Webinar Investeringsfonds Duurzame Landbouw


Datum en tijd
23 september 2021 15:45 tot 17:15
Locatie
Online (Zoom),
Termijn
23 september 2021 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 50,- excl. BTW
Niet leden € 95,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
1
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Dhr. ing. R. (Rob) Huinink
Huinink Consult
Mevr. J (Jolanda) de Jong
Maatschap WEA Noord-Holland
Dhr. ing. Galtjo (Galtjo) Geertzema ab
Flynth Adviseurs en Accountants B.V. (Flynth Schagen - 720)
 
Dhr. ing. T. (Teus) Kool
ComponentAgro B.V.
 
Dhr. ing. C. (Cor) van der Vaart ab
van der Vaart, Bedrijfsadvies en dienstverlening
 
 
Dhr. ing. H.J. (Hendrik Jan) Bos ab
Flynth Adviseurs en Accountants B.V. (Emmen - 254)
 
Dhr. ir. R. (René) Boots
ABAB Agro Advies (Helmond)
 
Dhr. ing. R.J.H. (Ronald) Lenferink AA
Lenferink Paus accountants en adviseurs
 
Dhr. J.G.Th. (Johan) Geurts
OOvB adviseurs en accountants
 
 
Dhr. ing. G.E.J.M. (Guido) Nabben
Aelmans Adviesgroep
 
Mevr. ing. B. (Binny) Hoekstra
Van der Meer Accountants & Adviseurs
 
Dhr. ing. H. (Hans) Scholte ab
Flynth Adviseurs en Accountants B.V. (Flynth Schagen - 720)
Mevr. A.E.M. (Akkelien) Hettinga
Alfa Accountants en Adviseurs (Leeuwarden)
Dhr. H.J.W. (Erwin) van den Berg
Greenfield Development
 
Dhr. ing. H. (Herman) Smit
Herman Smit advies
De kaart wordt geladen…

Webinar Investeringsfonds Duurzame Landbouw


Boeren en tuinders met plannen om de bedrijfsvoering te verduurzamen kunnen vanaf heden een aanvraag doen voor het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) bij het Nationaal Groenfonds. Het gaat om een pilot gefinancierd door het ministerie van LNV met een fondsvermogen van 9 miljoen euro. Het aantal agrarische bedrijven dat dit jaar een beroep kan doen op het IDL is beperkt. Agrarische bedrijven die willen investeren in verduurzaming krijgen die plannen vaak niet gefinancierd vanwege het onzekere rendement van de investeringen op korte en lange termijn. Het Investeringsfonds biedt deze ondernemers extra financiering om de transitie naar duurzame landbouw vorm te geven.
 

Het Nationaal Groenfonds

Al sinds 1994 financiert het Nationaal Groenfonds projecten bij (agrarische) bedrijven die de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Denk daarbij aan natuur en landschap, maar ook aan lucht en water, biodiversiteit en beleving. Het fonds koppelt ecologie en economie op een vernieuwende manier aan elkaar. Vorig jaar bedroeg de financieringsportefeuille van het Nationaal Groenfonds 560 miljoen euro. De operationale invulling van het IDL wordt door het Nationaal Groenfonds gedaan en hiermee doen ze ervaring op met deze nieuwe aanpak, die inspeelt op duurzame initiatieven vanuit de sector zelf.
 

Aantrekkelijke lening

Per bedrijf is maximaal 400.000 euro beschikbaar. De financiële condities zijn soepel: ondernemers hoeven nauwelijks rente te betalen en de eerste jaren niet af te lossen. Wel moet er sprake zijn van private cofinanciering. De investeringen moeten dus voor een deel ook gefinancierd worden uit andere bronnen (bijvoorbeeld banken, crowdfunding, andere fondsen, familie).

In dit webinar geeft Christiaan Couperus, Investment Manager bij Nationaal Groenfonds, uitleg over wat het IDL-fonds inhoudt, wat het jullie klanten te bieden heeft en hoe zij er gebruik van kunnen maken. Rob van Eijck (Nationaal Groenfonds) en Melvin Koenings (Lysias Advies) zullen aangesloten zijn om inhoudelijke vragen te beantwoorden over financiering en staatsteunregels (EU wetgeving). De sprekers willen agrarische bedrijfsadviseurs laten zien hoe zij hun boeren en tuinders onder de juiste begeleiding een goede kans laten maken op deelname in het IDL. De sleutel zit hierbij in het sturen op doelen om daarmee de beoordelingscommissie, o.a. bestaande uit Martin Scholten, Louise Vet en Jan Willem Erisman, tevreden te stellen met de vergroeningsstappen van de agrarische onderneming. 

Programma

15:45 uur  Digitale inloop webinar
16:00 uur  Start webinar IDL
16:45 uur  Vragen en mogelijkheid tot discussie
17:15 uur  Einde webinar IDL

Downloads


Bekijk alle activiteiten in de rubriek: