Studiemiddag Waarde duurzame bodem

voor agrarische bedrijfsadviseurs


Datum en tijd
12 december 2019 14:00 tot 20:30
Locatie
Peer! (seats2meet locatie), Maanlander 14a 3824 MP Amersfoort
Termijn
11 december 2019 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 190,- excl. BTW
Niet leden € 300,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
4
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. M.J. (Martin) Boelen
ABN Amro Bank N.V. (Goes)
 
Mevr. H. (Tineke) van Oorschot-Dekker
ABN Amro Bank N.V. (Rotterdam)
 
Dhr. B.H. (Erik) Beumer
Beumer Agro Service
 
Dhr. ing. A.J. (Arthur) van Diemen ab
Flynth Adviseurs en Accountants B.V. (Flynth Hazerswoude-Dorp - 721)
 
Dhr. H.-W. (Hein-Willem) Leeraar ab
Hein-Willem Leeraar & partners
 
Dhr. G.G. (Gernand) Hekman
Bilanx Adviseurs B.V.
 
Dhr. mr. B.T. (Rob) Weverink
Bilanx Adviseurs B.V.
 
Dhr. ing. G.G. (Gerard) Fikkert Msc ab
Financiële Administratie (inzake Gerard Fikkert, kostenplaats 3013613)
 
Dhr. N.G. (Coen) Knook ab
Coen Knook Advies & Bemiddeling
 
Dhr. ir. W.J. (Gerwi) Engberts
Engberts Adviseurs
De kaart wordt geladen…

Studiemiddag 'Waarde duurzame bodem'


Soil in balance, stability in finance

De bodem is de basis van nagenoeg alle agrarische productie en duurzame bedrijfsvoering. Maar de bodem ‘doet’ veel meer: recent overheidsbeleid schetst het belang ervan op het vlak van kringlooplandbouw, meststoffen, waterkwaliteit, de stikstofproblematiek en CO2-vastlegging. Het komt allemaal neer op de bodem! Een gezonde bodem is van cruciaal belang voor zowel de klassieke agrarische landbouw als ook de productie van (herontdekte) (ecosysteem)functies.

In deze studiemiddag geven we je een introductie in de bodemkunde, gericht op het financieel-economische vakgebied van de agrarische bedrijfsadviseur. Daarmee kunt u ondernemers (nog) beter adviseren over het belang van duurzaam bodembeheer. Beperkt stellen we aan de orde hoe een gezonde bodem in balans blijft en waar in tijden van veranderende omstandigheden (klimaat, markt!) op moet gelet, maar we zoomen met name in op wat deze aspecten voor gevolgen hebben voor het productieve vermogen van de grond en het inkomen van de boer op zowel korte als lange termijn.

Zoals iedereen weet stuurt de overheid aan op erkende bedrijfsadviseurs binnen het BedrijfsAdviseringsSysteem (BAS-register). Eén van de aandachtsgebieden daarbij betreft de 'Randvoorwaarden (Cross Compliance) en de normen voor de goede landbouw- en milieuconditie van grond (GLMC)'. Beschik jij (nog) niet over deze kennis? Dan is deze studiemiddag Bodem voor bedrijfsadviseurs, een goede stap in die richting. In 2020 vervolgen we deze middag met een Verdiepingsdag 'Waarde duurzame bodem' voor agrarische bedrijfsadviseurs. Dan kijken we in nog meer detail naar onderwerpen als koolstofvastlegging, weersextremen en weerbaarheid.
 

Inhoudelijk

De cursus wordt verzorgd door Aequator Groen & Ruimte, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en in samenwerking met Wageningen Environmental Research (WUR) en de Aeres Hogeschool. In één enkele middag voeren de trainers je door de volgende stappen:

1. Intro en algemene bodemkunde (een bredere kijk op de bodem)
Leren hoe bodems en landschappen zijn gevormd en hoe dit leidt tot plaats-specifieke chemische, biologische en fysische bodemeigenschappen.

2. Hedendaagse uitdagingen voor landbouwbodems
Weten welke uitdagingen veel voorkomen, en wat de oorzaak is. Hoe groot zijn de problemen – op ruimtelijke schaal, intensiteit, en milieu- en opbrengstimpact.

3. Bodemobservaties vertalen naar duurzame managementadviezen
Inzicht in het keuzepakket van handelingsadviezen (sterk bodemspecifiek) met de beoogde resultaten en tijdsspan (korte en lange termijneffecten).

4. Handelingsperspectief koolstofopslag
Inzicht in de potentie van koolstofopslag in Nederland, en bijpassend bodembeheer.

We sluiten af met een terugblik op de studiemiddag en geven je de ruimte om vragen te stellen. We laten je zien, waar je nu staat op de ‘bodemkennisladder’ en bij wie je terecht kunt met gedetailleerde bodemvragen. Ook bespreken we dan kort de inhoud van de vervolg Verdiepingsdag 'Waarde duurzame bodem' voor agrarische bedrijfsadviseurs zoals hierboven aangegeven, die in mei/juni 2020 zal volgen.

 

Programma

13:30 uur  Ontvangst
14:00 uur  Welkomstwoord, intro en algemene bodemkunde
15:00 uur  Hedendaagse uitdagingen voor landbouwbodems
16:00 uur  Algemeen handelingsperspectief
17:00 uur  Bodemobservaties vertalen naar (financieel-economische) managementadviezen
18:00 uur  Handelingsperspectief koolstof (N)
18:45 uur  Ruimte voor vragen en terugblik
19:15 uur  Afsluiting en buffet
20:30 uur  Einde

Na elk blok houden we een korte pauze