Studiebijeenkomst Stikstof en Stoppen


Datum en tijd
9 februari 2023 14:00 tot 20:00
Locatie
volgt,
Termijn
8 februari 2023 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden € 215,- excl. BTW
Niet leden € 400,- excl. BTW
PE-punten
4
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. J.G.Th. (Johan) Geurts
OOvB adviseurs en accountants
 
Mevr. M.L.G. (Marieke) Kersten-de Ruijter AA
Marieke Kersten Life Coaching
 
Dhr. ing. H.J.W. (Harm) de Kleynen
HTB accountants & adviseurs
 
Mevr. ing. L.D. (Dorine) Zwaan
2D Ondernemers coaching & mediation
 
Dhr. ing. H. (Herman) Hofstee
D&U groep Accountants & Adviseurs
 
Dhr. ing. R.J.H. (Ronald) Lenferink AA
Lenferink Paus accountants en adviseurs
 
Dhr. C. (Cees) van Klinken
Countus accountants + adviseurs (Hardenberg)
 
Dhr. ing. A.T. (Atze) Abma
Opstal Agrarisch Huisvestingsadvies
 
Dhr. ing. L.R. (Bert) Kuik MAB
trippel aaa (Meppel)
 
Dhr. ing. J.M.L.C. (Hans) de Bie
Alfa Accountants en Adviseurs (Wageningen)
Mevr. mr. M.H. (Monique) Bieleman RB
Alfa Accountants en Adviseurs (Nijverdal)
Dhr. ing. N.A. (Nico) van Eckeveld
Vallei Accountants Agri B.V.
Dhr. ir. C.A. (Camiel) Verhagen
Countus accountants + adviseurs (Odijk)
De kaart wordt geladen…

Studiebijeenkomst Stikstof en Stoppen


Stikstof hangt al geruime tijd als een donkere wolk boven het platteland, alwaar de agrarische ondernemer naar zekerheden hunkert, maar wordt opgezadeld met een beleid dat weinig koersvastheid toont. Het ene moment lijken er weer kansen te zijn om uit te breiden, om te schakelen, te innoveren of multifunctioneel te worden, alles om de toekomst met fiere stappen tegemoet te treden.  Een ander moment wordt serieus gekeken naar het gebruik maken van een stoppersregeling. Voor de adviseurs van deze laatste groep is deze studiebijeenkomst een must. In 2023 gaat hier het nodige in gebeuren, dus zorg dat je up-to-date bent.

In het proces rondom een stoppen vanwege onhaalbare stikstofeisen, zijn veel adviseurs actief. Het gaat hier om accountants, financieel adviseurs, makelaars, onteigeningsdeskundigen, fiscalisten en soms ook onteigeningsjuristen. Al deze adviseurs hebben hun eigen belangrijke rol! Door onzekerheid geplaagde ondernemers hebben vaak geen flauw idee wat er op hen afkomt, dus aan de adviseur om hier de regie in te nemen.
 

Vier sprekers, volop kennis te halen

We beginnen met de actualiteit omtrent de stikstof- / N-regelingen. Wat is de stand van zaken omtrent de piekbelastersregeling en de LBV (Landelijke Beëindiging Veehouderijen)? Welke kansen kunnen deze regelingen bieden aan ondernemers? Wat zijn redenen voor ondernemers om zich wel of niet aan te melden en vervolgens wel of niet deel te nemen? Waar moet men rekening mee houden? Marco Hol (DLV Advies) heeft zich op deze materie toegelegd en neemt ons mee in zijn kennis en ervaring hierop.

Binnen (en buiten) de stikstof gerelateerde stoppersregelingen, krijgt de agrarische ondernemer te maken met nogal wat vergunningen en ruimtelijke ordening en milieu bepaalde regels. Natuurlijk zien we het liefste zoveel mogelijk agrarische bedrijven voortzetten, want zomaar de deuren sluiten is in de meeste gevallen niet aan eenvoudig en ook bij stoppen, wil de ondernemer zichzelf niet tekort doen. Bij zoeken naar antwoorden op deze vragen, begeven we ons op juridisch gebied, waarover Lubbert van Dellen (Flynth accountants en adviseurs) ons tekst en uitleg geeft, zodat hoofd- en bijzaken gescheiden gehouden worden als je als adviseur je je klant ondersteunt.

Ook bij stoppersregelingen heb je als agrarisch bedrijfsadviseur een flinke dosis kennis van fiscale aspecten nodig. Denk aan stakingswinst, herinvesteringsreserve en overheidsingrijpen, maar ook aan een mogelijke belastingschade bij volledige schadeloosstelling op basis van het onteigeningsrecht. André Verduijn van Countus accountants + adviseurs brengt hierin duidelijkheid en zet alle fiscale zaken voor ons op een rij.

Tenslotte kan het stoppen ook nog een stapje verder gaan en dan spreken we van onteigening. Daarbij dient de adviseur nog eens een extra stukje kennis en kunde nodig te hebben. Erik Schuerink (Maalderink en Lutke Willink vertelt ons over wat er op het gebied van onteigening (of minnelijke verkoop ter voorkoming van) komt kijken. Hij zet uiteen hoe een schadeloosstelling wordt bepaald en berekend vanuit de laatste stand van zaken. Uiteraard legt Erik hierbij koppelingen met het stikstofdossier en gaat hij in op de mogelijkheden om voor stikstof te onteigenen.

Programma

14:00 uur  Ontvangst
14:30 uur  Welkomstwoord van de dagvoorzitter
14:35 uur  Stikstof en kansen op stoppen met een regeling, door Marco Hol (DLV Advies)
15:15 uur  RO&M en de rechtspraak, door Lubbert van Dellen (accon avm)
16:00 uur  Pauze
16:30 uur  Fiscale facetten stoppen door André Verduijn (Countus accountants + adviseurs)
17:15 uur  Onteigeningspraktijk door Erik Schuerink (Maalderink en Lutke Willink)
18:00 uur  Ruimte voor vragen en discussie
18:15 uur  Afsluiting en buffet
20:00 uur  Einde