Studiebijeenkomst Ontwikkelingen op de voermarkt


Datum en tijd
27 mei 2014 15:30 tot 20:00
Locatie
Vab/Flynth, Maanlander 43 in Amerfoort,
Termijn
20 mei 2014 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden € 220,15 excl. BTW
Niet leden € 440,30 excl. BTW
PE-punten
4
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ing. F.J. (Jan) van der Haar ab
Countus accountants + adviseurs
 
Dhr. ing. J. (Jan) Kappers
Alfa Accountants en Adviseurs
 
Dhr. A.G. (Anton) Koops ab
Rabobank Meppel Steenwijkerland
 
Dhr. ing. A.J. (André) Koot
Adviesbureau André Koot
Dhr. E. (Eric) de Lijster
Boerenbusiness.nl
 
Dhr. ing. R. (Rudolf) Somsen ab
Countus accountants + adviseurs
 
Dhr. ing. H.G. (Herman) Vrielink
Rabobank Graafschap-Noord
De kaart wordt geladen…

Studiebijeenkomst Ontwikkelingen op de voermarkt

Van internationale grondstofmarkt naar individuele bedrijfsstrategie


Door: Sake Kooistra en Herman Vrielink (werkgroep Dier)


Nederland is leidend op het gebied van hectareopbrengsten en voerefficiency. Hiermee compenseren de Nederlandse akkerbouwers en veehouders de nadelen van hoge vaste kosten van bijvoorbeeld grond, gebouwen en rechten. Echter: hoe kwetsbaar is een bedrijf en wat kost bescherming tegen ongunstige prijzen?

De invloed van graanprijzen op de akkerbouw is vooral indirect. Hoge graanprijzen gaan vaak gepaard met een goede prijsvorming van andere gewassen; graan is een spilgewas. Melkveebedrijven voorzien grotendeels in hun eigen voerbehoefte, dit maakt ze minder kwetsbaar. Dit geldt echter niet voor varkens- en pluimveebedrijven: de impact is daar met 50-70% van de kosten erg hoog. Wat is een goede strategie om minder afhankelijk te worden?

 

 

Ruud Huirne, directeur Food & Agri bij Rabobank Nederland geeft de visie van de Rabobank op de grondstoffenmarkt. Hij gaat in op de  diverse factoren die van invloed zijn op de vraag en aanbod van grondstoffen. Ook de verwachtingen voor de voerkosten, zuivelprijzen op de wereldmarkt, Nederlandse melkprijzen en vleesprijzen komen aan bod.
De positie van de agrariër in de keten staat onder druk; enerzijds door leveranciers en anderzijds door afnemers. Ruud Huirne legt uit dat agrariërs uit deze klem kunnen raken door een keuze te maken. 

Ruud Tijssens, directeur Corporate Affairs bij Agrifirm licht de visie op de grondstoffenmarkt van Agrifirm toe. Tijssens gaat in op de strategie van Agrifirm. Hoe speelt het bedrijf in op de belangrijkste ontwikkelingen die zijn geschetst? Daarnaast wordt aandacht besteed aan de kansen en bedreigingen die dit biedt voor de bedrijfsbeslissingen van de individuele ondernemer.

Programma:

15.30u: Ontvangst
16.00u: Opening door dagvoorzitter Paulien Boverhof
16.10u: Inleiding Ruud Huirne, gevolgd door discussie
17.15u: Korte pauze
17.30u: Inleiding Ruud Tijssens, gevolgd door discussie
18.30u: Afsluitende vragen-en discussieronde
18.45u: Buffet
20:00u: Einde bijeenkomst  

 


Bekijk alle activiteiten in de rubriek: