Vab expeditie (2): het Nieuwe Veehouden voor Bedrijfsadviseurs

Vab-expeditie voor bedrijfsadviseurs


Datum en tijd
11 oktober 2016 14:30 tot 20:00
Locatie
vab, Maanlander 43 3824 MN Amersfoort
Termijn
6 oktober 2016 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 185,- excl. BTW
Niet leden € 300,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
3
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk

Er zijn nog geen deelnemers aangemeld.

De kaart wordt geladen…

Vab expeditie (deel 2): Het Nieuwe Veehouden voor bedrijfsadviseurs

Dit najaar organiseren we een bijzondere Expeditie rondom 'Het Nieuwe Veehouden'. De expeditie bestaat uit drie middagen, die een geheel vormen, maar naar wens ook afzonderlijk kunnen worden bezocht. De expeditie draait om de toekomst van de Nederlandse veehouderij, de manieren waarop de ondernemer zich daarop zou kunnen voorbereiden en de rol en mogelijkheden van de bedrijfsadviseur. Heb je klanten met grote plannen, ambities of vernieuwende ideeën? Dan is deze expeditie een must.

In deel 2 staan de beperkingen waar een toekomstgerichte ondernemer tegen aan kan lopen centraal. Dat zijn vooral beperkingen op het gebied van markt, financiering en vergunningen. Als je iets nieuws wilt, sluiten de bestaande systemen, ketens en wetten vaak niet goed aan. Wat kun jij als adviseur doen om meer mogelijk te maken? Wat moet je weten?


Bijeenkomst 2 - Markt, Financiering en Vergunningen
Het tweede deel gaat over de Markt, Financiering en Vergunningen. René Schepers zorgt voor passende interactieve oefeningen. In deze tweede bijeenkomst krijg je meer inzicht in het uitstippelen van een koers, om die samen met hun ondernemer te kunnen ontplooien. Daarbij bouw je voort op de drijfveren en kernwaarden die bekend zijn geworden in de eerste bijeenkomst.

Ook krijg je tijdens deze bijeenkomst een kennisblok over het functioneren van markt, financiering en vergunningverlening. Met voldoende verdieping om ook deze aspecten op te kunnen nemen in de plannen. Het proces is bij innovatieve plannen nogal anders dan bij traditionele bedrijfsontwikkeling, maar biedt vaak verrassend meer mogelijkheden!


Veehouderij 2023

De Nederlandse veehouderij is het slachtoffer geworden van haar eigen succes. Met de modernisering van de landbouw sinds de jaren '50, zijn er in Nederland problemen ontstaan. Vooral op het gebied van milieu, dierwelzijn en maatschappelijke waardering. Daarnaast staat het inkomen van de veehouders al jaren onder druk.

Er zijn twee grote opgaven voor de Nederlandse veehouderij: het voldoen aan de roep om meer duurzaamheid en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. De veehouderij moet ecologisch, economisch en maatschappelijk duurzaam worden om te overleven in Nederland.

De afgelopen jaren is de kloof tussen burger en boer al enigszins gedicht. Veel burgers weten de boer te vinden. Maar om verder te kunnen in de veehouderij moet de ondernemer zijn maatschappelijke rollen (als voedselvoorziener, werkgever, zorgverlener, etc) nog nadrukkelijker oppakken. Natuurlijk is het niet nodig dat elke boer individueel het wiel opnieuw uitvindt. Er is al veel bekend en mogelijk. Als agrarisch bedrijfsadviseur kun je daarom een belangrijke rol spelen.


Wat is Het Nieuwe Veehouden?

Het Nieuwe Veehouden is een leertraject dat is ontwikkeld door een samenwerking tussen de WUR Livestock Research, LTO en Syntens in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Het heeft zich in de afgelopen jaren in de praktijk bewezen. Ondernemers en adviseurs kunnen met deze methode een slag maken in het toekomstbestedig en op alle vlakken duurzaam maken van het veehouderijbedrijf.

In de praktijk blijkt dat veel veehouders bij hun toekomstplannen tegen twee dingen aanlopen:

  • Hoe zet je je ideeën en ambities over in een duidelijk en werkbaar plan?
  • De huidige organisatie en ketens zijn nog niet klaar voor nieuwe ideeën. In de uitvoeringsfase lopen veel ondernemers dan ook aan tegen problemen met markt, financiering en vergunningen.

Beide blokkades komen tijdens de expeditie aan bod. Als bedrijfsadviseur kun je hierbij een belangrijke rol spelen. Je bent een zogenaamde 'mogelijkmaker'.

Binnen het Nieuwe Veehouden draait het om oplossingen die goed zijn voor en passen bij de veehouder, de dieren, de markt en de omgeving. Er worden plannen opgesteld over hoe dit concreet gerealiseerd kan worden. Tijdens de training is de ambitie om op meerdere gebieden een stap vooruit te zijn op de ontwikkelingen, maar zo min mogelijk ergens anders in te leveren. Het gaat om 'én - én'. Dat betekent dat het mogelijk is om:

  • én bij te dragen aan natuur en landschap
  • én het dierenwelzijn te bevorderen
  • én economisch rendabel te opereren.

Programma
14:30 uur Ontvangst
15:00 uur Expeditie deel 2
16:15 uur Korte pauze
16:30 uur Vervolg expeditie deel 2
17:45 uur Korte pauze
18:00 uur Vervolg  expeditie deel 2
19:15 uur Afsluiting en buffet
20:30 uur Einde

Locatie: vab kantoor, Maanlander 43 te Amersfoort

Kosten
Deze vab expeditie bestaat uit drie bijeenkomsten, die afzonderlijk maar ook gecombineerd kunnen worden gevolgd. Elk onderdeel kost voor vab-leden EUR 185,= (incl. cursusmateriaal 'Het Nieuwe Veehouden'). Wanneer je je in één keer voor de gehele expeditie  inschrijft, komen de kosten op EUR 475,= (een korting van EUR 80,=). Voor niet vab-leden is dat respectievelijk EUR 300,= per expeditiedeel en EUR 750,= voor de gehele expeditie.

1 van 3

De andere bijeenkomsten in deze expeditie zijn op 13 september 2016 en 25 oktober 2016. Alle bijeenkomsten zijn ook los te volgen.

Achtergrond
Om de Uitvoerings Agenda Duurzame Veehouderij (2023) concreet te maken is Het Nieuwe Veehouden ontwikkeld om individuele veehouders, die wel wat willen op het gebied van verduurzaming maar niet weten hoe, praktisch te ondersteunen bij die verduurzamingsambitie. Adviseurs vormen hierin een belangrijke brug tussen de mogelijkheden die er zijn en de wensen die er heersen. 

Lees ook: De kunst van het doorzetten
Rapport over Het Nieuwe Veehouden en de lessen die daaruit getrokken kunnen worden.