Studiebijeenkomst Mestverwaarding


Datum en tijd
10 september 2024 13:00 tot 20:00
Locatie
Fruitbedrijf De Woerdt, Woerdsestraat 4 6684 DL Ressen
Termijn
9 september 2024 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 195,- excl. BTW
Niet leden € 350,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
4
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. J.J.A.A. (Joan) van den Heuvel
DLV Bouw, Milieu en Techniek BV
 
Dhr. (Kees) van Ham
DLV Intensief Advies BV (Uden)
 
Dhr. ing. D.J. (Erik) van Bekkum
Van Bekkum Agriservice
 
Dhr. ing. C. (Sjon) de Leeuw
PPP-Agro Advies West BV
 
Mevr. ing. L. (Linda) Koersen
Alfa Accountants en Adviseurs (Zwolle)
 
Dhr. W.C. (Niels) Bikker
Hans Rietveld Agrarisch Advies BV
 
Dhr. (Paul) Blokker
DLV Rundvee Advies BV (Vianen)
 
Dhr. (Gerben) Schrijver
DLV Intensief Advies BV (Deventer)
 
Dhr. ing. J. (Johan) Dubbink
Alfa Accountants en Adviseurs (Nijverdal)
 
Dhr. ing. P.J.M. (Peter) Rondeel ab
Alfa Accountants en Adviseurs (Zelhem)
Dhr. ir. (Leon) Zomer RB
Flynth adviseurs en accountants (Lochem)
 
Dhr. ing. H. (Herald) Aalderink MAB ab
Alfa Accountants en Adviseurs (Hoogeveen)
 
Dhr. ing. F. (Frans) van Wanrooij
ABAB Agro Advies (Uden)
 
Dhr. A.W. (Wouter) Klei
Countus accountants + adviseurs (Hardenberg)
 
Dhr. (Stef) van Bergen
DLV Rundvee Advies BV (Uden)
 
Dhr. ing. J. (Jolle) Sietsma ab
Flynth adviseurs en accountants (Sneek)
 
Dhr. (Jan) Pijnenburg
DLV Intensief Advies BV (Uden)
 
Dhr. ing. A.A.M. (Adrie) van Oerle
Aelmans Agrarische Advies
 
Dhr. (Eric) Bouwman
DLV Rundvee Advies BV (Uden)
Dhr. ing. W.J.A. (Willem) Veeneman
Dirksen Management Support BV
 
Dhr. (Thomas) Kruders
DLV Intensief Advies BV (Deventer)
 
Mevr. ing. B.W. (Berdien) Egberts
Alfa Accountants en Adviseurs (Nijverdal)
 
Dhr. ing. ir. D.H. (Harry) Roetert
Countus accountants + adviseurs (Zwolle)
 
Dhr. R. (Roelof) Jacobi ab
Van Houten & Jacobi (Nes)
 
Dhr. ing. JJWE (Joris) van der Pas
ABAB Agro Advies ('s Hertogenbosch)
 
Dhr. J.G.Th. (Johan) Geurts
OOvB adviseurs en accountants
 
Dhr. ing. S.G.M.P. (Sepp) Willemssen
Flynth adviseurs & accountants (Venlo)
 
 
Dhr. ing. F.G.H. (Frits) van Vlerken Msc
Flynth adviseurs & accountants (Venlo)
Dhr. ing. D. (Delian) Kool
PPP-Agro Advies West BV
De kaart wordt geladen…

Studiebijeenkomst Mestverwaarding


VOL! Wil je op de wachtlijst worden opgenomen worden, stuur dan een mail.

