Studiebijeenkomst fosfaatrechten en derogatie


Datum en tijd
9 maart 2017 14:00 tot 20:00
Locatie
Boerderij De Pol (familie Van Ginkel, Brinkkanterweg 39 3925 BA Scherpenzeel
Termijn
8 maart 2017 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 185,- excl. BTW
Niet leden € 350,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
4
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ing. A.J. (Arthur) van Diemen ab
Flynth adviseurs en accountants (Boskoop)
 
Dhr. ing. C.M. (Marcel) Bogaard
Flynth adviseurs en accountants (Boskoop)
 
Dhr. S. (Sietze) Algra RBc ab
Deelstra Jansen administratie en advies
Dhr. ing. J.B.M. (Jan) Lauwerijssen
ABAB Accountants en Adviseurs (Tilburg )
 
Dhr. ing. J. (Jan) van Beekhuizen
Van Beekhuizen consultancy
 
Dhr. ing. J.A.P.M. (John) van Haren RT
ING Bank N.V. (Roermond)
 
Dhr. C. (Cees) van Klinken
Countus accountants + adviseurs (Zwolle)
 
Dhr. ing. C. (Cor) van der Vaart ab
van der Vaart, Bedrijfsadvies en dienstverlening
 
Dhr. ing. J.M.L.C. (Hans) de Bie
Alfa Accountants en Adviseurs (Wageningen)
van Drimmelen
Alfa Accountants en Adviseurs (Gorinchem)
 
 
Dhr. ing. D.G.J. (Dirk) Buis AA RB ab
De Raam Accountants en Adviseurs
 
Dhr. N.G. (Coen) Knook ab
De Dijken agrarische diensten
 
Dhr. ing. H.G. (Herman) Vrielink ab
Boschland Accountants & Adviseurs
 
 
Dhr. B.H. (Erik) Beumer
Beumer Agro Service
 
Dhr. ing. T. (Tjipke) Okkema
Lise Accountancy
 
Dhr. J.W. (Johan) de Vos
Geling Advies BV
 
Dhr. ing. H.M.M. (Harold) Vogels
AR Bedrijfsontwikkeling B.V.
 
Dhr. ing. H.T. (Huub) Frons
Hendriksen, Accountantskantoor B.V.
 
Dhr. T. (Theo) Eilander
ING Bank N.V. (Zwolle)
Dhr. ing. A.A.M. (André) Willems
Willems&Wetens AgroAdvies
 
Dhr. ing. P.G.M. (Piërre) van Berkel ab
ABAB Accountants en Adviseurs (Nijmegen)
 
Dhr. J.G.Th. (Johan) Geurts
OOvB adviseurs en accountants
De kaart wordt geladen…

Studiebijeenkomst fosfaatrechten en derogatie

In het najaar van 2016 is de onzekerheid rond de fosfaatrechten en de derogatie tot grote hoogte opgelopen. Staatssecretaris Martijn van Dam lag onder vuur, de sector was gedompeld in onzekerheid en melkveehouders gingen met stapels laarzen naar de Tweede Kamer. Begin dit jaar staan er grote beslissingen op de rol in zowel Den Haag als Brussel, die in 2017 verder vorm krijgen en in 2018 effectief worden. Tot die tijd zullen bedrijfsadviseurs worden geconfronteerd met heel veel vragen. Met die vragen in het achterhoofd organiseren we een studiebijeenkomst met heldere uitleg over de stand van zaken. Ook behandelen we een aantal cases rondom de verschillende scenario's. 

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel inzake grondgebondenheid en fosfaatrechten werd in oktober 2016 teruggefloten door Brussel. De staatssecretaris en de Tweede en Eerste Kamer buigen zich inmiddels over nieuwe plannen rond fosfaatrechten en de doorwerking ervan op derogatie. In het initiële wetsvoorstel werd de fosfaat(mest)productie van de melkveehouderij al flink begrensd. Melkveehouders kunnen in de toekomst alleen vee houden als zij genoeg fosfaatrechten hebben. Data waarop de hoeveelheid fosfaatrechten worden toegekend en op welke basis willen nogal eens variëren. Dat alles anders wordt is bekend. De generieke korting lijkt hoger uit te komen dan eerst verwacht en ook grondgebonden en biologische bedrijven dreigen niet te worden gecompenseerd. Ook de knelgevallenregeling voor uitbreidende bedrijven is beperkt.

Van fosfaatrechten naar agrarisch bedrijfsadvies

De vab wil haar leden graag praktisch op weg helpen met het advies over deze regeling. Vandaar dat we deze middag gericht is op het geven van handvatten die richting kunnen geven bij de vele vragen die bij adviseurs terecht komen, maar waar de echt sluitende antwoorden nog niet van bekend zijn.

Toon van der Putten (Optimus Advies), Wiebren van Stralen (LTO) en Peter Goumans (Hekkelman Advocaten) bundelen hun uitgebreide kennis en brengen een compleet verhaal over fosfaatrechten en derogatie, vanuit beleidsmatig perspectief en op financieel-economisch vlak. Daarbij komen ook een aantal cases aan bod.

Programma

14:30 uur  ontvangst
15:00 uur  opening door de dagvoorzitter
15:05 uur  relatie fosfaatrechten en derogatie door Wiebren van Stralen (LTO)
15:50 uur  regels rond fosfaatrechten door Peter Goumans (Hekkelman advocaten)
16:35 uur  pauze
17:00 uur  behandeling verschillende cases onder leiding van Toon van der Putten (Optimus Advies) 
18:30 uur  afsluiting en buffet
20:00 uur  einde

Downloads