Verdiepingsbijeenkomst Omgevingswet


Datum en tijd
13 juni 2017 14:30 tot 20:00
Locatie
Hermonde, Bornweg 6721 AH Bennekom
Termijn
7 juni 2017 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 185,- excl. BTW
Niet leden € 350,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
4
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ir. E.G.J. (Erik) Schuerink
Maalderink en Lutke Willink
 
 
Dhr. ing. E.J.M. (Erik) Zandbelt ab
Alfa Accountants en Adviseurs (Nijverdal)
 
Mevr. J (Jolanda) de Jong
WEA Accountants en Adviseurs
 
Dhr. ing. A.J. (Albert) Albers ab
Countus accountants + adviseurs (Zwolle)
 
Dhr. ing. H.M.M. (Harold) Vogels
AR Bedrijfsontwikkeling B.V.
De kaart wordt geladen…

Verdiepingsbijeenkomst

Uitkijken vóór of náár de Omgevingswet?

De Omgevingswet treedt 'pas' in 2019 in werking. Waarom zou je er dus nu al aandacht aan besteden? De wet heeft als doel de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen en samenvoegen. Het is een veelomvattende wet die nu eigenlijk al volop in gang gezet is. Voor adviseurs is het dus heel verstandig om je nu alvast op de hoogte te stellen van de aankomende wijzigingen.

Denk je bijvoorbeeld dat het straks eenvoudiger wordt om een bouwproject op te starten? Wanneer andere belanghebbenden verder vooruit kijken dan jij, kan het gras voor je voeten worden weggemaaid. Veel overheden en andere belangrijke spelers binnen de ruimtelijke ordening maken nu al plannen. Dat kan er voor zorgen dat straks de kleinere partijen op het platteland (lees: agrarische ondernemers) aan het kortste eind trekken. Een voorbeeld is de Crisis- en herstelwet (Chw), die het nu al mogelijk maakt om bestaande regels aan te passen. Agrarisch bedrijfsadviseurs moeten dus nu al van de hoed en de rand weten. Zodat ze hun klanten voor kunnen bereiden op wat komen gaat.

Wat komt er op ons af?

De Omgevingswet zal uiteindelijk de tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water, waaruit het Omgevingsrecht op dit moment is opgemaakt verenigen onder één paraplu. Zo hoopt de overheid dat het overzicht terugkomt in de vele eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen binnen de losse regeltjes. Het is allemaal wel erg ingewikkeld geworden.
Zo kan het straks meer flexibiliteit worden gegeven aan ruimtelijke- of bouwprojecten te starten en zullen procedures sneller kunnen gaan. Denk aan menging van functies op boerenerven of de bouw van windmolenparken. Maarten Hoorn van Platform31 brengt de Omgevingswet in beeld, schetst de kaders ervan en brengt ons op de hoogte van de actualiteit.

Nieuwe wet en regelgeving, en dan?

Omdat de Omgevingswet zo anders wordt dan alle regeltjes nu, ontstaan ook kansen en mogelijkheden. Wat is het nieuwe juridische kader en welk instrumentarium komt met deze nieuwe wet voor agrarisch bedrijfsadviseurs beschikbaar? Mr. Piet-Hein van Spanje van A&S advocaten is specialist als het gaat om de regelgeving in de agrarische sector en behandelt deze materie op praktische wijze.

Anticipeer nu!

En terwijl de boer rustig voortploegt op zijn akker of zijn koeien melkt en voert, verandert de wereld om hen heen in rap tempo. Zeker in het volle Nederland is de druk van het omliggende gebied voor een boer een steeds grotere bedreiging. Een vooruitziende blik is dus van cruciaal belang om de toekomst zo zeker mogelijk te stellen. Als als adviseur moet je daarom nu al weten wat de Omgevingswet straks zou kunnen brengen én er onmiddellijk mee aan de slag gaan. Voordat gemeentes, oprukkende industrieterreinen, een snelweg of vliegveld straks roet in het eten gooien. Robert Forkink van Antea Groep geeft aan de hand van heldere voorbeelden weer welke rol bedrijfsadviseurs moeten spelen om hun ondernemer op het juiste pad te zetten in het kader van de Omgevingswet.

Bekijk de video over de wijzigingen in het omgevingsloket:

 

 

 

 

 

 

Programma

14:30 uur  Ontvangst
15:00 uur  Welkom door de dagvoorzitter
15:05 uur  "Omgevingswet, wat komt er op ons af?" door Maarten Hoorn (Platform31)
16:00 uur  "Juridische kaders en instrumentarium Omgevingswet" door Mr. Piet-Hein van Spanje (A&S advocaten)
16:45 uur  Pauze
17:15 uur  "Uitkijken voor of naar de Omgevingswet" door Robert Forkink (Antea Group)
18:00 uur  Vragen en mogelijkheid tot discussie
18:30 uur  Afsluiting en buffet
20:00 uur  Einde

Downloads


Bekijk alle activiteiten in de rubriek: