Studiebijeenkomst Mestbeleid en mestverwerking


Datum en tijd
22 september 2015 14:00 tot 20:00
Locatie
GEWIJZIGD! v.d.Valk hotel De Cantharel, Ugchelen,
Termijn
18 september 2015 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 220,15 excl. BTW
Niet leden € 440,30 excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
5
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
Mevr. ing. C.C.C.M. (Claudia) Arts-Vermeulen ab
Countus accountants + adviseurs
 
Dhr. ing. H. (Henk) Blauw
Countus accountants + adviseurs
 
Dhr. ing. J. (Jan) Bron
Credion Assen
 
Dhr. ing. G.C. (Cor) van de Burgwal ab
Countus accountants + adviseurs
 
Dhr. H.F. (Frans) Evers
Advies&Bemiddeling Frans Evers
 
Dhr. ing. F.J. (Jan) van der Haar ab
Countus accountants + adviseurs
Dhr. J.H.M. (Johan) Hartgerink RBc
Fedacc vestiging Haaksbergen
 
Dhr. ir. G.H.M. (Gert) ten Have
Flynth adviseurs en accountants
Dhr. ing. E.H.V.M. (Ernst) van Heijden ab
Countus accountants + adviseurs
 
Dhr. ir. E.F.J. (Jeroen) van den Hengel ab
Alfa Accountants en Adviseurs
 
Dhr. C. (Cees) van Klinken
Countus accountants + adviseurs
 
Dhr. N.G. (Coen) Knook ab
De Dijken agrarische diensten
 
Dhr. ir. S.R. (Sake) Kooistra
Agrobedrijfsadvies
 
Dhr. ing. T. (Tjipke) Okkema
Lise Accountancy
 
Dhr. ing. Pot (Jolte) Pot
Alfa Accountants en Adviseurs
 
Dhr. ir. A. (Arend) Prins
Rabobank Noordoostpolder-Urk
 
Dhr. ing. P.J.M. (Peter) Rondeel ab
Alfa Accountants en Adviseurs
Dhr. ing. L.J. (Lambert) Schuldink
Countus accountants + adviseurs
Dhr. ing. J.D. (Jelmer) Sietzema
Alfa Accountants en Adviseurs
 
Dhr. ing. A.H.J. (Ad) van Spijk
Geerts & Van Spijk BV
 
Dhr. ing. C. (Cor) van der Vaart ab
van der Vaart, Bedrijfsadvies en dienstverlening
 
Mevr. ir. I. (Ina) Visser
Alfa Accountants en Adviseurs
 
Mevr. ing. P. (Renate) Visser-Nobel
ABAB Accountants & Adviseurs
 
Dhr. J.W. (Johan) de Vos
Geling Advies BV
 
Dhr. ing. H.G. (Herman) Vrielink
Rabobank Noord- en Oost- Achterhoek
 
Mevr. ing. E.A.M. (Esther) Weernink-Gröniger ab
Countus accountants + adviseurs
 
Mevr. M.A. (Marjan) van der Wijngaard RBc ab
Vivan Accountants en Adviseurs
De kaart wordt geladen…

Studiebijeenkomst Mestbeleid en Mestverwerking

Door: Werkgroep Dier


Plotseling lijkt mest dit jaar een groot probleem te zijn geworden. Hoewel "plotseling"? De afgelopen jaren liep het mestoverschot in Nederland steeds verder op en door de steeds strengere mestnormen is het mestprobleem gegroeid. Oplossingen? Mestverwerking en export lijken voor de hand te liggen, maar komen niet direct goed uit de verf. Met de groei van de melkveestapel is het mestoverschot verder toegenomen en dan is de melkveewet nog niet eens van kracht geworden. Hoe nu verder? Tijd om alles goed op een rij te zetten over mest en mestverwerking! Met Toon van der Putten (Optimus Advies), Marc Stals (Remie FJA) en Jaap Uenk (Dofco) en anderen.

Regionaal drukt de groeiende hoeveelheid rundveemest de varkensmest in een hoek. Zijn hier oplossingen voor? Eenvoudigweg uitbreiden van mestverwerkingscapaciteit botst regelmatig met maatschappelijke belangen. Hoe gaan we hiermee om? Zijn er nieuwe manieren om de mest te gebruiken of verwerken?

In deze intensieve bijeenkomst roeren we de mest eens goed om en brengen alle actualiteiten rond het nieuwe mestbeleid voor het voetlicht. Welke nieuwe regels zijn er? Welke nieuwe kaders? Ook krijg je een update over de stand van zaken bij de mestverwerking. Wat zijn nu de mogelijkheden? Waar kan ik mijn mest nu het beste kwijt? Centrale vraag blijft: Hoe kunnen wij onze klanten het beste adviseren hierin?

Mestbeleid en mest-investeringsfonds
Het mestbeleid wordt elk jaar strenger met grote gevolgen voor de mestafzet. Tijd voor een overzicht! Toon van der Putten (Optimus Advies) zet de actualiteiten op een rij: Van nieuwe regelgeving over mestexport tot mineralenconcentraat als kunstmestvervanger (en nog veel meer).

Marc Stals (Remie FJA) gaat in op de financiële consequenties van het mestbeleid. Hij kent als specialist financieel beheer bij het mest-investeringsfonds alle ins & outs van het mestbeleid en legt de gevolgen hiervan uit op mestafzet en mestverwerking.

Jaap Uenk (Dofco) zoomt tenslotte in op de mestverwerking en de laatste stand van zaken hierin. Dit doet hij aan de hand van de inventarisatie van alle mestverwerkingsinitiatieven, waarbij hij ook de regionale en sectorale consequenties de revue zal laten passeren. Jaap neemt ons mee in de verschillende soorten mestverwerking en weke nu juist en en welke juist geen oplossingen zullen bieden. De volle mestkelders, de mogelijke oplossingen op korte en langere termijn, het komt allemaal aan bod.


Specifieke vragen? Stuur ze in!
De hectiek rond het mestbeleid zal de komende tijd verder toenemen. Het groeiseizoen is al een heel eind op weg en de mestkelders bij vooral de varkenshouders zitten nog vol.Heb je nog specifieke vragen of ideeën meld ze hier. De inleiders zullen dit meenemen in hun presentatie. Nu al vragen over het nieuwe mestbeleid of mestverwerking? Dus maak ze kenbaar.

Programma:
14:00 uur Ontvangst
14:30 uur Opening door de dagvoorzitter
14:35 uur Mestbeleid door Toon van der Putten (Optimus Advies)
15:25 uur Mest-investeringsfonds door Marc Stals (Remie FJA)
16:00 uur Pauze
16:30 uur Mestverwerking door Jaap Uenk (Dofco)
17:45 uur Discussie en afsluiting
18:15 uur Buffet
20:00 uur Einde

 

 


Bekijk alle activiteiten in de rubriek: