Verdiepingsbijeenkomst: PAS, nieuwe wet natuur en AERIUS


Datum en tijd
19 mei 2016 14:00 tot 20:00
Locatie
Restaurant en zalencentrum De Woeste Hoeve, Oude Arnhemse straatweg 192 Beekbergen
Termijn
15 mei 2016 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 220,15 excl. BTW
Niet leden € 416,50 excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
4
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ing. A.J. (Albert) Albers ab
Countus accountants + adviseurs
 
Dhr. ir. W.J.F. (Watse) van Balen
Van Balen Boekhoudburo
Dhr. T D (Tim) Breur
Ecoresult
 
Mevr. ing. A. (Bertha) Faber-Wiersma
Van Balen Boekhoudburo
Mevr. P. (Patricia) Hooijberg
Alfa Accountants en Adviseurs
Dhr. J. (Jippe) Jongsma
Van der Woude Adviesbureau
 
Dhr. mr. H.S. (Henk Steven) Kleinburink
Tap & van Hoff Notarissen
Dhr. D.M. (Mark) Ruessink
Geling Advies Oost
 
Dhr. ing. E.E.W. (Erik) Schiphorst FFP
Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek
Dhr. F. (Frans) Schreurs
Aelmans Adviesgroep
 
Dhr. ir. E.G.J. (Erik) Schuerink
Maalderink en Lutke Willink
 
 
Mevr. ing. A. (Angela) Snip
Alfa Accountants en Adviseurs
 
Mevr. ing. A. (Annemieke) Tromp ab
Alfa Accountants en Adviseurs
Mevr. A.H. (Lettie) Vaatstra -Koekkoek
SAB
 
Dhr. ing. E.J.M. (Erik) Zandbelt ab
Countus accountants + adviseurs
De kaart wordt geladen…

Studiebijeenkomst PAS, nieuwe wet natuur en AERIUS

door werkgroep RO&M (en agrarisch recht)

Maakt de PAS nu PAS op de plaats of begint het nu PAS met de PAS? Op 1 juli 2015 is de Pragmatische Aanpak Stikstof in werking getreden. Diezelfde dag volgden de eerste vergunningaanvragen en op 2 juli was de ontwikkelruimte voor verschillende gebieden al benut.

Inmiddels zijn we een jaar met de PAS bezig en beheerst deze nog steeds met grote regelmaat de uitingen in de media. We zetten nog de hoofdlijnen nog eens op een rij op het gebied van vergunningen en laten alle actualiteiten, maar brengen vooral de huidige stand van zaken nog eens op een rij.

Invoering van de PAS
Hoe wordt nu onderscheid gemaakt in depositietoename op Natura2000-gebieden? Welke rol speelt precies de ontwikkelruimte bij de vraag of een veehouderij ontwikkelingsmogelijkheden heeft? Inmiddels hebben we inzage in de realisatie na verlening vergunning en zijn er al veel kanttekeningen geplaatst bij de PAS. Bovendien is het nog maar de vraag of de PAS voldoet aan de Europese eisen. Natuuractivisten hebben procedures opgestart en de uitvoering blijft horten en stoten.

PAS
Betreffende vergunningverlening legt Albert Fopma (Vakspeciallist Natuurbeschermingswet & Flora- en faunawet bij provincie Gelderland / eigenaar van Fopma natuuradvies) vanuit de dagelijkse praktijk uit hoe het op dit moment gaat. Het hele proces van vergunningen wordt duidelijk en stapsgewijs in beeld gebracht.
Erik Averdijk (senior advocaat bij Damsté advocaten) brengt de actualiteiten vanuit cases en schetst het beeld van waar de PAS tijdens de invoering allemaal tegenaan is gelopen en nu staat. Het proces is nog in volle gang en de nieuwsberichtgeving zal nog een flinke tijd gevuld kunnen worden met de perikelen rond de PAS.

Nieuwe Natuurwet
Nu zijn er nog drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Deze worden per 1 juli 2016 samengevoegd tot de Nieuwe Wet Natuurbescherming. Doel: het hand in hand gaan van natuur en economie, waarbij het belang van een grote biodiversiteit hoge prioriteit aangemeten heeft gekregen. Wanneer het met de natuur goed gaat, is er meer ruimte voor economische en andere maatschappelijke activiteiten. Ellen Zwakenberg (Adviseur milieu bij Antea Group) geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die de nieuwe Natuurwet met zich mee gaat brengen.

Nieuwe Natuurwet

In's & Outs AERIUS
Zeg je PAS, dan zeg je AERIUS. Elke agrarische bedrijfsadviseur dient zijn klant te kunnen ondersteunen in het gebruik hiervan. De vab heeft Kaj Farbrij en Sietske Pennenkamp van PAScampus gevraagd om haar leden eens van een korte training te voorzien om alle in's & out's te leren kennen van het AERIUS programma om hen Tips & Tricks te geven om het onderste uit de kan te halen in het gebruiken ervan. Gestart wordt met een demonstratie van de verschillende onderdelen van AERIUS (Calculator, Monitor, Connect en Scenario) om daarna aan de hand van het schema een berekening in AERIUS calculator te volgen.

AERIUS

Programma

14:00 uur Ontvangst
14:25 uur Opening door de dagvoorzitter
14:30 uur Albert Fopma (provincie Gelderland/Fopma Natuuradvies) over vergunningverlening PAS
15:15 uur Erik Averdijk (Damsté advocaten) met actualiteiten en stand van zaken PAS

16:00 uur Pauze

16:30 uur Reinier van Dijk (Antea group) over de nieuwe Natuurwet
17:15 uur PAScampus over In's & Out's AERIUS
18:15 uur Algemene vragenronde RO&M en ruimte voor discussie
18:45 uur Afsluiting en buffet
20:00 uur Einde

Locatie: centraal in het land (regio Apeldoorn of Arnhem)