsverbanden steken de kop op en slimme initiatieven hebben hun succes inmiddels bewezen. Hoe kunnen ondernemers hier nu het beste van maken? Wanneer zijn samenwerkingsverbanden handig en wanneer niet? Zijn er rechtsvormen die hierin het beste passen en met welke regels moeten de samenwerkende partijen rekening houden? Mr. H.A. (Rianne) Verbakel-van Bommel (juriste en specialisatie agrarisch recht) en Mr. H.G.M.C. (Richard) Timmers RB (fiscaal jurist) van Remie Fiscaal Juridisch Adviesbureau LLP  leggen de juridische praktijk uit en maken de fiscale voordelen duidelijk. In praktijkcases wordt al snel duidelijk hoe samenwerkingsverbanden het best ingericht kunnen worden.

Workshop 3 - Water: regelingen en mogelijkheden voor de toekomst
Water is een belangrijke grondstof voor de agrarische sector, met name ook voor de glastuinbouw en vollegrondsgroenteteelt. Water kan ook een knelpunt zijn. Waterbeheer moet plaatsvinden in samenwerking tussen regionale overheden, waterschappen en ondernemers. Ieder heeft daarbij verschillende belangen, dus een goede, integrale aanpak is noodzakelijk. Dat vereist naast samenwerking ook veel kennis. Ellen Zwakenberg en Eize Drenth (Antea Group) geven aan de hand van twee cases aan hoe dit in de praktijk gedaan kan worden, tot ieders voordeel. Er gaat in de nabije toekomst veel veranderen op het gebied van water!

Workshop 4 - Persoonlijke ontwikkeling: Adviseren voor marketing en imago
Er wordt veel gezegd en geschreven over het imago van de agrarische sector. Maar voor veel boeren blijft het toch een soort ver-van-mijn-bed-show. De Nederlandse landbouw levert topproducten tegen een lage prijs. Verder dalen in de kostprijs is geen optie, dus de winst moet elders vandaan komen. Betere marketing en werken aan het imago liggen dan voor de hand. Maar hoe doe je dat nou in de praktijk? Wat kun je daar als adviseur en agrarisch ondernemer nou mee? Roger Engelberts van Imagro behandelt in deze workshops niet alleen de successen die al geboekt zijn, maar geeft ook praktische handvatten voor hoe het anders kan.

 

Jaarvergadering

Voorafgaand aan het najaarsseminar vindt de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs plaats. Alle leden zijn hiervoor uitgenodigd. Als je uitsluitend naar de jaarvergadering wilt komen, stuur dan even een mailtje.

Programma
14:00 uur Ontvangst
14:30 uur Opening najaarsseminar
14:35 uur Keynotes
15:45 uur Pauze
16:15 uur Eerste ronde workshop
17:30 uur Tweede ronde workshop
18:45 uur Plenaire afsluiting
19:00 uur Buffet
20:30 uur Einde

Voorafgaand is van 13:00 uur tot de opening van het najaarsseminar de vab algemene ledenvergadering. Ontvangst vanaf 12:45 uur.

Downloads