Zaken rondom mest houden de gemoederen onder boeren (en dus ook hun adviseurs) flink bezig. Hoewel de waarde van dierlijke mest telkens weer op een voetstuk wordt gesteld, wordt het zwarte of bruine goud ook telkens weer tot uitdaging. Het is er teveel, qua regelgeving worden er voortdurend beperkingen opgelegd en het regelmatig als ongewenst geachte kunstmest drukt nog steeds de dierlijke mest in een verdomhoekje. In deze bijeenkomst zoomen we in naar mestverwaarding naar de toekomst, want de waarde van mest is hoog en de lobby van Nederland in Europa zal misschien niet de derogatie terugbrengen, maar er zijn andere wegen die wel soelaas brengen. Adviseurs die willen weten hoe zij hun klanten kunnen helpen de mest te verwaarden, mogen deze studiebijeenkomst zeker nier over slaan.
 

Kijkje in de keuken

Facultatief kunnen deelnemers aan deze studiebijeenkomst een kijkje nemen bij de grote mestvergistingscentrale van GroenGasGelderland in Bergerden (tussen Arnhem en Nijmegen). Verzameladres: Veronica 2 , 6681 RK, Bemmel. Hier krijgen we een rondleiding, zodat een goede indruk ontstaat van de potentie van dit soort grootschalige initiatieven. Met als afnemer van warmte het glastuinbouwgebied Bergerden en het leveren van groen gas aan de regionale busvervoersbedrijven, is hier een prachtig duurzaam concept gerealiseerd. De mest wordt aangevoerd vanuit vele veehouders in de wijde omtrek. Na de excursie verplaatsen we richting Fruitbedrijf De Woerdt in Ressen voor het middagdeel van de studiebijeenkomst.
 

Renure

Renure is een officiële term voor kunstmestvervangers, die door middel van bepaalde processen worden gewonnen uit dierlijke mest. Het staat voor: REcovered Nitrogen from manURE en reikhalzend kijkt de veehouderij uit naar toelating in Europa van deze innovatieve en veelbelovende techniek vanuit Brussel. Het houdt in dat het om stikstofhoudende meststoffen gaat of digestaat. Wat dit precies inhoudt en wat het zou kunnen gaan brengen, kan Jan Roefs (van Nederlands Centrum voor Mestverwaarding) vertellen. Hierbij zal hij de kansen en bedreigingen belichten.
 

Mestvergisting

Diegenen die de excursie hebben meegedaan, hebben al enige indruk van wat mestvergisting technisch inhoudt, maar er is veel meer dan alleen de techniek. Wat zijn de kosten en baten, evenals welke schaal is voor je klant geschikt. Variërend van monovergisting op boerderijniveau tot die grote centrales zoals bij GroenGasGelderland in Bergerden, er zijn diverse mogelijkheden in het aanwenden van mest voor energiewinning. We hebben Klaas de Jong (van Ekwadraat) gevraagd om ons hier over de laatste stand van zaken te informeren.
 

Scheiden bij de bron

Bij het streven naar kringlooplandbouw in Nederland met minimale emissies (met name stikstof en broeikasgassen) naar het milieu zijn er een aantal belangrijke ontwikkelingen gaande. Eén daarvan is de implementatie van nieuwe stalsystemen in de veehouderij. Deze nieuwe stalsystemen scheiden feces en urine van elkaar bij de bron. Met een verzamelnaam wordt dit BSMO (Betere Stal, Betere Mest, Betere Oogst) genoemd. Direct betrokken bij onderzoek en resultaten rondom BSMO is John Verhoeven (van Wageningen UR). Hij neemt ons mee in deze materie om daarmee de studiemiddag over verwaarding van mest tot een compleet verhaal te maken.

Programma

12:45 uur  Ontvangst excursieprogramma
13:00 uur  Facultatieve excursie: bezichtiging locatie
14:45 uur  Ontvangst
15:00 uur  Welkomstwoord dagvoorzitter
15:05 uur  Renure door Jan Roefs (Nederlands Centrum voor Mestverwaarding)
16:00 uur  Mestvergisting door Klaas de Jong (Ekwadraat)
16:45 uur  Pauze
17:15 uur  BSMO (Betere Stal, Betere Mest, Betere Oogst) door John Verhoeven (WUR)
18:00 uur  Mogelijkheid tot vragen en discussie
18:15 uur  Afsluiting en boerenavondmaaltijd
20:00 uur  Einde