Studiebijeenkomst Het nieuwe GLB en de Ecoregeling EXTRA


Datum en tijd
18 oktober 2022 14:00 tot 20:00
Locatie
Congrescentrum Bouw & Infrapark, Ceintuurbaan 2 Harderwijk
Termijn
17 oktober 2022 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 195,- excl. BTW
Niet leden € 350,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
3
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
Dhr. ir. C.A. (Camiel) Verhagen
Countus accountants + adviseurs (Zeewolde)
 
Dhr. ing. H.T. (Huub) Frons
Hendriksen, Accountantskantoor B.V.
 
H. Dirksen
Dirksen Management Support BV
 
Dhr. ing. J.C.A. (Jaap) Gielen ab
Countus accountants + adviseurs (Zwolle)
 
Dhr. ing. L.G. (Louw) Hoekstra
Agro Advies en Dienstverlening Hoekstra
 
Dhr. ing. F.A.G. (Ferry) Wenneker RBc ab
Westerveld en Vossers accountants en adviseurs
Dhr. E. (Erik) Berendsen
Westerveld en Vossers accountants en adviseurs (introducee Ferry Wenneker)
 
Dhr. (Eric) Bouwman
DLV Rundvee Advies BV (Uden)
 
Dhr. ing. C. (Cor) van der Vaart ab
van der Vaart, Bedrijfsadvies en dienstverlening
 
Dhr. ing. P.A.A.M. (Pascal) Peeters
Peeters Financieel Advies BV
 
Dhr. B.H. (Erik) Beumer
Beumer Agro Service
 
Dhr. dr. J.G.A (Jeroen) Bil
Countus accountants + adviseurs (Zwolle)
 
Mevr. ing. B. (Binny) Hoekstra
Van der Meer Accountants & Adviseurs
 
Dhr. ing. T.M. (Tim) van Bostelen
Van der Meer Accountants & Adviseurs
 
Dhr. ing. W.P. (Wim) Schutter ab
Flynth Adviseurs en Accountants B.V. (Flynth Assen - 251)
 
Mevr. ing. W.A. (Wies) Brunner
Van Balen Boekhoudburo
 
Dhr. R. (Richard) Schaft
Flynth adviseurs en accountants (Zwaagdijk)
Dhr. A.W.J. (Tom) van der Vleuten AA
Van der Vleuten advies
Dhr. G. (Gijsbert) de Greef
Vallei Accountants Agri B.V.
 
Dhr. ing. H. (Erik) van Wijk
Van Wijk Bedrijfsadvies
 
Dhr. ing. A.J. (Arthur) van Diemen ab
Flynth Adviseurs en Accountants B.V. (Flynth Alphen aan den Rijn - 721)
Dhr. ing. H. (Hendrik) Waaijenberg
Hans Rietveld Agrarisch Advies BV
 
Dhr. ing. H. (Herald) Aalderink MAB ab
Alfa Accountants en Adviseurs (Hoogeveen)
 
Dhr. ing. J.A. (Koos) van Eck
Alfa Accountants en Adviseurs (IJsselstein)
 
Dhr. ing. H.J. (Hendrik Jan) Bos ab
Flynth Adviseurs en Accountants B.V. (Emmen - 254)
 
Dhr. ing. CW (Kees) Water
Ekopart - Kees Water Advies
Mevr. M.J. (Marit) van de Bunt
Alfa accountants en adviseurs
Dhr. ing. P.H.T.G. (Harry) de Groot
Flynth adviseurs en accountants (Geldermalsen)
 
 
Dhr. ing. S.G. (Sjoerd) Bootsma FFP ab
Flynth Adviseurs en Accountants B.V. (Geldermalsen - 603)
 
Mevr. J. (Jantina) Hoekstra
Agro Advies en Dienstverlening Hoekstra
Dhr. ing. B.J.W. (Ben) Rewinkel
Flynth Adviseurs en Accountants B.V. (Flynth Doetinchem - 451)
Dhr. V. (Vincent) Roelands
Peeters Financieel Advies BV (introducee van Pascal)
De kaart wordt geladen…

Studiebijeenkomst Het nieuwe GLB en de Ecoregeling

EXTRA 

Per 1 januari 2023 is het nieuwe GLB van kracht en komt er heel wat op boer en tuinder af. Een ragfijn op elkaar inwerkend systeem van regelingen, bepaald in praktijktoetsen die de Goede Landbouw Milieu Condities (GLMC's) en het Agrarische Natuur en Landschapsbeheer (ANLB) van Europa in o.a. ecoregelingen vertalen naar de ondersteunende subsidies van de boer. RAGFIJN, want de complexiteit van het gehele systeem doet menigeen duizelen. Tijd dus dat de agrarisch adviseur er de hoed en rand van leert kennen, wat precies het doel is van deze vab studiebijeenkomst!
 

Over nGLB, NSP, GLMC's en ANLB

Binnen het Nationaal Strategisch Plan (NSP) mag Nederland, binnen bepaalde voorwaarden, in grote mate zelf bepalen hoe de Ecoregeling worden ingericht. Waarom komt Europa hiermee en hoe is Nederland hier vervolgens mee aan de slag gegaan? Want uiteindelijk moet er toch gewoon voldaan aan de doelen in het nieuwe GLB. Een onderdeel daarvan is de Ecoregeling, welke diverse verbanden heeft met de andere onderdelen van het NSP en GLB. Een stimuleringsregeling, die - wanneer op de juiste manier ingezet - van betekenis zal zijn voor natuur, een duurzame bedrijfsvoering evenals het inkomen van de boer! Alex Datema (BoerenNatuur) is nauw betrokken geweest bij de praktijktoetsen op diverse bedrijven in Nederland en legt ons uit hoe dit systeem in elkaar steekt en welk doel de beleidsmakers voor ogen hebben.
 

Ecoregeling in detail

Het NSP is nog niet definitief vastgesteld, waardoor er nog (detail)wijzigingen in onder andere de Ecoregeling kunnen plaatsvinden. Maar een basisset voor de komende vijf jaar is inmiddels duidelijk en daaraan kan jouw klant als agrarisch ondernemer vrijwillig deelnemen. Door het nemen van bepaalde maatregelen op zijn bedrijf en in zijn bedrijfsvoering komt hij/zij dan, naast de basispremie, in aanmerking komen voor steun vanuit de Ecoregeling. Hoe deze details hun werking geven zal Carla Overgaauw  (RVO) vanuit zijn expertise in de praktijktoetsen uitleggen, zodat een beeld ontstaan hoe en waarom jouw klant zich al dan niet in moet laten met de Ecoregeling. Alles valt of staat met het voldoen aan de conditionaliteit (basisvoorwaarden). Aangezien dit ook al verplicht is als u de basispremie wilt ontvangen, valt er vaak al snel ook iets met de Ecoregeling te behalen. Hierbij zal hij aan de hand van praktijkvoorbeelden, het inpassen van de Ecoregeling in de bedrijfsvoering van een agrarische onderneming, met de groep doornemen.

Met deelname aan de Ecoregeling kun je punten scoren op een vijftal duurzaamheidsthema’s. Je krijgt vanuit de Ecoregeling in feite een vergoeding (premie) voor het uitvoeren van bepaalde (maatschappelijke) diensten. Het systeem legt eerst een basis met dit puntensysteem, welke bepaalt of het agrarisch bedrijf voldoet aan de instapeis. Daarna kan er middels een onderverdeling van de genomen maatregelen naar duurzaamheidthema, in een via RVO beschikbaar gestelde simulatietool worden toegepast, waaruit dan de premies duidelijk worden. Rinus Wientjens (Flynth adviseurs en accountants) kent deze simulatietool, maar gebruikt zelf als adviseur ook andere handige instrumenten, die hem meer inzicht in onderlinge verbanden laat zien. Hij neemt ons mee in de toekomstige praktijk van het verwerken van gegevens in de Ecoregeling module, waardoor jij als adviseur straks begrijpt hoe een optimale setting gegenereerd kan worden bij de klant. Ook hij zal aan de hand van voorbeelden van agrarische ondernemingen laten zien wat de effecten zijn van het gebruiken van de Ecoregeling. Uiteraard komen bij zowel Thijs als Rinus verschillende soorten landbouwondernemingen aan de orde.

Let wel: per thema is er dus vanuit de basis al een minimumaantal punten aanwezig en ook vereist. Het aantal minimaal te behalen punten wordt gerelateerd aan de oppervlakte van het bedrijf. Echter, hoe groter het bedrijf (oppervlakte), des te meer punten een bedrijf per thema moet behalen om aan de instapeis te voldoen. Ook is de premie afhankelijk van de klasse waarin het bedrijf valt. Er gelden drie klassen: brons, zilver en goud. Aan elk van die klassen hangt een ondersteunende premie per hectare. Dit geheel doorgrond je aan het einde van de dag om zodoende in de aanloop naar de invoering van het nieuwe GLB, je klant op de best mogelijke wijze te ondersteunen.

Programma

14:00 uur  Ontvangst
14:30 uur  Welkomstwoord van dagvoorzitter
14:35 uur  "Over GLB, NSP, GLMC's en ANLB" door Alex Datema (BoerenNatuur)
15:30 uur  "Ecoregeling in detail - deel 1" door Carla Overgaauw (RVO)
16:30 uur  Pauze
17:00 uur  "Ecoregeling in detail - deel 2" door Rinus Wientjens (Flynth adviseurs en accountants)
18:00 uur  Ruimte voor vragen en discussie
18:30 uur  Afsluiting en buffet
20:00 uur  Einde