Studiebijeenkomst Geothermie: beleid, kansen en financierbaarheid | Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs

Studiebijeenkomst Geothermie: beleid, kansen en financierbaarheid


Datum en tijd
16 februari 2016 14:00 tot 20:00
Locatie
Hoeve Rosa, Grubbenvorsterweg 66 Sevenum
Termijn
13 februari 2016 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden € 220,15 excl. BTW
Niet leden € 416,50 excl. BTW
PE-punten
4
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ing. H.L. (Elbert) van Aalst
Alfa Accountants en Adviseurs
 
Dhr. ir. J.G.J. (Jack) Beerkens RB
accon avm adviseurs en accountants
Mevr. A.C. (Janus) van der Ende
All Account Adviesgroep
 
Dhr. H.M. (Erik) Ganzeboom
Flynth adviseurs en accountants
 
Dhr. ir. J.P.H. (Joost) Hooijman ab
Koenen en Co Subsidie Adviseurs B.V.
Mevr. S. (Sietske) de Jong
PSA Advies
 
Dhr. C. (Cees) van Klinken BBA ab
Countus accountants + adviseurs
 
Dhr. ing. P. (Peter) Nugteren ab
Flynth adviseurs en accountants
 
Dhr. ing. P. (Peter) Smulders ab
Free Launch Projectmanagement vof; HortiCoach vof
Dhr. J. (Jan) Varekamp
Duurzaam Voorne Holding B.V.
Dhr. P. (Peter) Visser
Reed Business Information
 
Dhr. ir. P.J.M. (Pieter) Vlaar
Rabobank Kop van Noord-Holland
De kaart wordt geladen…

Studiebijeenkomst Geothermie: beleid, kansen en financierbaarheid

Inclusief unieke mogelijkheid voor een rondleiding bij de boorlocatie in tuinbouwgebied Californië

door werkgroep PLANT

Net als vroeger in de mijnbouw, ontdekt Nederland weer de waardevolle bodemschatten onder de voeten. Dit keer in een geheel andere vorm van energie: aardwarmte. Op verschillende locaties ligt deze warmte dicht genoeg aan de oppervlakte om hier rendabel gebruik van te maken, maar... wat is rendabel en wat levert het op in de kostprijs van het eindproduct? De plussen en minnen van geothermie komen aan bod tijdens deze bijeenkomst: Wat is de waarde van aardwarmte?

Locatie: Hoeve Rosa, Grubbenvorsterweg 66 in Sevenum

Excursie: voorafgaand aan de studiebijeenkomst bieden wij de deelnemers de mogelijkheid om de op dit moment operationele boorlocatie in Californië te bezoeken. Radboud Vorage, projectmanager CLG, zorgt voor een rondleiding. Aangemelde deelnemers worden persoonlijk voor deze excursie benaderd.

Ondernemers zijn van harte welkom bij deze studiebijeenkomst en kunnen tegen introductietarief (gelijk aan tarief vab-leden) met hun bedrijfsadviseur inschrijven. Stuur om hiervan gebruik te maken, na eigen inschrijving de gegevens van betreffende ondernemer toe aan: paul@vabnet.nl

Duurzaam energiebeleid
De Nederlandse overheid stimuleert duurzame energievorm op veel manieren. Rob van der Valk (LTO Glaskracht) geeft zijn visie op het duurzaam energiebeleid van de overheid en de plaats binnen de agrarische sector (waaronder de glastuinbouw) van geothermie in dat geheel van deze stimulerende maatregelen. Rob geeft een brede introductie en zoomt dan in op het beleid rond aardwarmte.

Mogelijkheden en kansen geothermie
Mede door de groeiende belangstelling op het gebied van aardwarmte, volgen de ontwikkelingen elkaar in snel tempo op. Nick Buik (IF Technology) is als specialist op het gebied van diepe en ondiepe geothermie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Omdat diepe(re) geothermie niet altijd haalbaar is qua financiering, biedt de relatief nieuwe ondiepe geothermie nieuwe mogelijkheden en kansen. Nick zet op uitgebreide wijze de mogelijkheden en de toepasbaarheid ervan op een rij.

Financierbaarheid, rendement en impact geothermie
Nu de stimulans er is en de technische mogelijkheden voortschrijden, willen bedrijfsadviseurs weten in hoeverre hun agrarische ondernemers gebruik kunnen maken van aardwarmte. Lodewijk Burghout (directeur Californië BV en Californië Lipzig Gielen Geothermie BV) neemt ons mee in de financieringsmogelijkheden en de consequenties van implementatie van geothermie op bedrijfsniveau. Hij geeft overzichtelijk de organisatie rond een geothermieproject weer. Wat komt er allemaal bij kijken? Welk stappenplan kan worden gebruikt en wat zijn de gevolgen ervan binnen de organisatie? Uiteraard staan we uitgebreid stil bij het rendement van een aardwarmte-project.

 

Programma
14:00 uur Optionele excursie op de boorlocatie Californië
15:00 uur Verplaatsing naar / Ontvangst bij Hoeve Rosa
15:30 uur Duurzaam energie beleid door Rob van der Valk (LTO Glaskracht)
16:15 uur Pauze
16:45 uur Diepe en ondiepe geothermie, wat zijn de mogelijkheden door Nick Buik (IF Technology)
17:30 uur Organisatie en financiering rond geothermie door Lodewijk Burghout (Californië BV)
18:15 uur Discussie en vragenronde 
18:30 uur Afsluiting
18:35 uur Buffet
20:00 uur Einde 

Downloads


Bekijk alle activiteiten in de rubriek: