Webinar Adviseren en WHOA


Datum en tijd
21 september 2022 15:15 tot 17:00
Locatie
Online via Zoom,
Termijn
20 september 2022 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 45,- excl. BTW
Niet leden € 90,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
1
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
 
Dhr. ir. R. (René) Boots
ABAB Agro Advies (Venlo)
 
Dhr. ing. R.H.M. (Rolf) Beex RBc
Beex Agrarisch Advies B.V.
 
 
Dhr. ing. H.J. (Rick) Hoksbergen
Countus accountants + adviseurs (Zwolle)
 
Dhr. ing. R.J.H. (Ronald) Lenferink AA
Lenferink Paus accountants en adviseurs
 
Dhr. ing. J.P. (Jaap) de Vink
Jaap de Vink Agrogids
Anonieme aanmelding
 
Dhr. C. (Cees) van Klinken
Countus accountants + adviseurs (Hardenberg)
 
Dhr. ing. P. (Patrick) Janssen
accon avm adviseurs en accountants (Venlo)
 
De kaart wordt geladen…

Webinar Adviseren en WHOA


In 2021 werd de WHOA ingevoerd. Deze afkorting staat voor Wet Homologatie Onderhands Akkoord en heeft alles te maken met faillissementen. Gedurende 2021 werd de nieuwe wet nog flink overschaduwd door de Corona steunmaatregelen, maar nu, in 2022, wordt de wet steeds belangrijker om te doorgronden, ook in de agrarische sector en dus ook voor agrarische bedrijfsadviseurs.

Met de komst van de WHOA-wetgeving begin 2021 kunnen bedrijven hun schulden saneren met toestemming van de rechter, zonder dat daarvoor een surseance of faillissement nodig is. De WHOA is vooral bedoeld om bedrijven die in de kern gezond zijn, maar een te hoge schuldenlast hebben, nieuw toekomstperspectief te bieden waarbij een faillissement wordt voorkomen. De WHOA kan ook gehanteerd worden als de ondernemer wil stoppen. In dat geval wordt de resterende waarde in het bedrijf verdeeld onder de schuldeisers en kan eveneens een faillissement worden voorkomen. Per saldo kan deze wetgeving dus schade voorkomen en sneller leiden tot de gewenste situatie. Duurovereenkomsten (bijvoorbeeld huurcontracten en leaseovereenkomsten) kunnen ook worden meegenomen in de beoogde sanering, met verzoek tot wijziging of beëindiging.

Het is overigens niet verplicht om gebruik te maken van de WHOA om schulden te saneren. Het is ook toegestaan om afspraken te maken met schuldeisers zonder dat daar een rechter of formele procedure aan te pas hoeft te komen. Deze consensuele overeenstemming (of onderhands akkoord) heeft als voordeel dat er meer flexibiliteit is en er (veelal) minder kosten mee gemoeid zijn. Welke werkwijze het meest geschikt is hangt af van de situatie.

Tijdens dit vab webinar nemen Roelof van der Wielen en Arno Elting (UNO bedrijfsadviseurs) de deelnemers mee door de mogelijkheden, de inhoud en de werking van een onderhands akkoord danwel een WHOA-traject. Pieter Christiaan van Prooijen (Hermes Advisory) zal uitleg geven over de beschikbare standaardprogrammatuur, die sectoraal is voorbereid en waarmee op een gestructureerde en toegankelijke wijze een dergelijk traject kan worden ingericht en vormgegeven. Zij hebben ruime ervaring opgedaan met WHOA-trajecten, met name in het agrarische bereik en hebben meer dan honderd onderhandse akkoorden begeleid. Graag delen zij die kennis en ervaring!

Programma

15:15 uur  Zoom room geopend
15:30 uur  Aanvang Webinar Adviseren en de WHOA
16:45 uur  Vragen en mogelijkheid tot discussie
17:00 uur  Einde