Studiemiddag Duurzame Bodem in Beeld


Datum en tijd
28 maart 2023 12:30 tot 20:00
Locatie
Eemlandhoeve, Bisschopsweg 7 Bunschoten-Spakenburg
Termijn
27 maart 2023 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 210,- excl. BTW
Niet leden € 400,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
4
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ing. B. (Barend) Meerkerk
PPP-Agro Advies West BV
 
Dhr. ing. J.C.A. (Jaap) Gielen ab
Countus accountants + adviseurs (Zwolle)
 
Dhr. ing. C. (Cor) van der Vaart ab
van der Vaart, Bedrijfsadvies en dienstverlening
 
Dhr. ing. J.A.J. (Jacques) Vroemen
Rabobank Financiële Administratie (inzake Jacques Vroemen, kostenplaats 1441740)
Dhr. ing. D. (Delian) Kool
PPP-Agro Advies West BV
Dhr. ing. C. (Sjon) de Leeuw
PPP-Agro Advies West BV
 
P.J.G.M. (Patrick) Hendrix RBc
Excellerend Advies Hendrix
 
Dhr. M.C. (Marec) Kant
ABAB Agro Advies (Tilburg)
 
Dhr. ing. F. (Frans) van Wanrooij
ABAB Agro Advies (Uden)
Dhr. drs. ir. E.H.A. (Edwin) Oonk ab
Flynth adviseurs en accountants
Anonieme aanmelding
Dhr. H.G. (Harm) Rijneveld
HAS t.a.v. Harm Rijneveld
De kaart wordt geladen…

Studiemiddag Duurzame Bodem in Beeld


Tegenwoordig wordt van agrarisch bedrijfsadviseurs verwacht (zeker binnen de erkenningen van het Bedrijfsadviseringssysteem) dat ze integraal kunnen adviseren en binnen het netwerk van de vab delen adviseurs graag hun kennis met anderen. In deze studiemiddag zetten we de verduurzaming van de bodem centraal en nemen de sprekers hun collega adviseurs mee in het belang hiervan en kennis om dit samen met hun klant nader te ontwikkelen en op waarde te schatten. Wil jij kunnen meekomen in het gesprek met je klant, dan mag kennis van duurzaam bodembeheer niet ontbreken in de adviezen die je afgeeft. Of dat nu fiscaal or financieel is, het begint bij de boer toch altijd weer bij de bodem!

 

Bodem onderzoek (facultatief)

Onder leiding van Leen Janmaat (Louis Bolk instituut) trekken we de laarzen aan en gaan het veld in met de spade. Hier leert Leen ons om visueel en door voelen een goede indruk te krijgen over de toestand van de bodem. Hij legt uit hoe je een diagnose stelt van de bodem in relatie tot het gebruik. Hierbij komen ook bodemanalyses en de interpretatie ervan aan de orde. Waar kan je op letten als je met de boer of tuinder mee het land opgaat en hem ondersteunt met jouw adviezen. In dit stukje praktijk, leer je op laagdrempelige wijze de bodem te "lezen" om dat mee te nemen in een integrale wijze van adviseren.
Dit onderdeel is facultatief en in de prijs ingenomen. Zorg bij deelname voor passend schoeisel om het land mee op te gaan.
 

Bodem fysisch

Zelfs als je als adviseur niet direct betrokken bent bij de grond waarop je klant gewassen verbouwd, dan nog weet je dat organische stof een sleutel tot succes is van opbrengsten per hectare. Maar is je ook bekend waarom en hoe dat nu werkt? En hoe zit dat met stikstof, zuurtegraad (pH), de aanwezige mineralen? Ben jij als adviseur in staat om mee te praten over deze fysische kenmerken van de grond. Je wordt toch geacht om in de advisering op een integrale wijze mee te denken met de agrarische ondernemer. Martijn Vijfeijken (VitaLand) kan hier uren over praten, maar vat nu de belangrijkste zaken samen. Hierin neemt hij ook actualiteiten over verdichting mee en gaat in op hoe je resultaten van een grondmonster fysisch kunt lezen. Tenslotte doet hij dit ook met methoden als chromatografie en de mineralenbalans van Albrecht.
 

Bodem biologisch

Ook hier kent de gemiddelde adviseur vast wel waarom gewasrotatie belangrijk is en wat daarvan de voordelen van zijn, maar er is meer dat het bodemleven en -biodiversiteit van een perceel bepaald, hoe men er een indruk van kan krijgen en welke belangen er zijn bij het optimaal houden ervan. Dit onderwerp wordt verzorgd door René Jochems (Groeibalans) die vaker specifieke cursussen verzorgd voor adviseurs. Hierbij zal hij inzoomen op de actuele onderzoeksresultaten van de Niet Kerende Bodembewerking.
 

Bodemverbetering en -verduurzaming

Na de beoordeling van de bodemkwaliteit in het veld weten we meer over fysische en biologische kenmerken. Nu is het zaak om de balans te vinden om de bodem ook duurzaam te houden of - wanneer tekorten aanwezig zijn, deze te verduurzamen. Welke maatregelen zijn er nodig en toepasbaar? Helpt betere ontwatering, grondbewerking  of is inzet van bodemverbeteraars  zoals groenbemesters en compost een oplossing. Hoe kun je dit meenemen in een goed gesprek met je klant en laten zien dat je ook in je advies rekening houdt met de langere termijn van de agrarische onderneming. Voor Leen Janmaat (Louis Bolk instituut) als specialist op duurzame bodem is dit een speerpunt. Hij deelt graag zijn kennis met andere adviseurs, zodat ook zij inzicht krijgen op dit onderwerp.

 

Belangrijk voor BAS-erkende adviseurs

Vanaf 1 januari 2023 verandert de basis van het Bedrijfsadviseringssysteem (BAS). Dan treedt EU verordening 2021/2115 in werking, waarin benadrukt wordt dat BAS-erkende adviseurs dienen te voldoen aan de capaciteit tot het geven van een integraal advies, waarbij een aantal basiskenniszaken in artikel 15 lid 4 worden genoemd. Deze studiemiddag legt hierin nadruk op enkele van dein dit artikel genoemde aandachtspunten. Mede daarom is deze bijeenkomst uitermate geschikt voor alle adviseurs die opgenomen zijn in één of meerdere aandachtsgebieden van het BAS-register (anders dan de specialisten, die al erkend zijn in aandachtsgebied A2 duurzame bodem- en water).

 

 

Programma

12:30 uur  Ontvangst
12:45 uur  Bodem onderzoek door Leen Janmaat (Louis Bolk instituut) - facultatief *
14:00 uur  Einde praktijk bodem
14:00 uur  Ontvangst middagprogramma
14:30 uur  Welkomstwoord dagvoorzitter
14:35 uur  Bodem fysisch door Martijn Vijfeijken (VitaLand)
15:30 uur  Bodem biologisch door René Jochems (Groeibalans)
16:30 uur  Pauze
17:00 uur  Bodem verbetering door Leen Janmaat (Louis Bolk instituut)
18:00 uur  Ruimte voor vragen en discussie
18:15 uur  Afsluiting en buffet
20:00 uur Einde

* zorg voor degelijk schoeisel voor buiten