Vab-expeditie 1: Veehouderij in ontwikkeling! (dag 1 op do 16 januari, dag 2 op di 28 januari 2014)


Datum en tijd
28 januari 2014 14:30 tot 20:00
Locatie
Het Gagelgat, Birkstraat 107, Soest,
Termijn
9 januari 2014 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 333,20 excl. BTW
Niet leden € 666,40 excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
8
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ing. H.A.J. (Bart) Dilven ab
ABAB Accountants en Adviseurs
 
Dhr. ing. J.C.A. (Jaap) Gielen ab
Countus accountants + adviseurs
Dhr. ing. E.H.V.M. (Ernst) van Heijden ab
Countus accountants + adviseurs
 
Dhr. ing. A.J. (André) Koot
Adviesbureau André Koot
Mevr. ing. W.M.G. (Helma) van Rozendaal-Kaathoven
ABAB Accountants-Belastingadviseurs-Juristen
Dhr. ing. L.J. (Lambert) Schuldink
Countus accountants + adviseurs
 
Dhr. ing. C. (Cor) van der Vaart ab
Alfa Accountants en Adviseurs
 
Dhr. ing. H.G. (Herman) Vrielink
Rabobank Graafschap-Noord
 
Dhr. ing. A.H.M. (Tom) van de Wassenberg
De Raam Accountants en Adviseurs
 
Dhr. ing. A.A. (Ariean) Westeneng ab
Alfa Accountants en Adviseurs
Dhr. D. (Dirk) Wijnker
Alfa Accountants en Adviseurs
De kaart wordt geladen…

Vab-expeditie 1: Veehouderij in ontwikkeling!
Onderscheidend en klantgericht adviseren

Door: werkgroep Dier


De Nederlandse veehouderij (melkvee-, varkens-, geitenhouderij etc.) maakt flinke stappen met de verduurzaming van de sector. Veehouders, bedrijfsleven en onderzoek werken samen aan een beter volhoudbare veehouderij. Hoe maak jij als adviseur deze omslag?

Veel veehouders hebben de ambitie om op meerdere aspecten van duurzaamheid een stap vooruit te maken zonder dat het één ten koste van het ander gaat. Hoe ga jij als adviseur hier mee om? In deze expeditie, in eerste instantie twee bijeenkomsten, krijg je handvatten om ook als adviseur concreet een slag te maken op het gebied van duurzaamheid en te komen tot oplossingen die goed zijn voor veehouder, dieren, samenleving en milieu. Ben je een ‘mogelijkmaker’ van de gewenste veranderingen voor je klant?

Je krijgt inzicht in aspecten die cruciaal zijn bij het vooruit helpen van de ondernemer. Denk hierbij aan marktontwikkelingen, wet- en regelgeving, financiële aspecten maar ook maatschappelijke ontwikkelingen. Hulpmiddelen, ervaringen en resultaten uit het project Het Nieuwe Veehouden worden in deze expeditie gebruikt.

Doel van deze expeditie:

 • Inzicht krijgen in nieuwe adviesmarkten in de veehouderij;
 • Inzien hoe je meer werk krijgt, meer klanten en een breder netwerk;
 • Actief aan de slag gaan met de gesignaleerde trends in de veehouderij;
 • Toelichting op het nieuwe veehouden; welke ontwikkelingen komen er op ons af?

Resultaat: 

 • Je bent in staat beter de signalen van ondernemers te herkennen;
 • Je kunt op een andere manier kijken naar je eigen waarden en inzichten;
 • Je kent en begrijpt de verkregen handvatten en werkvormen, zodat je bij een vraag van een veehouder ook de onderliggende wensen en doelen van die veehouder kunt betrekken;
 • Je bent in staat om de ondernemer goed tot de kern te laten komen en zo betere plannen te maken.

>> De expeditie is voor adviseurs werkzaam in alle veehouderijsectoren!

Bijeenkomst 1, donderdag 16 januari 2014:
Inhoud: Van vage ambitie naar concrete realisatie!

 • Wat zijn de afspraken van het landbouwbedrijfsleven en de overheid rondom de ontwikkeling van de veehouderij en wat zijn de wensen uit de samenleving?
 • Hoe wil een ondernemer hier op inspelen en hoe herken je dit als adviseur?
 • Welke kant wil de ondernemer op en wat werkt wel en wat werkt niet?
 • Wat vind jij als adviseur duurzaam?

Toelichting tools voor diverse veehouderijsectoren/adviseurs

Begeleiding Harry Kortstee, WUR

Sprekers/aanjagers uit de praktijk:

 • Onno van Eijk, projectleider Natuur en Milieu & vertegenwoordiger Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij.
 • André Reurink van Syntens, www.syntens.nl, met ervaring vanuit het MKB
 • Erik Stegink, varkenshouder in Bathmen en deelnemer aan het WUR-netwerk Het Nieuwe Veehouden, www.piggypalace.nl

Programma
14.30 Ontvangst
15.00 Introductie
15.15 Bewustwording en omzetten van droom naar concreet beeld van eigen Duurzaamheid
16.00 Waar zijn ondernemers mee aan de slag gegaan?
16.45 Pauze
17.00 Hoe werkt het in de praktijk?
17.30 Delen van ervaringen, via innovatiespiraal
18.00 Echte verhalen uit de praktijk
19.00 Buffet
20.00 Einde

Bijeenkomst 2, dinsdag 28 januari 2013

Inhoud: Van adviseur naar mogelijkmaker!

 • Wat betekent deze verandering voor jou als adviseur?
 • Welk netwerk moet je inschakelen?
 • Delen van ervaringen
 • Welke hulpmiddelen kun je als adviseur gebruiken om een mogelijkmaker voor ondernemers te worden?

Begeleiding Harry Kortstee, WUR
Programma
14.30 Ontvangst
15.00 De betekenis en eigen ervaring bij innovatie
15.30 Wat vraagt innoveren van een adviseur?
16.00 Wat vraagt innoveren van veehouders? 
16.45 Pauze 
17.00 Hoe word jezelf een mogelijkmaker?
        M.m.v. Frank van den Dungen van de Bernhezer Buitenwacht
18.15 Specifieke meerwaarde als adviseur voor innoverende veehouderij
19.00 Buffet
20.00 Einde

Sprekers/aanjagers uit de praktijk:
Frank van den Dungen, Bernhezer Buitenwacht
André Reurink, Syntens/KvK

Beide dagen zijn van 15-20 uur (inloop vanaf 14.30 uur). De deelnameprijs is gebaseerd op deelname aan beide dagen. 

  


Bekijk alle activiteiten in de rubriek: