Verdiepingsbijeenkomst PAS, Besluit Huisvesting en RAV | Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs

Verdiepingsbijeenkomst PAS, Besluit Huisvesting en RAV


Datum en tijd
19 mei 2015 15:00 tot 19:30
Locatie
De Weistaar, Rottegatsteeg 6, Maarsbergen,
Termijn
12 mei 2015 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden € 220,15 excl. BTW
Niet leden € 440,30 excl. BTW
PE-punten
4
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ing. A.J. (Albert) Albers ab
Countus accountants + adviseurs
Mevr. F.T. (Froukje) Breeuwsma
Accon avm Sneek
Dhr. B. (Bas) Dijkshoorn
WEA Accountants & Adviseurs
 
Dhr. ing. J.W. (Johan) van Dragt ab
Rabobank Enschede-Haaksbergen
Dhr. J.G.Th. (Johan) Geurts
OOvB adviseurs en accountants
 
Dhr. ing. F.J. (Jan) van der Haar ab
Countus accountants + adviseurs
 
Dhr. ir. A. (Arend) Hoekstra RB ab
van der Veen & Kromhout
 
Dhr. ing. H. (Herman) Hofstee
D&U groep Accountants & Adviseurs
Mevr. N. (Nynke) de Jong-Bouius
AcconAVM
 
Dhr. ing. T. (Teus) Kool
ComponentAgro B.V.
Dhr. ing. J.B.M. (Jan) Lauwerijssen ab
ABAB Accountants en Adviseurs
 
Dhr. ing. G.H. (Gert) Nieuwenhuis
Flynth adviseurs en accountants
 
Dhr. W. (Willem) Nijmeijer
MTH Accountants & Adviseurs
Mevr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet
Optimus advies
 
Mevr. ing. A. (Angela) Snip
Alfa Accountants en Adviseurs
Dhr. A.P. (Adri-Piet) Stam
Hans Rietveld Agrarisch Advies
Dhr. ing. J. (Jan) Steenhagen ab
Slot-Poortman, Stapel en Co
Mevr. L.S. (Lysette) Stoelwinder
accon avm
 
 
Mevr. ing. A. (Annemieke) Tromp ab
Alfa Accountants en Adviseurs
 
Dhr. ing. H. (Hendrik) Waaijenberg
Alfa accountants en adviseurs
 
Dhr. ing. A.A. (Ariean) Westeneng
Alfa Accountants en Adviseurs
De kaart wordt geladen…

Verdiepingsbijeenkomst PAS, Besluit Huisvesting & RAV

 

Door: werkgroep ROM

 

De inwerkingtreding van de PAS komt steeds dichterbij. In de Wet Programmatische Aanpak Stikstofdepositie worden de laatste puntjes op de i gezet. Onder adviseurs leven nog veel vragen door de vele wijzigingen. In deze verdiepingsbijeenkomst zetten wij de meest actuele stand van zaken daarom op een rij. Ook is er volop aandacht voor het Besluit Emissiearme Huisvesting en de Regeling Ammoniak Veehouderij (RAV). Beide gaan ook dit jaar in.

 

 

Het uitstel van de PAS naar 1 juli 2015 (streefdatum) is eigenlijk geen nieuws meer. Ook het uitstel van het nauw hieraan verbonden Besluit (Emissiearme) Huisvesting en de bijbehorende regeling, zijn logische gevolgen die de Tweede Kamer heeft bevestigd. De voortdurende wijzigingen hebben onderling grote invloed op elkaar. Velen in de agrarische sector zijn het overzicht inmiddels kwijt. Terwijl de vergunningsaanvragen gewoon doorgaan, tast de adviseur soms behoorlijk in het duister. Deze verdiepingsbijeenkomst schept daarom weer wat licht!

 

In een intensief programma wordt eerst de laatste stand van zaken van de PAS doorgenomen door Andries Middag van LTO, die dicht aan het vuur van de vele bijstellingen staat. Aansluitend is er volop de mogelijkheid om vragen te stellen, om het rookgordijn rond deze wet op te trekken.

Na de pauze staat het Besluit Huisvesting centraal, samen met de wijzigingen in de RAV. Sprekers zijn Marco Busscher en Reinier van Dijk, beide werkzaam bij de Antea Group. Ook hierbij is ruimte voor het stellen van gerichte vragen. De middag wordt afgesloten met het kort, maar inhoudelijk krachtig, laten passeren van enkele andere actualiteiten die spelen op het vlak van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Dit deel wordt verzorgd door de vab werkgroep ROM.

 

Programma
15:00 uur Ontvangst
15:30 uur Opening
15:35 uur Laatste stand van zaken PAS (Andries Middag van LTO)
16:20 uur Korte pauze
16:45 uur Besluit Huisvesting en RAV (Marco Busscher en Reinier van Dijk - Antea Group)
17:45 uur Overige actualiteiten ROM (vab werkgroep ROM - Erik Zandbelt)
18:00 uur Afsluiting
18:10 uur Buffet
19:30 uur Einde bijeenkomst