Studiebijeenkomst Juridische Aspecten Productierechten


Datum en tijd
6 december 2022 14:30 tot 20:00
Locatie
Congrescentrum Bouw &Infrapark, Ceintuurbaan 2 Harderwijk
Termijn
5 december 2022 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 175,- excl. BTW
Niet leden € 300,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
3
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ing. T. (Teus) Kool
ComponentAgro B.V.
 
Dhr. ing. A.H.J. (Ad) van Spijk
Advies Van Spijk BV - Financieel en Fiscaal
 
 
Mevr. mr. M.H. (Monique) Bieleman RB
Alfa Accountants en Adviseurs (Nijverdal)
 
Dhr. E.J.H. (Evert) Hekman Msc
Alfa Accountants en Adviseurs (Nijverdal)
 
Dhr. ing. W.A.H. (Wim) Dirks
ABAB Agro Advies (Tilburg)
 
 
 
Dhr. ing. A.T. (Atze) Abma
Opstal Agrarisch Huisvestingsadvies
 
Mevr. ir. I.M. (Isabel) Boschma-van der Star Msc
Flynth adviseurs en accountants (Schagen)
 
Dhr. ing. F.A.G. (Ferry) Wenneker ab RBc
Westerveld en Vossers accountants en adviseurs
Dhr. T. (Theo) Knijnenburg
Mestopslagadvies
Dhr. S. (Sije) van der Ploeg
Agriwald
Dhr. ing. A.A. (Alfred) Gemmink
Niessink & Partners
 
Dhr. ing. E. (Evert) Kremer
Bilanx Adviseurs B.V.
 
Dhr. ing. G.C. (Cor) van de Burgwal ab
Countus accountants + adviseurs (Zwolle)
 
Dhr. ing. R.B.J. (Richard) Elshof AA
VALANS Accountancy BV
 
Dhr. H.F. (Frans) Evers
Frans Evers Productierechten B.V.
 
Dhr. (Niek) Groot Wassink
DLV Rundvee Advies BV (Uden)
De kaart wordt geladen…

Studiebijeenkomst Juridische Aspecten Productie (en stikstof) rechten


Deze studiebijeenkomst is een actualiteiten activiteit van de vab, waarbij we kort maar krachtig enkele zaken onder de loep nemen en die door een specialist voor het voetlicht werpen. Dit keer doen we dat met Nico Bouwman, advocaat bij NICO advocatuur en gespecialiseerd in agrarisch juridische zaken en Sammy Keywadi advocaat bij Hekkelman Advocaten. De actualiteiten die we doornemen hebben met name een weerslag op productie- (en stikstof) rechten. Hiervan is bekend dat agrarische ondernemers de ontwikkelingen nauwlettend proberen te volgen en krijgen derhalve ook bedrijfsadviseurs regelmatig vragen van met name hun veehouderijklanten.
 

Handhaving fosfaatrechten

Het fosfaatrechtenstelsel is inmiddels al een paar jaar bekend. Na een flinke periode van onduidelijkheid, waarin de positie van met name de veehouder tot vragen leidde, komt er nu schot in de zaak. Vanuit handhaving op dit vlak, deelt Nico graag zijn ervaringen. Zo heeft hij kennis van diverse inspecties op fosfaatrechten, maar is hij ook betrokken geweest bij rechtszaken die bij de strafrechter voorkwamen. Discussie is er bijvoorbeeld over de diercategorie waar een rund onder zou vallen (bijvoorbeeld droog-gezette koeien en jongvee voor kalvermesterij), maar ook wat nu exact melkproductie inhoudt (telt biest e.d. nu wel of niet mee?).

Hoe het ook zij, de strafrechter zal er uiteindelijk een knoop over door moeten hakken en daarbij zal hij meewegen onder welke omstandigheden een veehouder te weinig fosfaatrechten had. Vaak speelt de vraag of er opzet in het spel was of een vergissing. Op tijd gespecialiseerde bijstand is een must in dit soort zaken en bedrijfsadviseurs dienen te beschikken over praktische handvatten bij het voorbereiden van hun klanten bij het krijgen van een NVWA-controle op fosfaatrechten. Dit onderdeel bereidt de adviseurs hierop voor.
 

Stikstofrechten

De handel in stikstofrechten is weer op stoom gekomen (mede door het extern salderen), sinds de Raad van State vernietigend oordeelde over het PAS. Deze handel levert de nodige juridische hoofdbrekens op en kent vele valkuilen. Aan de hand van een eerder gepresenteerd preadvies over de handel in stikstofrechten, neemt Nico de bedrijfsadviseurs mee in de handel en wandel van stikstofrechten. Hij is vanuit zijn praktijk meermaals betrokken geweest bij het opstellen van contracten voor deze handel en kan ons de do's & dont's goed op een rij zetten. Pittige kost, maar ook interessante stof om zo praktisch mogelijk te vertalen.
 

Stikstofrechten en veehouderij

Vanuit de politiek en de maatschappij komt steeds meer weerstand tegen de uitbreiding van intensieve veehouderijen. Dat uit zich met name op het gebied van stikstof. Op dat vlak worden in rap tempo nieuwe uitspraken gedaan en ontstaan tevens nieuwe discussies over de houdbaarheid van de huidige regelgeving. Wat is de stand van zaken hierin bij bijvoorbeeld pluimvee- en varkenshouders? Welke uitbreidingsmogelijkheden hebben veehouderijen nog? Ook veehouderijen zonder uitbreidingsplannen leiden door de weerstand geen rustig bestaan. Hoe zit het met het intrekken van vergunningen of het beperken of vervallen van stikstofrechten? Sammy Keywani van Hekkelman Advocaten zal vanuit zijn expertise op dit gebied de actuele juridische aspecten aan ons vertellen.

 

Kritische Bestuursrechters

Agrarische ondernemers hebben regelmatig te maken met controles door toezichthouders van bijvoorbeeld de NVWA, de Omgevingsdienst en het waterschap. Een toezichthouder heeft verstrekkende bevoegdheden en kan het boeren en tuinders in Nederland behoorlijk lastig maken. Als er een sanctie volgt, bijvoorbeeld een boete of last onder dwangsom, en je vecht dit vervolgens aan, dan was de bestuursrechter van oudsher over het algemeen terughoudend. Nadat, na onder andere de toeslagenaffaire, de rechterlijke macht forse kritiek heeft gekregen op deze terughoudende rol, heeft dit geresulteerd in minder terughoudendheid, maar ook tot zeer kritische bestuursrechters. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) kondigde aan, net als de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, om het overheidsoptreden strenger te gaan toetsen. Wat betekent dit nu effectief voor je klant, de agrarisch ondernemer en hoe ga je hier zelf mee om als adviseur? Dat ook deze ontwikkeling zal doorwerken in landbouwzaken, is een gegeven.
 

Programma

14:30 uur  Ontvangst
15:00 uur  Welkomstwoord dagvoorzitter
15:05 uur  Handhaving fosfaatrechten melkveehouderij door Nico Bouwman
15:45 uur  Actualiteit (handel in) stikstofrechten melkveehouderij door Nico Bouwman
16:15 uur  Pauze
16:45 uur  Productierechten pluimvee- en varkenshouderij door Sammy Keywani
17:30 uur  Kritische bestuursrechters door Nico Bouwman
18:00 uur  Ruimte voor vragen en discussie
18:15 uur  Afsluiting en buffet
20:00 uur  Einde