Studiebijeenkomst Actualiteiten Pluimveesector


Datum en tijd
11 mei 2023 14:30 tot 20:00
Locatie
Boerderij Beekzicht, Scherpenzeelseweg 45 3772 MD Barneveld
Termijn
10 mei 2023 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 150,- excl. BTW
Niet leden € 250,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
3
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. J.G.Th. (Johan) Geurts
OOvB adviseurs en accountants
 
Dhr. ing. C.A.A. (Kees) Ligthart ab
ABAB Agro Advies ('s Hertogenbosch)
Dhr. J.A.T.M. (Jeroen) van den Hurk
Rabobank / kostenplaats 438290 / projectcode P.064450.01 Team Intensief sponsoring en samenwerkingp.
 
Dhr. ing. J.P. (Jaap) de Vink
Jaap de Vink Agrogids
Mevr. K. (Kelly) Haaxman
Elanco Animal Health
 
Dhr. ing. W.P. (Wim) Schutter ab
Flynth adviseurs en accountants (Assen)
 
Dhr. (Peter) van Balkom
Connecting Agri & Food B.V.
Dhr. ing. H.G. (Erik) Versteeg RBc ab
Vallei Accountants Agri B.V.
 
Dhr. ing. H. (Herald) Aalderink MAB ab
Alfa Accountants en Adviseurs (Hoogeveen)
 
Dhr. ing. H. (Henk) Blauw
Countus accountants + adviseurs (Assen)
 
 
Dhr. ing. R.B.J. (Richard) Elshof AA
VALANS Accountancy BV
Dhr. S. (Stef) te Riele
VALANS Accountancy BV
De kaart wordt geladen…

Studiebijeenkomst Actualiteiten Pluimveesector


In de pluimveesector gebeurt veel en als agrarisch bedrijfsadviseur wil je up-to-date blijven, zodat je met je klanten mee kunt denken naar de toekomst en de juiste strategiëen kunt bepalen met hem/haar. Deze bijeenkomst neemt actualiteiten die we onder de loep vanuit diverse invalshoeken en allen van belang zijn voor jouw pluimveeklanten.


Toekomst pluimveehouderij

Keynote Bart Jan Oplaat van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders neemt ons mee in een toekomstvisie op de sector door ons mee te nemen in de huidige actualiteiten, die de pluimveehouders op het erf bezig houden. En of het nu gaat om opfok, leghennen of vleeskuikens, dat is tegenwoordig veel. Denk aan de stalconcepten van de toekomst, de eiwittransitie en andere veranderende voeders, afvoer van mest en stress rondom regeldruk, stikstofissues, prijsfluctuaties in de markt van eieren als vleeskippen. Wat doet een steeds terugkerende ophokplicht of een ruiming bij geconstateerde vogelgriep emotioneel met de boer, die onderwijl zijn/haar ondernemerschap ook continu ontwikkelen wil.
 

Ontwikkelingen diergezondheid

Vanuit het perspectief van de dierenarts neemt Marcel Boereboom (pluimveedierenarts Poultry Vets) ons mee in een selectie van veterinaire ontwikkelingen. Uiteraard aandacht voor de vogelgriep/pest, wat inmiddels een schrikbeeld is voor menig pluimveehouder en burgers als een zoönose. Welke praktische en voor de hand liggende oplossingen zijn er en welke worden er verwacht? Hoort vaccineren daarbij en hoe gaat hij er als pluimveearts mee om? Lopende veldproeven op dit (en andere onderzoeken) geven hierop al mogelijke oplossingsrichtingen.

Ook blijft er aandacht voor de pseudo-vogelgriep (niet te verwarren met de eerdergenoemde) en oudere ziektes in een nieuw jasje (zoals de ziekte van Marek). Tenslotte ziet Marcel ook de nodige veranderingen bij de keuze om conceptkuikens langer te laten leven. Waar dient de pluimveehouder rekening mee te houden als hiervoor gekozen wordt.
 

Dierenwelzijn in sterren

Marijke de Jong (Beter Leven Keurmerk Dierenbescherming) verzorgen een bijdrage inzake het beter leven keurmerk van de dierenbescherming met de inmiddels bekende één-, twee- en drie sterren concepten. Wat houden ze in, waar liggen de verschillen, welke positieve effecten heeft het voor het pluimvee en in hoeverre is er een meerwaarde in het kippenvlees? Vanuit hun ervaring vertellen ze ons hoe ze zelf het uitbouwen van de concepten in de markt ervaren en hoe de beleving ervan is onder de pluimveehouders.


Inspiratie in circulariteit

Een circulair concept ontwikkelen kun je als pluimveehouder niet alleen. Daarvoor zijn alle partijen in de keten nodig. HubOranje! vervult hierin een regisseursfunctie en brengt de toekomst van nieuwe ketenconcepten in beeld. Noud Janssen en Albert Hoekerswever (Stichting HubOranje!) verbinden op energieke wijze de benodigde ketenpartners met elkaar, zodat er een win-win situatie ontstaat en de pluimveehouder (weer) centraal komt te staan door samenwerking te stimuleren. Deze slimme circulaire projecten zijn in opkomst en kennen een grote variëteit. Uitgangspunt is dat ze worden ontwikkeld vanuit een marktbehoefte en op basis van ketensamenwerking met een gezamenlijk belang. Noud en Albert laten enkele voorbeelden (zoals bijvoorbeeld "het ronde ei" of "Langer zullen ze leven") de revue passeren, die aanwezige adviseurs als inspiratievol en tegelijk uitdagend in de oren zullen klinken, want in de projecten van HubOranje! gaat het niet meer alleen om bedrijfseconomie, maar om het creëren van een nieuwe gezonde ‘keteneconomie’, waarbij het credo “wie betaalt, bepaalt” niet meer leidend is. 

Programma

14:30 uur  Ontvangst
15:00 uur  Welkomstwoord dagvoorzitter
15:00 uur  Toekomst pluimveehouderij door Bart Jan Oplaat (Nederlandse Vakbond Pluimveehouders)
15:40 uur  Veterinaire ontwikkelingen door Marcel Boereboom (pluimveedierenarts Poultry Vets)
16:20 uur  Pauze
17:00 uur  Dierenwelzijn in sterren door Marijke de Jong (Beter Leven Keurmerk Dierenbescherming)
17:40 uur  Toekomst van ketenconcepten door Noud Janssen en Albert Hoekerswever (HubOranje)
18:20 uur  Afsluiting en buffet
20:00 uur  Einde 


Bekijk alle activiteiten in de rubriek: