Studiebijeenkomst Stadslandbouw heeft de toekomst!


Datum en tijd
18 maart 2014 15:00 tot 20:00
Locatie
Uit je eigen stad, Marconistraat 39, Rotterdam,
Termijn
11 maart 2014 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 220,15 excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
4
Toegankelijkheid
Deze activiteit is alleen voor vab-leden toegankelijk
 
Dhr. ir. J.P.H. (Joost) Hooijman ab
Koenen en Co Subsidie Adviseurs B.V.
 
Dhr. W. (Willem) Nijmeijer
Meeuwsen Ten Hoopen
 
Dhr. ing. P. (Peter) Smulders ab
Free Launch Projectmanagement vof; HortiCoach vof
De kaart wordt geladen…

Studiebijeenkomst Stadslandbouw heeft de toekomst

Urbane uitdagingen voor de land- en tuinbouw


Door: Peter Smulders en Joost Hooijman (werkgroep Plant)


Tegenwoordig woont meer dan de helft van de wereldbevolking in de stad. Hierdoor neemt de druk op grond en ruimte toe en groeit de behoefte aan leefbare structuren voor de stad. Er is steeds meer vraag naar herkenbaar en lokaal geproduceerd voedsel vanuit de stad. In deze bijeenkomst nemen we een kijkje in Rotterdam.

In deze bijeenkomst komen nieuwe vormen van landbouw met een natuurlijke plek in en om de stad aan bod. Is dit de toekomst voor onze Nederlandse landbouw?De locatie van de bijeenkomst is Uit je eigen stad in Rotterdam. Deze organisatie plant, zaait, kweekt en teelt op plekken waar niemand het verwacht: kantoren, braakliggende terreinen of daken. Ook pluimvee en kleinvee lopen hier rond. 'Uit je eigen stad' verkoopt alles wat verbouwd wordt in de eigen winkel en in het restaurant. Wat ze niet zelf kunnen verbouwen, halen ze bij boeren net buiten Rotterdam. Het idee is om de hele keten zelf in de hand te houden.

Stadslandbouw kan vorm geven aan stedelijke behoeften door lokale voedsel- en energieproductie te koppelen aan maatschappelijke doelen, zoals zorg voor de omgeving en het bieden van ruimte aan stedelingen die op zoek zijn naar ontspanning, zorg of educatiemogelijkheden. Stad en platteland raken op deze manier steeds meer met elkaar vervlochten.

Sprekers:

  1. Bezoek en inleiding door Johan Bosman van Stadslandbouwproject 'Uit je eigen stad', www.uitjeeigenstad.nl
  2. Inleiding Peter Oei, directeur projecten Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN - Innovatiekansen stadslandbouw, high tech telen, www.innovatieglastuinbouw.nl
  3. Jan-Willem van der Schans, onderzoeker Markt en Ketens bij het LEI - Economische haalbaarheid stadslandbouw en high-tech projecten, www.lei.nl

Exact programma (15-20 uur) volgt in februar.


Bekijk alle activiteiten in de rubriek: