Verdiepingsbijeenkomst Boeren op veen: kunst en vliegwerk


Datum en tijd
10 maart 2022 13:30 tot 20:30
Locatie
Volgt nog (Flevoland),
Termijn
9 maart 2022 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden € 190,- excl. BTW
Niet leden € 290,- excl. BTW
PE-punten
4
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
Dhr. ing. C. (Sjon) de Leeuw
PPP-Agro Advies West BV
 
Dhr. ing. J.M.L.C. (Hans) de Bie
Alfa Accountants en Adviseurs (Wageningen)
 
Dhr. ing. C. (Cor) van der Vaart ab
van der Vaart, Bedrijfsadvies en dienstverlening
Anonieme aanmelding
De kaart wordt geladen…

Verdiepingsbijeenkomst Boeren op veen: kunst en vliegwerk


Dat boeren in Nederland een uitdaging is, is ons al wel bekend. Boeren op veen kent in het bijzonder uitdagingen. Veenoxidatie leidt tot bodemdaling en broeikasgasemissies. Er wordt veel onderzoek gedaan naar maatregelen om bodemdaling en emissies tegen te gaan en het land bewerkbaar te houden. In deze veelheid van informatie is het voor adviseurs belangrijk om over de meest actuele kennis vanuit pilots en onderzoek te beschikken. Daarom organiseren we speciaal voor de speciaal voor adviseurs deze verdiepingsbijeenkomst, waarin we bijzondere pilots, onderzoeksresultaten en aanhorige aandachtsgebieden vanuit de veenweiden de revue laten passeren. Ben jij adviseur met klanten op veen, dan vind je in deze bijeenkomst de laatste stand van zaken. Ben jij erkend in het nationale BAS-register op aandachtsgebied  A2 (Duurzaam bodembeheer of groeimediumbeheer met integrale  aandacht voor (grond)water en het teeltsysteem), dan is deze bijeenkomst een must! 
 

Beleid op veenweiden

Chris van Naarden (Ministerie van LNV) geeft een introductie op veenweideprogramma vanuit de beleidsvisie van het Ministerie van LNV. Wat zijn de speerpunten en doelstellingen vanuit het beleid en welke samenwerkingsverbanden zijn er?
 

Bodemdaling en broeikasgasemissies

Gilles Erkens (Deltares, Universiteit Utrecht NOBV) is geoloog onderzoeker en doet al jaren onderzoek naar bodemdaling. Hij is bij verschillende onderzoeksprogramma’s betrokken. In deze sessie gaat hij in op de huidige stand van zaken vanuit lopend onderzoek. Welke maatregelen zijn er en wat weten we over wat werkt en wat niet werkt om bodemdaling te minimaliseren en broeikasgasemissies te beperken in het veenweidengebied?
 

Bodemleven en bodemaanpassing

Mariet Hefting (Universiteit Utrecht, NOBV) doet onderzoek naar bodemleven in relatie tot veenoxidatie. Welke kennis hebben agrariërs en (dus) bedrijfsadviseurs hierover nodig? Wat weten we vanuit lopend onderzoek over bodemaanpassing, zoals klei in veen? Mariet zoomt in deze sessie hier op in.
 

De kost gaat voor de baat

Het mag duidelijk zijn: er komt nogal wat extra bij kijken om in de toekomst in een veenweide gebied te blijven boeren. Dan is de nuchtere Nederlandse vraag al snel: wat gaat dat wel niet kosten en - belangrijke - wat brengt het op! Die vraag zal de boer met grote regelmaat samen met zijn adviseur invulling willen geven. Hoe kan op een kostenefficiënte wijze worden voldaan aan eerder genoemde regels en technieken? Wat kan de overheid hierin betekenen en is er ondersteuning vanuit onderzoek of het bedrijfsleven? Zijn er nieuwe verdienmodellen te gebruiken om de opbrengst van gewas, melk, melkproduct of vlees te verbeteren? Dick Jan Koster (PPP agro advies) neemt ons mee in de praktijk van het Veenweiden en de kunst van evenwicht houden op uitgaven en inkomsten. Hierbij zal hij mede ingaan op:

  • groene en Blauwe Diensten (ecodiensten) als inkomstenbron
  • natte teelten zoals cranberries en lisdodde
  • Carbon Credits en Valuta voor Veen
  • lokale zuivel zoals “Boeren van Amstel’.

 

Programma

13:30 uur  Ontvangst
14:00 uur  Opening door de dagvoorzitter
14:05 uur  Beleid op veenweiden door Chris van Naarden (Ministerie van LNV)
14:20 uur  Bodemdaling en broeikasgasemissies door Gilles Erkens (Deltares, Universiteit Utrecht, NOBV)
15:15 uur   Pauze
15:45 uur  Bodemleven en bodemaanpassing door Mariet Hefting (Universiteit Utrecht, NOBV)
16:30 uur  De kost gaat voor de baat door Dick Jan Koster (PPP agro advies)
18:10 uur  Mogelijkheid tot vragen en discussie
18:30 uur  Afsluiting en buffet
20:30 uur  Einde