VabSpecial: Geitenzuivel

Een duurzame keten voor iedereen?


Datum en tijd
10 november 2016 14:30 tot 20:00
Locatie
Universiteit van de geit, boerderij Breevoort, Slaagseweg 4 3828 PK Hoogland
Termijn
9 november 2016 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 120,- excl. BTW
Niet leden € 200,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
3
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
ing. H.J.M. (Henri) Baks BA MBA
Remie Fiscaal Juridisch Adviesbureau
De kaart wordt geladen…

VabSpecial: duurzame geiten zuivel keten

door werkgroep Dier

 

Dit najaar organiseren we een actualiteitenbijeenkomst speciaal voor adviseurs in de geitenhouderij. Samen met specialisten bespreken we de belangrijkste trends en ontwikkelingen. Een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten en weer helemaal bijgepraat te worden. Onderwerpen zijn: de verduurzaming van de geitenzuivelketen, nieuwe product-markt-combinaties, de afzet van bokjes en de verdere ontwikkeling van de geitenzuivelsector tot toonaangevende topsector. Waar ga jij het morgen aan tafel bij de geitenhouder over hebben?

Duurzame geitenzuivelketen

LTO Nederland en de Nederlandse GeitenZuivel Organisatie (NGZO) hebben in 2015 een Uitvoeringsagenda voor de Geitenzuivelketen opgesteld. In die agenda komen alle uitdagingen waar de geitensector in Nederland voor staat aan bod. Denk daarbij aan: mineralenhuishouding en energiebesparing, markt en keten, gezondheid van mens en dier en maatschappij en omgeving. Inmiddels is er een werkgroep samengesteld met daarin oa geitenhouders en vertegenwoordigers van (Z)LTO, die uitvoering moet gaan geven aan deze agenda.

Jeannette van de Ven, geitenhouder, ZLTO en LTO vakgroepvoorzitter en/of Karin van der Toorn, melkveehouder en programmaleider Duurzame Geitenzuivelketen brengen ons op de hoogte van de stand van zaken. Samenwerking binnen de keten is een belangrijk aandachtspunt. Om efficiënter te kunnen werken en om de voordelen (kostenbesparing en extra inkomsten) van samenwerking over de gehele keten te verdelen.

Samenwerken aan nieuwe product-markt combinaties is een belangrijk voorbeeld. Een vraagstuk dat de keten al geruime tijd bezig houdt en waar inmiddels ook stappen in gezet zijn, is het hoogwaardig afzetten van geitenbokken. Dit vraagt inzet van de geitenhouders, transporteurs, verwerkers en supermarkten en koks. Samen bereik je de consument beter en efficiënter.
 

Uit de praktijk

John Bruin van ForFarmers werpt vanuit andere hoek licht op de ontwikkelingen in de geitenzuivelketen. Wat zijn volgens hem de mogelijkheden en onmogelijkheden, de goede ontwikkelingen en de mogelijke valkuilen? Waar loopt de sector tegenaan op weg naar een duurzame keten?

Vanuit zijn expertise als geitenspecialist in een veevoederorganisatie, kent hij veel geitenhouders die al ver op weg zijn in de verduurzaming van hun bedrijf. Maar er zijn ook kritische geitenhouders, die zich verzetten tegen de plannen of er geen heil in zien. Kunnen wij ook hen betrekken? En wat valt er van de kritische geluiden te leren?

Achtergrondinformatie


Rapport Uitvoeringsagenda Duurzame Geitenzuivelketen

Brochure Feiten over de Geit (ZLTO)

Programma:
14:30 uur Ontvangst
15:00 uur Introductie geitenhouderijbedrijf Breevoort, de universiteit van de geit
15:30 uur Jeannette van de Ven (LTO Nederland vakgroepvoorzitter geitenhouderij)
en/of Karin van der Toorn (programmaleider) over de Duurzame Geitenzuivelketen
17:00 uur Korte koffiepauze
17:15 uur John Bruin (ForFarmers) met reflectie Duurzame Geitenzuivelketen
18:00 uur Ruimte voor vragen en discussie
18:30 uur Buffet
20:00 uur Einde


Bekijk alle activiteiten in de rubriek: