Webinar nieuwe fosfaatregelgeving en derogatie


Datum en tijd
12 oktober 2021 15:00 tot 16:15
Locatie
Online (Zoom),
Termijn
12 oktober 2021 (de uiterste aanmelddatum)
Laatste mogelijkheid tot restitutie is één week voorafgaand aan de bijeenkomst
Bijdrage
Leden* € 65,- excl. BTW
Niet leden € 125,- excl. BTW
* Leden zijn volwaardig, aspirant of erelid
PE-punten
1
Toegankelijkheid
Deze activiteit is voor iedereen toegankelijk
 
Mevr. ing. B. (Binny) Hoekstra
Van der Meer Accountants & Adviseurs
 
Dhr. ing. R.J.H. (Ronald) Lenferink AA
Lenferink Paus accountants en adviseurs
 
Mevr. ing. A. (Bertha) Faber-Wiersma
Van Balen Boekhoudburo
 
 
Mevr. ing. M.E. (Marloes) ter Woerds Msc
Alfa Accountants en Adviseurs (Zelhem)
 
Dhr. ing. W.A.H. (Wim) Dirks
ABAB Agro Advies BV (Tilburg)
 
Dhr. ing. A.P. (Bram) den Hollander
IDV-Advies Zuidwest B.V.
 
Dhr. ir. E.F.J. (Jeroen) van den Hengel ab
Alfa Accountants en Adviseurs (Wageningen)
 
Dhr. ing. P.J.M. (Peter) Rondeel ab
Alfa Accountants en Adviseurs (Zelhem)
 
Dhr. ing. K.-J. (Klaas-Jan) Janse ab
Alfa Accountants en Adviseurs (Bleiswijk)
Mevr. M.J. (Marit) van de Bunt
Alfa Accountants en Adviseurs
 
Dhr. ing. R. (Rinus) Wientjens ab
Flynth Adviseurs en Accountants B.V. (Flynth Zwaagdijk - 740)
 
 
Dhr. J.G.Th. (Johan) Geurts
OOvB adviseurs en accountants
 
Dhr. T. (Twan) Aitink
Alfa Accountants en Adviseurs (Nijverdal)
 
Dhr. ing. G. (Gijsjan) Coers
Nieuw Veldhoen Accountants & Adviseurs
De kaart wordt geladen…

Webinar nieuwe fosfaatregelgeving en derogatie


In het najaar van 2021 worden veel grondmonsters gestoken voor derogatie. Tegelijkertijd is dit het eerste seizoen, waarin de agrarische ondernemers te maken krijgen met nieuwe bemonsteringsregels rond fosfaatdifferentiatie, die deels ook voor derogatiemonsters gelden. Grondmonsters die komende winter worden genomen en vier jaar geldig zijn. Ze vormen daarmee de basis van diverse beslissingen in de bedrijfsvoering van de agrariër. Zo worden de analyseresultaten gebruikt om de maximale fosfaatgift te bepalen evenals de stikstofruimte (derogatie). Ook de KringloopWijzer maakt gebruikt van deze cijfers. Belangrijk is om te weten dat wanneer één en ander niet volgens de nieuwe maatstaven gedaan wordt, de agrariër door de regelgeving automatisch terugvalt in de minst gunstige waarden. 

Het is dus van belang dat zowel veehouders en akkerbouwers hun percelen op de juiste manier laten bemonsteren. De regels zijn dit najaar anders dan voorheen en velen verkijken zich daar op. Hoe voorkom je dat controle-instanties achteraf fouten constateren, waardoor agrariërs fosfaat- en stikstofruimte verliezen? Dit webinar geeft met name hier antwoorden op.

In dit webinar schetsen we de veranderingen in wetgeving en de redenen waarom er voor deze veranderingen gekozen is. Anniek Struik (RVO) geeft hier uitleg over. De gevolgen die deze veranderde regels hebben in de praktijk zal Petra van Vliet (Eurofins Agro) laten zien aan de hand van praktijksituaties, die - zo blijkt nu al, vaak complexer zijn dan de wettekst voorziet. Dat begint al bij de bemonstering zelf, maar werkt ver door in het uiteindelijk invullen van formulieren en juist gebruik van data. Zo zijn er wijzigingen in de regelgeving rond monstername bij:

  • gras en maïs in roulatie,
  • meerdere gebruikers per topografisch perceel,
  • het splitsen van grote percelen en
  • het samenvoegen van percelen in combinatie met kavelpaden/sloten/dammen.

Hoewel de eindverantwoordelijkheid bij de boer en tuinder blijft liggen, is deze nieuwe regelgeving voor de bedrijfsadviseur die hem begeleid bij het voorbereiden van bedrijfsgegevens bevattende instrumenten van cruciaal belang om te doorgronden. Kortom: voorkom fouten en verlies van bemestingsruimte! Ken de veranderingen in de regels.

Nota bene: hoewel nitraatrichtlijnen momenteel tot veel discussie leiden, richten we ons tijdens dit webinar alleen op fosfaatregelgeving.

Programma

14:45 uur  Zoom room open
15:00 uur  Start webinar, welkomstwoord
15:05 uur  Nieuwe fosfaatregelgeving door Anniek Struik (RVO)
15:25 uur  Consequenties derogatie en wijzigingen bemonsteringsmethodiek door Petra van Vliet (Eurofins Agro)
16:15 uur  Ruimte voor vragen en discussie
16:30 uur  Einde

Downloads