Verdiepingsbijeenkomst Stikstof (EXTRA)


Datum en tijd
16 juli 2020 14:30 tot 20:00
Locatie
Fruitpark Hotel, Bonegraafseweg 59 4051 CG Ochten
Termijn
16 juli 2020 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 195,- excl. BTW
Niet leden € 350,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
3
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
H. Dirksen
Dirksen Management Support BV
 
Dhr. M.J. (Martin) Boelen
ABN Amro Bank N.V. (Goes)
 
Mevr. ing. M.E. (Marloes) ter Woerds Msc
Alfa Accountants en Adviseurs (Zelhem)
 
 
Dhr. ir. E.G.J. (Erik) Schuerink
Maalderink en Lutke Willink
 
Dhr. H.F. (Frans) Evers
Advies&Bemiddeling Frans Evers
 
Mevr. ir. I. (Ina) Visser
Alfa Accountants en Adviseurs (Barneveld)
 
Dhr. ing. H. (Herman) Smit
Herman Smit advies
Dhr. R.A. (Ruud) Monteny
ABN AMRO p/a Bloomberg Ticketnr. DBT2017002
 
Dhr. ing. H.T. (Huub) Frons
Hendriksen, Accountantskantoor B.V.
 
Dhr. ing. C. (Cor) van der Vaart ab
van der Vaart, Bedrijfsadvies en dienstverlening
 
Dhr. ing. F.J. (Erik) Middelveldt MAB
Countus accountants + adviseurs (Steenwijk)
 
Mevr. ing. A. (Annemieke) Tromp ab
Alfa Accountants en Adviseurs (Gorinchem)
 
Dhr. N.G. (Coen) Knook ab
Coen Knook Advies & Bemiddeling
De kaart wordt geladen…

De PAS is passé, maar met stikstof is het nog niet gedaan

Verdiepingsbijeenkomst Stikstof


Najaar 2019 viel het doek voor de Programmatische Aanpak Stikstof in Nederland, wat tot een kettingreactie aan gebeurtenissen leidde. Diverse sectoren merkten dit, waarbij zowel de agrarische, als de bouw en logistiek één voor één de bal kregen toegespeeld en door de maatschappij én de overheid onder de loep gelegd werden. Forse stagnatie, omdat eigenlijk niemand meer wist wat wel en wat niet mocht. Daarbij was de stikstofcrisis mede initiator van menig protest, zoals die op het Haagse Malieveld. Begin 2020 keerde enigszins de rust weer, nadat er plannen zijn gemaakt om op veel snelwegen de maximum snelheid terug te brengen naar 100 km/uur. Maar hoe staat het nu met de stikstofproblematiek en dan met name voor agrarisch Nederland? Tijd om ons eens goed te verdiepen waar dit nu heen gaat, want laten we wel wezen: dit gaat ons (bijna) allemaal aan!


Stikstof, (g)een probleem van alledag

Terecht dat er -na het vallen van de PAS - veel onduidelijkheid ontstond. Alleen de term stikstof leidde al vanaf het begin tot verwarring alom, laat staan de nog op til zijnde regelgeving. Lambert Polinder (Agrifirm) trapt af met een korte terugblik op waar we vandaan komen, zodat we meteen enkele zaken afstrepen, waar we de verdieping niet voor hoeven op te zoeken, maar waarmee wel duidelijk wordt dat het stikstof ons allemaal aangaat.

Na de brief van het kabinet aan de Kamer, zijn begin februari de stikstofplannen langzaam concreter aan het worden. Praktische maatregelen zijn er nog nauwelijks, maar deze worden de eerste helft maart verwacht. Hoe zal dan de € 350 miljoen (voor gerichte vrijwillige opkoop van veehouderijbedrijven als onderdeel van een gebiedsproces) worden ingericht en wat gebeurt er bijvoorbeeld met de € 172 miljoen voor innovatie en brongerichte verduurzaming van stallen? Heino Witbreuk (Hekkelman Advocaten) brengt ons op de hoogte het er op dat moment bijstaat.
 

Gevolgen en vooruitblik

Plannen en praktische invulling is één, maar gerichte advisering en inspelen op de situatie van de klant, is natuurlijk iets anders. Na de pauze wagen we er ons aan om een kijkje te nemen in de gevolgen van de stikstofproblematiek voor agrariërs evenals een vooruitblik naar wat er nog komen gaat. Lambert Polinder en Heino Witbreuk nemen ons mee in het woud van de nieuwe stikstofregeling, zoals die nu bekend is. Waar vormen zich de knelpunten tussen de touwtrekkende sectoren? Is uitbreiden straks nog mogelijk? Welke planologische aanpak kan een adviseur voor agrarische ondernemers aanraden en in hoeverre spelen hierin de provinciale beleidsregels een rol? Is intern en extern salderen een onderdeel van die aanpak of is het verstandig om stikstofruimte te verleasen? Het lijkt erop dat het delen van rechten met anderen een tactiek kan worden, maar misschien is juist het afstaan ervan een interessante bron van inkomsten bij staken. Dat er een duidelijke rol zal komen voor stoppende agrariërs is al wel duidelijk. Welke rechten heeft een boer bij zo'n warme saneringsregeling? En hoe zit het met het al dan niet beweiden of de gevolgen van bemesten? De sprekers schromen niet om met out of the box ontwikkelingskansen te komen en zullen alle facetten uit de actuele stand van zaken doornemen, maar ook openstaan voor ideeën van de deelnemers die op deze verdiepingsbijeenkomst aanwezig zijn.
 

Programma

14:30 uur  Ontvangst
15:00 uur  Opening van de dagvoorzitter
15:05 uur  Stikstof, een probleem van alledag door Lambert Polinder (Agrifirm) 
15:30 uur  Stand van zaken door Heino Witbreuk (Hekkelman Advocaten)
16:00 uur  Pauze
16:30 uur  Gevolg stikstof regelingen agrariërs door Lambert Polinder (Agrifirm)
17:15 uur  Vooruitblik stikstof door Heino Witbreuk (Hekkelman Advocaten)
18:00 uur  Ruimte voor vragen en discussie
18:15 uur  Afsluiting en buffet
20:00 uur  Einde