Verdiepingsbijeenkomst ROM: PAS, planologie en ammoniak


Datum en tijd
4 december 2012 15:00 tot 20:00
Locatie
Vab/Flynth in Amersfoort,
Termijn
27 november 2012 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 208,25 excl. BTW
Niet leden € 416,50 excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
4
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ing. A.J. (Albert) Albers ab
Countus accountants + adviseurs
 
Dhr. ing. P.G.M. (Piërre) van Berkel ab
ABAB Accountants-Belastingadviseurs-Juristen
van Drimmelen
Alfa Accountants en Adviseurs
Mevr. S. (Simone) Eindhoven
Agra-Matic BV
 
Dhr. ing. T. (Teus) Kool
ComponentAgro B.V.
Mevr. A.W.T.M. (Anja) Martens
Hendrix UTD
 
Dhr. mr. ing. A. (Ton) Paalman ab
LTO Noord Advies BV
 
Dhr. ing. Pot (Jolte) Pot
Alfa Accountants en Adviseurs
Mevr. M.C.H. (Marieke) van de Sande
ABAB Juristen
 
Dhr. ing. J. (Jan) Steenhagen ab
Slot-Poortman, Stapel en Co
 
 
Teunissen
Rombou B.V.
 
Dhr. ing. E.J.M. (Erik) Zandbelt ab
Countus accountants + adviseurs
Dhr. ing. A. (Arjan) Zant
De Dijken Agrarische Diensten
De kaart wordt geladen…

Verdiepingsbijeenkomst ROM

PAS, planologie en ammoniak in de veehouderij

Door: Werkgroep ROM

Dit jaar staan tijdens de studiebijeenkomst Ruimtelijke Ordening en Milieu de volgende onderwerpen centraal:

PAS (Programmatische Aanpak Stikstof)
Door: Prof. mr. Willem Bruil, Instituut voor Agrarisch Recht (www.iar.nl)
Bruil gaat in de op de laatste stand van zaken m.b.t. de PAS. Wat zijn de gevolgen voor veehouderijbedrijven? Hoe zit het met de beheerplannen van de Natura 2000 gebieden? Wat zijn de mogelijkheden voor vergunningverlening voordat de PAS in werking treed? Kun je nu al anticiperen en zo ja, in welke provincie dan wel en waar niet?

 

Planologie en ammoniak Veehouderij
Door: Rob Giepmans, RMB (www.rmb.nl)
RMB is een adviesdienst voor overheden en gemeenten op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwen. Giepmans bespreekt de juridische en planologische consequenties van de nieuwe koers. In de veehouderij is de tijd van ‘groot, groter, grootst’ ten einde. In de toekomst moet het ‘goed, beter, best’ op diverse gebieden zijn. Het gaat daarbij met name om dierenwelzijn, volksgezondheid, milieu en inpassing in de omgeving.
Bouwblokken van veehouderijen worden soms al begrensd op maximaal 1,5 ha. Maar hoe wordt er tegen de grootschalige melkveehouderij aangekeken in het beleid? Valt een melkveebedrijf met meer dan 200 melkkoeien met permanent opstallen onder de noemer "intensieve veehouderij"? In Brabant is er al een discussie gaande aangaande de kwalificatie van deze bedrijven. Wat zijn juridisch de gevolgen van een dergelijke aanduiding?

 

 

Programma:

 • 15.30 uur: Ontvangst
 • 16.00 uur: Opening door dagvoorzitter Jan Lauwerijssen, ABAB en lid werkgroep ROM
 • 16.05 uur: PAS door Willem Bruil
 • 16.50 uur: Vragen en discussie over PAS
 • 17.05 uur: Pauze
 • 17.30 uur: Planologie & ammoniak veehouderij door Rob Giepmans
 • 18.15 uur: Vragen en discussie over Planologie en Ammoniak
 • 18.30 uur: Actualiteiten ROM - door Erik Zandbelt, Countus en lid werkgroep ROM
 • 18.45 uur: Laatste ronde vragen en antwoorden
 • 19.00 uur: Diner
 • 20.00 uur: Einde van de bijeenkomst
NB: Enige basiskennis van ROM is wenselijk

Bekijk alle activiteiten in de rubriek: